Eğitim Komisyonu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
EĞİTİM KOMİSYONU
Eğitimden Sorumlusu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha ALPER
Eğitim Başkoordinatörü /  Tıp Eğitimi AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA
 
DÖNEM 1
Koordinatör Doç. Dr. Engin SAĞDİLEK
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Alper VATANSEVER
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ayşen ÇAKIR
 
DÖNEM 2
Koordinatör Prof.Dr. İlknur ARI
Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr.Serdar BABACAN
Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖK YURTSEVEN
 
DÖNEM 3
Koordinatör Doç.Dr. Vahide Aslıhan DURAK
Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi Sezer ERER KAFA
Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi Işıl Ezgi ERYILMAZ
 
DÖNEM 4
Koordinatör Prof.Dr. Soner CANDER
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ercüment GÜRLÜLER
 
DÖNEM 5
Koordinatör Doç.Dr. Serkan YAZİCİ
Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Esin SÖĞÜTLÜ SARI 
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin DİNÇ
 
DÖNEM 6
Koordinatör Prof. Dr. Yeşim UNCU
Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim ÇIKRIKLAR
Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeynep Gizem ERGÜN ÖZDEL
________________________________________
EĞİTİM BAŞKOORDİNATÖRÜ / TIP EĞİTİMİ AD ÖĞRETİM ÜYESİ Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA
SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Nazmiye Ülkü TÜZEMEN
 
Raportör
Gülay UYAR
Ece HOCAOĞLU
 
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Dönem 1 Öğrenci Temilcisi Mücahit BİÇİCİOĞLU
Dönem 2 Öğrenci Temilcisi Kaan Ethem KURTLAPA
Dönem 3 Öğrenci Temilcisi Umut KOCAMAN
Dönem 4 Öğrenci Temilcisi Simay EKİNCİLER
Dönem 5 Öğrenci Temilcisi Shayan AKBARPOUR  
Dönem 6 Öğrenci Temilcisi Denizhan Talay TABUK 
 

 

   
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Dönem 1 Temsilcisi  
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Dönem 2 Temsilcisi  
   
Raportör  
Sabiha YÖRÜKMAN  
Nurhayat KARAÇOBAN  
 
Eğitim Komisyonu;
           Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, dönem koordinatörleri, eğitim başkoordinatörü, seçmeli dersler koordinatörü ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını temsil eden bir öğretim üyesinden oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan veya Dekan Yardımcısının başkanlığında her ay en az bir kez toplanır. Eğitim Komisyonu toplantılarına dönem öğrenci temsilcileri de katılır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.
 
Görev ve sorumlulukları;
  • Fakültede yürütülen tıp eğitim-öğretimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli çalışmaları koordine etmek,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretimi programlarını değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulundan gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek,
  • Yatay geçişle öğrenci alımı için Yönetmelikte belirlenen ölçütleri değerlendirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
  • Af kapsamında fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlamak,
  • Dönem ders programları, ders planları ve akademik takvim çalışmalarını koordine etmek ve Nisan ayı sonunda Dekanlığa göndermek,
  • Dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.
 
 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya