Yönetim Kurulu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
  • Prof. Dr. Ekrem KAYA
  • Prof. Dr. Nirgül KÖKSAL
  • Prof. Dr. Bahattin HAKYEMEZ
  • Prof. Dr. Rıdvan ALİ
  • Doç.Dr. A. Melda PAYASLIOĞLU
  • Doç. Dr. Nesrin UĞRAŞ
  • Dr. Öğr.Üyesi Sezer ERER KAFA
  • Raportör :  Gülay UYAR

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya