Nöroşirurji Kariyer Kampı yapıldı

28 Mart, 2022 - 14:50 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Nöroşirürjinin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu, Türk Nöroşirurji Akademisi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen Nöroşirurji Kariyer Kampı “Seni Arıyoruz” USİM’de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen kampta günün ilk yarısında Türk Nöroşirurji Akademisi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı öğretim üyeleri uzmanlık alanına yönelik bilgi ve deneyim aktarımlarında bulundu. İkinci yarısında ise öğrencilerin cerrahi uygulamalarına mentörlük sağlandı.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya