Eğitim Komisyonu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Eğitimden Sorumlusu Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. Ayşe Melda PAYASLIOĞLU
 
Eğitim Başkoordinatörü /  Tıp Eğitimi AD Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Züleyha ALPER
 

 
DÖNEM 1
Koordinatör
Doç.Dr. Arzu Yılmaztepe ORAL
Koordinatör Yardımcısı/Seçmeli Dersler Koordinatörü
Dr. Öğr.Üyesi Dr. Engin SAĞDİLEK
Koordinatör
Doç.Dr. Deniz SIĞIRLI
 

 
DÖNEM 2
Koordinatör
Prof.Dr. İlknur ARI
Koordinatör Yardımcısı/Seçmeli Dersler Koordinatörü
Doç.Dr. İlker M. KAFA
 

 
DÖNEM 3
Koordinatör
Doç.Dr. Güven ÖZKAYA
Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr. Nesrin UĞRAŞ
Dr. Öğr.Üyesi Sezer ERER KAFA
 

 
DÖNEM 4
Koordinatör
Doç.Dr. Soner CANDER
Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr. Esra KAZAK
Doç.Dr. Abdülmecit YILDIZ
 

 
DÖNEM 5
Koordinatör
Prof.Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN
Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Onur KAYGISIZ
Doç. Dr. Alparslan TÜRKKAN
 

 
DÖNEM 6
Koordinatör
Prof.Dr. Şule AKKÖSE AYDIN
Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Yeşim UNCU
Doç. Dr. Halil İbrahim ÇIKRIKLAR
 

Seçmeli Dersler Koordinatörü

Doç.Dr. İlker M. KAFA
Dr. Öğr.Üyesi Dr. Engin SAĞDİLEK
 
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
İlker GÖKAY GÜNEY
Dönem 1 Öğrenci Temilcisi
Aysun RENK
Dönem 2 Öğrenci Temilcisi
Enes BEYKOZ
Dönem 3 Öğrenci Temilcisi
Ahmet ufuk CANİKLİOĞLU
Dönem 4 Öğrenci Temilcisi
Merve SANDIKÇI
Dönem 5 Öğrenci Temilcisi
İlker GÖKAY GÜNEY
Dönem 6 Öğrenci Temilcisi
Mert TOPÇU
 
Raportör
Gülay UYAR
Hatice UĞUR
Kübra TÖRÜN
Sevgül BUDAK
 
Eğitim Komisyonu;
           Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, dönem koordinatörleri, eğitim başkoordinatörü, seçmeli dersler koordinatörü ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını temsil eden bir öğretim üyesinden oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan veya Dekan Yardımcısının başkanlığında her ay en az bir kez toplanır. Eğitim Komisyonu toplantılarına dönem öğrenci temsilcileri de katılır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.
 
Görev ve sorumlulukları;
  • Fakültede yürütülen tıp eğitim-öğretimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli çalışmaları koordine etmek,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretimi programlarını değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulundan gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek,
  • Yatay geçişle öğrenci alımı için Yönetmelikte belirlenen ölçütleri değerlendirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
  • Af kapsamında fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlamak,
  • Dönem ders programları, ders planları ve akademik takvim çalışmalarını koordine etmek ve Nisan ayı sonunda Dekanlığa göndermek,
  • Dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.