Sınav Görevlendirme

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Görevlendirme Prensipleri/Öncelikleri
  1. Fakültemiz otomasyon/performans sisteminde kaydı bulunan tüm akademik personel, Fakültemiz dışından ders vermekle yükümlendirilen alan dışı derslerin yürütücüleri ve Fakültemizde görev yapan Enstitü kadrolarındaki araştırma görevlileri için sınav görev tanımı yapılmıştır.
  2. Fakültemiz idari büroları tarafından bildirilen resmi izin/görevlendirme kayıtları öncelikli olarak sisteme girilmektedir.
  3. Her sınav için öncelikli olarak ders yürütücüsüne bir görev tanımı yapılmaktadır.
  4. İlk dört yarıyıla ait derslerin sınavlarında esas olarak Temel Tıp Bilimleri Binasında çalışan akademik personelimiz; beş ve altıncı yarıyıllara ait derslerin sınavlarında ise Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde çalışan akademik personelimiz görevlendirilmektedir.
  5. Zorunlu ve seçmeli bütün derslerin sınavlarında Sınav Salon Sayısı kaç olursa olsun görevlilerin belirlenmesi Dekanlığımız tarafından yapılmaktadır.
  6. ınavlarda görev alan akademik personel, kendi görevleri hakkındaki bilgiyi sistemden izleyebilecektir. Bir sınav döneminde çeşitli nedenlerle eksik ya da fazla sayıda gerçekleşen görevler takip eden sınavlarda sayıca eşitlenecektir.
  7. Görevlendirme işlemi tamamlandığı ve resmi olarak iletildiği andan itibaren Dekanlığımızca görev değişikliği yapılmayacaktır. Ortaya çıkabilecek zorunluluk hallerinde talep eden salon başkanı/gözetmen, yerine bir başka eşdeğer görevli tayin ederek ilgili ders yürütücüsüne bildirecek vı sınav listesi her iki görevli tarafından da imzalanacaktır.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya