Eğitim Komisyonu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm


Eğitim Komisyonu
Eğitimden Sorumlusu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Züleyha ALPER
 
Eğitim Başkoordinatörü /  Tıp Eğitimi AD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA
 
________________________________________
 
DÖNEM 1
Koordinatör
Doç. Dr. Engin SAĞDİLEK
Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Alper VATANSEVER
Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ÇAKIR
________________________________________
 
DÖNEM 2
Koordinatör
Prof.Dr. İlknur ARI
Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr. İlker M. KAFA
Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖK YURTSEVEN
 
________________________________________
 
DÖNEM 3
Koordinatör
Doç.Dr. Vahide Aslıhan DURAK
Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr.Üyesi Sezer ERER KAFA
Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr.Üyesi Işıl Ezgi ERYILMAZ
________________________________________
 
DÖNEM 4
Koordinatör
Prof.Dr. Soner CANDER
Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN
Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ercüment GÜRLÜLER
 
________________________________________
 
DÖNEM 5
Koordinatör
Doç.Dr. Serkan YAZİCİ
Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Esin SÖĞÜTLÜ SARI 
Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Yasemin DİNÇ
________________________________________
 
DÖNEM 6
Koordinatör
Prof. Dr. Yeşim UNCU
Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil İbrahim ÇIKRIKLAR
Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Adnan ORHAN
________________________________________
Seçmeli Dersler Koordinatörü
Doç. Dr. Nazmiye Ülkü TÜZEMEN
 
 
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 
Dönem 1 Öğrenci Temilcisi
 
Dönem 2 Öğrenci Temilcisi
Kaan Ethem KURTLAPA
Dönem 3 Öğrenci Temilcisi
Umut KOCAMAN
Dönem 4 Öğrenci Temilcisi
Simay EKİNCİLER
Dönem 5 Öğrenci Temilcisi
Shayan AKBARPOUR  
Dönem 6 Öğrenci Temilcisi
Denizhan Talay TABUK 
 
Raportör
Gülay UYAR
Kübra EMİROĞLU
 
Eğitim Komisyonu;
           Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, dönem koordinatörleri, eğitim başkoordinatörü, seçmeli dersler koordinatörü ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını temsil eden bir öğretim üyesinden oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan veya Dekan Yardımcısının başkanlığında her ay en az bir kez toplanır. Eğitim Komisyonu toplantılarına dönem öğrenci temsilcileri de katılır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.
 
Görev ve sorumlulukları;
  • Fakültede yürütülen tıp eğitim-öğretimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli çalışmaları koordine etmek,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretimi programlarını değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulundan gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek,
  • Yatay geçişle öğrenci alımı için Yönetmelikte belirlenen ölçütleri değerlendirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
  • Af kapsamında fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlamak,
  • Dönem ders programları, ders planları ve akademik takvim çalışmalarını koordine etmek ve Nisan ayı sonunda Dekanlığa göndermek,
  • Dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.
 
 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya