BUÜ'lü akademisyenlerden ses getiren uluslararası konsorsiyum çalışması

17 Haziran, 2021 - 16:39 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
 
BUÜ’li akademisyenlerin Türkiye’yi temsilen yer aldığı uluslararası konsorsiyum kolorektal kanser riskini değiştiren bilinmeyen ailesel risk faktörlerinin varlığına dair dünya çapında ses getiren güçlü kanıtlar buldu.
 
Üniversitemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Berrin Tunca, Öğr. Gör. Dr. Seçil Aksoy ve Doç. Dr. Gülçin Tezcan’ın 2014 yılından bu yana Türkiye’yi temsil etmek üzere bünyesinde yer aldığı “International Mismatch Repair Consortium” araştırma ekibinin The National Health and Medical Research Council (HNMRC) in destekleri ile hazırlanan “Variation in the risk of colorectal cancer in families with Lynch syndrome: a retrospective cohort study” başlıklı çalışması alanında dünyanın en prestijli dergilerinden birisi olan “The Lancet Oncology” dergisinde yayınlanmıştır.   
 
Lynch sendromu, hatalı eşleşen DNA’nın tamirinde görev alan MLH1, MSH2, MSH6 ve PMS2 genlerinde kolorektal kansere yol açan kalıtsal patojenik varyantların varlığı ile karakterize bir hastalıktır. Gerçekleştirilen bu büyük uluslararası çalışma ile üç kıtada (Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya) benzer bulgular elde edilerek, MLH1 ve MSH2 genlerinde ortak bir patojenik bir varyantı taşıyan farklı ailelerin kolorektal kanser hastalığından aynı şekilde etkilenmediği gözlenmiştir. Bu bulgu, Lynch sendromu taşıyıcılarında henüz tanımlanmamış poligenik faktörler de dahil olmak üzere kolorektal kanser riskini değiştiren, akrabalar tarafından paylaşılan farklı risk faktörlerinin varlığına dair net kanıtlar ortaya koymuştur. Bu risk değiştirici faktörlerin Lynch sendromu taşıyıcıları arasında kolorektal kanser riskinde geniş bir varyasyona neden olacak kadar güçlü ve yaygın olduğu saptanmıştır.
 
 

 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya