Advers İlaç Reaksiyonları, Önemi, Risk Faktörleri ve Önleme Stratejileri

7 Şubat, 2022 - 11:44 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakaloji AD öğretim üyesi Prof.Dr. R. LEvent BÜYÜKUYSAL'ın yazdığı, editörlüğü Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus ve Prof Dr. Kevser Erol tarafından yapılan "Advers İlaç Reaksiyonları, Önemi, Risk Faktörleri ve Önleme Stratejileri" başlıklı kitap Bursa Tabip Odası (BTO) web sayfasında elektronik kitap olarak yayınlanmıştır.

 

Advers (Ters) İlaç Reaksiyonları: Önemi, Risk Faktörleri Ve Önleme Stratejileri kitabını okumak için tıklayınız.

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya