Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu,
            Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, eğitim başkoordinatörü, seçmeli dersler koordinatör yardımcısı, dönem koordinatör yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi ve fakülte öğrenci temsilcisinden oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Her eğitim-öğretim döneminde en az üç kez olmak üzere Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.
 

Görev ve sorumlulukları;
  • Öğretim üyeleri ve yürütücülerden dönem koordinatörlerine gelen geri bildirimlerden oluşturulan “Yıl Sonu Eğitimi Değerlendirme Raporlarını” almak ve incelemek,
  • Tıp Eğitimi Anabilim Dalının eğitimle ilgili önerilerini ve eğitim-öğretim programlarında yer alan ders ve stajlar için oluşturduğu geribildirim raporlarını değerlendirmek
  • Eğitim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihlerini belirleyerek Nisan ayının içinde Eğitim Komisyonuna sunmak,
  • Dönem koordinatörlerinden gelen ders programı taslaklarını değerlendirerek Nisan ayı içinde Eğitim Komisyonuna sunmak,
  • Yönetim Kurulunun eğitimle ilgili aldığı kararları değerlendirerek Eğitim Komisyonuna sunmak,
  • Seçmeli ders koordinatöründen gelen alan içi ya da alan dışı seçmeli ders veya staj önerilerini değerlendirmek,
  • Ölçme Değerlendirme Kurulu ve Öğrenci Danışmanlığı Kurulundan gelen geribildirimleri ve raporları değerlendirerek Eğitim Komisyonuna sunmak,
  • Her Eğitim-Öğretim Yılı sonunda işverenler danışma kurulu ve mezunlar danışma kurulundan gelen eğitimle ilgili önerileri değerlendirerek Eğitim Komisyonuna sunmak
  • Eğitim müfredatının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ve Uludağ Çerçeve Eğitim Programı (ULUÇEP) ile uyumunu sağlamak,
  • Her Eğitim-Öğretim Yılı sonunda eğitimle ilgili tüm verileri kullanarak hazırlayacağı “Program Değerlendirme Raporunu” Eğitim Komisyonuna sunmaktır.

Kurul Üyeleri

Eğitimden Sorumlusu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Züleyha ALPER
 
Eğitim Başkoordinatörü /  Tıp Eğitimi AD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlker M. KAFA
 
Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Alper VATANSEVER
 
Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Serdar BABACAN
 
Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sezer ERER KAFA
 
Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN
 
Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr. Yasemin DİNÇ
 
Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Gizem ERGÜN ÖZDEL
 
Seçmeli Dersler Koordinatörleri
Doç.Dr. Nazmiye Ülkü TÜZEMEN
 
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 
Sekreter
Rojda HAN
Osman ALKAN
 
 
 

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya