Misyon - Vizyon - Temel Değerler

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

MİSYON

 
Alanlarında ilgili araştırmalar yapabilmeleri ve evrensel düzeyde sağlık hizmeti sunabilmeleri amacı ile sürekli desteklediği akademisyenleri ile birlikte uygun öğretme ve öğrenme ikliminde; aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, bedence, ruhça ve sosyal yönden toplumun sağlık düzeyini yükseltecek uluslararası vizyon sahibi nitelikli hekim ve uzman hekim yetiştirmektir.
 

VİZYON

Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren, evrensel tıp bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli iyileştiren hizmet anlayışı ile örnek gösterilen ve üyesi bulunmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmaktır. 
 

TEMEL DEĞERLER

  • Kurumsal Aidiyet
  • Etik Değerler
  • Çevreye Saygı 
  • Toplumsal Değerlere Saygı
  • Toplumsal Kalkınmaya Destek
  • Katılımcılık 
  • Yenilikçilik ve Girişimcilik

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel değerlerimizden ödün vermeden; araştırma, eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti sunumu misyonunu toplumsal katkı ile zenginleştiren, evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmak, bu nitelikleri benimsemiş hekim ve uzman hekim yetiştirmek, uluslararası düzeyde bir sağlık hizmeti vermektir. 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya