Dekan Mesajı

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

            Sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretim üyeleri, sayın veliler ve çok kıymetli sağlık çalışanları; Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasına hoş geldiniz.

            Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ülkemizin en önde gelen tıp merkezlerinden biridir. Böyle bir merkezde öğrenci, öğretim üyesi  ve sağlık çalışanı olmak bir ayrıcalıktır.

            Sayın veliler; çocuklarınızın böylesine güzide bir kurumda eğitim almalarının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtmek isterim. Onları bize teslim ettiğiniz birinci sınıfta beyaz önlüklerini giydirip, üst düzey bilgi-beceri ve hekimlik ahlâkı ile donattıktan sonra toplum içerisinde lider konumunda bireyler olarak insanlığın hizmetine sunmanın uğraşı içerisindeyiz. Bu fakülteden mezun olan her hekim sağlık ordumuzun; üst düzey bilgi ve becerilere sahip; devletine, milletine ve ayrım gözetmeksizin tüm insanlığa hizmet etme amacının peşinde koşan; bu uğurda birbirleriyle yarışan birer kurmayı olacaktır.

            Fakültemiz, her biri kendi alanında ulusal ve uluslararası saygınlığı hak eden çok sayıda öğretim üyesi ve araştırmacıya sahiptir. Her birisi ile gururlandığımız bu akademik kadro, ülkemizde ve uluslararası camiada kendi uzmanlık alanlarında fikirlerine başvurulan seçkin öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

            Gelişmiş eğitim ve öğretim imkanları ile donatılmış fakültemiz; yeterli sayıda derslik ve amfi, iyi hekimlik uygulanmaları ve simülasyon merkezi, araştırma laboratuvarları, deneysel tıp araştırma merkezi, kütüphane ve okuma salonları ile iyi hekim olmak isteyen herkesi doyuracak niteliktedir. Elli yıla yakın mazisi ile ülkemizin en köklü tıp fakültelerinden birisi olan kurumumuz kendi ekolünü oluşturarak örnek olma niteliği kazanmıştır.

            Yüksek Öğretim Kurulu tarafından seçilen 15 araştırma üniversitesi arasında olan üniversitemizin “3. Nesil Üniversite” vizyonuyla fakültemiz de bilginin ürüne, dolayısıyla ekonomiye dönüşmesi hayalini başlatabilmek için şimdiden yoğun bir gayretin içine girerek bir yandan tüm fakülte bünyesinde farkındalığı artırmaya çalışırken diğer yandan da seçkin araştırmacılarımızla birlikte gerekli alt yapı projelerini hazırlamaya başlamıştır. Yine bu amaçla öğrencilerimizin bu konudaki farkındalıklarını geliştirecek şekilde eğitim-öğretim programlarımız güncellenmiştir.

            Ülkemizin gerek ekonomik yönden ve gerekse diğer ölçütler yönünden dördüncü büyük şehri olan Bursa’mız sahip olduğu tarih, kültür  ve  doğal güzellikleri ile üniversite eğitim için gerçekten ideal bir şehirdir.

            Fakültemizin halka açılan penceresi olan hastanemiz yaklaşık beş milyon nüfusa hitap eden, kolay ulaşılabilen üst düzey bir üçüncü basamak tedavi merkezidir. Üniversite Hastanemizde çağdaş ve modern tıbbın gerektirdiği donanım fazlası ile mevcuttur. Tıbbın her alanına hitap eden tüm branşları bünyesinde barındıran hastanemiz sunduğu hizmetler ile bölge insanı için bir çekim merkezi olmayı sürdürmektedir. Hastanemiz sahip olduğu güler yüzlü hekimler ve yardımcı sağlık personelinin birlikte yürüttükleri ekip çalışması sayesinde her geçen gün artan hasta trafiğinin üstesinden büyük bir azimle gelinmekte  ve kurumumuz artık kurumsallaşmış olan kalite kültüründen ödün vermeden sürekli yenilenme çabalarını  sürdürmektedir.

            Sevgili öğrenciler; büyük hayal ve ideallerle başladığınız tıp eğitiminin ilk gününde size giydirilen “beyaz önlük” ile artık leke kaldırmayacak olan bir meslek hayatına adım atmış bulunuyorsunuz. Altı yıl sürecek olan bu eğitim ve öğretim sürecinde, her biri birer “rol model” olan hocalarınız sizi bu mesleğe hazırlamak için yoğun bir çaba içerisine gireceklerdir.  Eğitiminizi tamamladığınızda hayalinizdeki gibi tam donanımlı bir hekim olacağınızdan hiç kuşku duymayınız. Hekimlik sadece bilgiden ibaret değildir. Hekimlik tam anlamıyla bir sanattır. Bu nedenle sizlere sadece “hastalığı tedavi etmek” değil, aynı zamanda “hastayı da tedavi etme” becerisi kazandırılacaktır. Buradan mezun olan hekimler; devletimizin kurucusu ulu önderimizin izinde olan, milletine ve tüm insanlığa hizmetten başka bir şeyi düşünmeyen, ileride kendisini yetiştiren hocalarından daha başarılı olmayı hedefleyen, bilgiyi kovalayan ve onu üreten, ülkemizi uluslarası alanda en başarılı bir şekilde temsil eden ve ülkemizin sahip olduğu değerlere saldıran iç ve dış düşmanlar ile mücadele edebilen bireyler olacaktır.

            Sevgili öğrenciler; tüm bu amaçlara ulaşmanız için gereken altyapı fakültemizde mevcuttur. Sizleri birer evladı gibi seven ve üzerinize titreyen öğretim üyesi kadromuz bunun en büyük güvencesidir. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı yarınlar dilerim.

Prof. Dr. Ekrem Kaya
Tıp Fakültesi Dekanı

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya