Atama Kriterleri ve Değerlendirme Kurul Üyeleri

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Başkan : 
Prof. Dr. Selçuk AKIN Telefon : 52911
 
Üye : 
Prof. Dr. Nilgün KÖKSAL 
Telefon: 50415
 
Üye : 
Prof. Dr. E. Halis AKALIN Telefon : 50315-16