Eğitim Komisyonu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Eğitim Komisyonu
Eğitimden Sorumlusu Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. Ayşe Melda PAYASLIOĞLU
 
Eğitim Başkoordinatörü /  Tıp Eğitimi AD Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Züleyha ALPER
 
________________________________________
 
DÖNEM 1
Koordinatör
Prof.Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL
Koordinatör Yardımcısı/Seçmeli Dersler Koordinatörü
Dr. Öğr.Üyesi Dr. Engin SAĞDİLEK
Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖK YURTSEVEN 
________________________________________
 
DÖNEM 2
Koordinatör
Prof.Dr. İlknur ARI
Koordinatör Yardımcısı/Seçmeli Dersler Koordinatörü
Doç.Dr. İlker M. KAFA
Koordinatör
Öğr. Gör. Dr. AYŞEN ÇAKIR
 
________________________________________
 
DÖNEM 3
Koordinatör
Doç.Dr. V. Aslıhan DURAK
Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Ezgi ERYILMAZ
Dr. Öğr.Üyesi Sezer ERER KAFA
 
________________________________________
 
DÖNEM 4
Koordinatör
Prof.Dr. Soner CANDER
Koordinatör Yardımcısı
Prof.Dr. Erdal EREN
________________________________________
 
DÖNEM 5
Koordinatör
Doç.Dr. Burhan COŞKUN
Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Esin SÖĞÜTLÜ SARI 
________________________________________
 
DÖNEM 6
Koordinatör
Prof. Dr. Yeşim UNCU
Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Halil İbrahim ÇIKRIKLAR
 
________________________________________
Seçmeli Dersler Koordinatörü
Doç.Dr. İlker M. KAFA
Dr. Öğr.Üyesi Dr. Engin SAĞDİLEK
 
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Ahmet Ufuk CANİKLİOĞLU
Dönem 1 Öğrenci Temilcisi
Batuhan ÇETİN
Dönem 2 Öğrenci Temilcisi
Yücel Tutku ÇETREZ
Dönem 3 Öğrenci Temilcisi
Shayan AKBARPOUR  
Dönem 4 Öğrenci Temilcisi
Denizhan Talay TABUK 
Dönem 5 Öğrenci Temilcisi
Tarık ÖZKAN
Dönem 6 Öğrenci Temilcisi
Ahmet Ufuk CANİKLİOĞLU
 
Raportör
Gülay UYAR
Kübra EMİROĞLU
 
Eğitim Komisyonu;
           Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, dönem koordinatörleri, eğitim başkoordinatörü, seçmeli dersler koordinatörü ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını temsil eden bir öğretim üyesinden oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan veya Dekan Yardımcısının başkanlığında her ay en az bir kez toplanır. Eğitim Komisyonu toplantılarına dönem öğrenci temsilcileri de katılır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.
 
Görev ve sorumlulukları;
  • Fakültede yürütülen tıp eğitim-öğretimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli çalışmaları koordine etmek,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretimi programlarını değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulundan gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek,
  • Yatay geçişle öğrenci alımı için Yönetmelikte belirlenen ölçütleri değerlendirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
  • Af kapsamında fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlamak,
  • Dönem ders programları, ders planları ve akademik takvim çalışmalarını koordine etmek ve Nisan ayı sonunda Dekanlığa göndermek,
  • Dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.
 
 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya