Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 29 40 - Anabilim Dalı Sekreteri
                +90 (0224) 295 29 00-42 - Randevu Sekreteri    
Fax :  +90 (0224) 442 80 79
E-posta :
Web sitesi : 
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Görükle, Nilüfer 16059 Bursa  

Tarihçe

Kuruluş Yılı: Ocak 1986
Kurucu: Prof.Dr.Mesut ÖZCAN (Kurulduğu zamanki akademik ünvanı Doç.Dr.Mesut Özcan)
Kuruluş Kararı: Doç.Dr.Mesut Özcan’ın Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olması (o zamanki adı Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı) nedeni ile ve Türkiye’de bu alanda uzman yetiştirmesi amacı ile kurulmuştur.
 
Anabilim Dalımızda şu anda Çalışan Öğretim Üyeleri:    
    Prof.Dr.Ramazan Kahveci
    Prof.Dr.Selçuk Akın
    Prof.Dr.Serhat Özbek
    Prof.Dr.Güzin Yeşim Özgenel
    Prof.Dr.Mehmet Oğuz Yenidünya
 
Anabilim Dalına Bağlı Bilim Dalı ve Üniteler: Anabilim Dalımızda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin tüm alanlarda bakım ve tedaviler ile birlikte Yanık ve El Cerrahisi ile ilgili hasta bakım ve tedavileri kurulduğundan bu yana yapılmaktadır. Yeni hastanemizde Nisan 1997 yılında Anabilim Dalımıza bağlı Yanık Merkezi açıldı. Yine Anabilim Dalımıza bağlı Mart 1993 tarihinde El Cerrahisi Bilim Dalı kuruldu. Bu Türkiye’de açılan 2.El Cerrahisi Bilim Dalıdır. 
 
Hizmet kapsamı: 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalı her yaştan hastaya tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat devamlı olarak verilir.
Yataklı Bakım Hizmeti Veren Birimler: 4.katta yer almaktadır. Toplam 22 yatakla hizmet vermektedir. Bu yataklardan diğer birimler de yararlanmaktadır. Kliniğimizde hasta hemşire oranı 22/1’dir.
Poliklinik Hizmetleri: 7 gün 08.00-17.00 saatleri arasındadır. 
Yanık Ünitesi: 2.katta Yoğun Bakım girişindedir. Yanık Ünitesinde toplam 6 adet yatak bulunmaktadır. Haftanın her günü 24 saat hizmet vermektedir. Hasta hemşire oranı 6/2’dir.
Konsültasyon Hizmeti: Diğer departmanlara haftanın her günü, 24 saat Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi + El Cerrahisi konsültasyon hizmeti sunulmaktadır.
 
 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümüne Kabul Kriterleri 
Plastik Cerrahi birimlerine polikliniğe başvuran veya acil ve ayaktan bakım hizmeti veren birimlerden ya da transfer yolu ile diğer klinikler ve hastanelerden gelen hastalar kabul edilmektedir. Hastayı gören hekim yetkili uzmana danışarak hastanın Plastik Cerrahi birimine başvurusunun kabulü veya reddine karar verme yetkisine sahiptir. Bu konuda uzlaşmazlık olması durumunda Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanının veya El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanının görüşü alınır.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 3.basamak bakım hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle hasta kabulü, hasta ihtiyaçları ile hastanenin sahip olduğu kaynaklar çerçevesinde gerçekleştirilir. Daha spesifik bakım hizmetine (kraniyofasial cerrahi, transseksüel cerrahisi vb.) ihtiyacı olan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kaynaklarının yetersiz kaldığı bakım hizmetlerinin gerekli olduğu hastalar diğer 3.basamak hastanelere sevk edilirler. Hastaların sevk edilebileceği 3.basamak hastaneler diğer üniversite hastaneleridir.
Yanık Ünitesine yanık bakımı hizmetine ihtiyaç duyan hastalar kabul edilir. 
 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Hizmet Kapsamı
Skar revizyonları
Görünür bölgelerdeki ve estetik açıdan önemi olan cilt kesileri
Yanık
Saçlı deri defektleri
Maksillofasial travmalar
El travmaları
El eklemlerinin dondurulması (artrodez) veya yeni eklem oluşturulması (artroplasti) - Ayak travmaları
Konjenital el anomalileri
Dudak-damak yarığı
Velofarengeal yetmezlik
Yüz yarıkları
Hipospadias, epispadias
Hemanjiom, vasküler malformasyon
Kulak anomalileri
Meme hipoplazisi, aplazisi
Meme hipertrofisi
Meme rekonstrüksiyonu
Vaginal agenezis
El ve ayakta tendon transferi gerektiren fonksiyon bozuklukları
Amputasyonlar
Serbest doku nakli gerektiren hastalar
Bası yaraları
Cilt ve yumuşak doku tümörleri
Yanık sekelleri
Baş-boyun tümörleri
Kronik yaralar
Oklüzyon bozuklukları bulunan hastalar
Çene eklemi patolojileri
Tükrük bezi hastalıkları
Yüz felci bulunan hastalar
Burun rekonstrüksiyonu
Dudak rekonstrüksiyonu
Kaş rekonstrüksiyonu
Göz kapağı rekonstrüksiyonu
Göz kapağı düşüklüğü
Göz yaşı sistemiyle ilgili patolojiler
Göz kapağı anomalileri (entropion, ektropion)
Lenfödem
Diabetik ayak
Baş-boyun bölgesinde estetik girişimler
Gövde ve bacaklarda estetik girişimler
Aşırı terleme şikayeti olanlar
Plastik Cerrahideki güncel gelişmelere göre ortaya çıkan tedaviler
 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Hizmet Kapsamı Hizmetler ve Faaliyetler
Hasta ve personele yönelik sağlık eğitimi
Toplum sağlığı hizmetleri (yanık ve iş kazaları konularında bilgi verme) 
İş gücü kaybı değerlendirilmesi
 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Hizmet Kapsamı
Yüz şekil bozukluklarının tedavisi
Yüz kemik ve yumuşak doku travmalarının tedavisi
Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-
kırıkları-şekil ve fonksiyon bozukluklarının tedavisi)
Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomalilerin tedavisi (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri
düzensizlikleri, eksiklikleri)
Oklüzyon bozukluklarının cerrahi tedavisi
Yarık dudak-damak cerrahisi
Velofarengeal yetmezlik tedavisi
Tükrük bezi hastalıklarının tedavisi
Dil tümörlerinin tedavisi
Yüz felci sekellerinin tedavisi
Çene eklemi hastalıkların tedavisi
Kulak kepçesi yokluğu, şekil bozuklukları, kepçe kulak tedavisi
Saçlı deri rekonstrüksiyonu
Kelliğin cerrahi tedavisi
Burun rekonstrüksiyonu
Burun travmalarının tedavisi
Dudak rekonstrüksiyonu
Kaş rekonstrüksiyonu
Göz kapağı rekonstrüksiyonu
Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi
Göz kapağı anomalilerinin (entropion, ektropion gibi) tedavisi
Göz yaşı kanallarının cerrahi tedavisi
Meme yokluğu, fazlalığının cerrahi tedavisi
Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu
Jinekomasti cerrahisi
Doğuştan olan göğüs duvarı şekil bozuklukların düzeltilmesi
Diyabetik ayak cerrahisi
Tırnak batmaları ve tırnak yokluğunun cerrahi tedavisi
Lenfödem tedavisi ve cerrahisi
Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu
Estetik burun operasyonu
Yüz gençleştirme yöntemleri (Yüz germe, alın germe, göz kapağı ve ağız çevresi
revizyonları, kaş kaldırma, kırışıklıkların tedavisi)
Boyunda sarkmaların cerrahisi
Dudak kalınlaştırma veya inceltme
Meme operasyonları (büyütme, küçültme, dikleştirme)
Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (Liposuction-
lipektomi)
Karın, kol, bacak germe operasyonları
Bacak kontur düzeltme (liposuction, lipektomi veya bacak implantları ile)
Diğer implant uygulamaları (Kalça implantları, erkekte pektoral implantlar gibi)
Botulinum toksini enjeksiyonu
Yumuşak doku defektlerinin cerrahi tedavisi (Yağ dokusu veya diğer dolgu maddesi uygulamaları)
Aşırı terleme tedavisi
Vakum tedavisi uygulama
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süreçte Plastik Cerrahi, Rekonstrüktif Cerrahi, El Cerrahisi ve Yanık Ünitesinde çalışmaktadırlar. Rotasyonlar şu şekildedir ;
Anatomi (1 ay)
Genel Cerrahi (5 ay)
Anestezi (1 ay)
Nöroşirurji (1 ay)
Kulak Burun Boğaz (1 ay)
Ortopedi (1 ay)
Çocuk Cerrahisi (1 ay)
Acil (1 ay)
 
Eğitim süresince tüm Plastik Cerrahi konuları, Maksillofasiyal Cerrahi konuları, Estetik Cerrahisi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi ve Yanık hasta bakım ve tedavileri ile eğitim almaktadırlar.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya