Kanserin Hücresel Tedavisinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Boğaziçi Üniversitesi’ne Destek

25 Şubat, 2020 - 14:53 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tolga Sütlü ve ekibinin geliştirdiği genetiği değiştirilerek tümöre özgü hale getirilen “Doğal Öldürücü Hücreler (NK Hücreleri)” ile ilgili proje TÜBİTAK desteği aldı.
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek proje, yeni tedavi yaklaşımının deri kanseri (Melanom) olan insanlarda çalışıp çalışmadığının gösterecek ön araştırmaları içeriyor. Projenin Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ayağını yürütecek olan İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Barbaros Oral; “Daha önceden genetiği değiştirilmiş dendritik hücreler ile yaptığımız TÜBİTAK 1001 kapsamında gerçekleştirilen projelerde edindiğimiz deneyimleri Dr. Tolga Sütlü ve ekibinin deneyimleri ile birleştirerek birçok hastalık için yeni hücresel tedavi yaklaşımları geliştireceğimize inanıyoruz ” dedi.
 
BUÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, Prof. Dr. Ramazan Kahveci ve Prof. Dr. Şaduman Balaban Adım’ın araştırıcı olarak yer aldığı ekip hastaların ve proje çıktılarının onkolojik, cerrahi, dermatolojik ve patolojik yönlerden değerlendirilmesinde katkı sağlayacak.
 
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ NK HÜCRELERİ
 
Projenin ana yürütücüsü Dr. Tolga Sütlü; “Bu yeni NK hücre teknolojisini, Nova Southeastern Üniversitesi’nden Dr. Adil Doğanay Duru ve Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Batu Erman ile geliştirdik. Teknoloji ile melanom hastalarının kanındaki NK hücrelerini dışarı alıp laboratuvarda genetik olarak değiştirerek tümörü hedeflemeye özgü hale getirdikten sonra hastalara geri vereceğiz, ardından bu tedavi yaklaşımı ile tümör hücrelerini yok edip etmeyeceğini inceleyeceğiz. Bu aşamaya gelmeden önce Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğinde elde edilecek ön veriler projenin sürdürülmesi ve hedefin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.
 
Dr. Öğretim Üyesi Tolga Sütlü ve Prof. Dr. H. Barbaros Oral, Kasım 2019’da Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi proje ödülünü kazanmışlardı.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya