Tıp Fakültesine E-Sözel Bildiri Ödülü

10 Mayıs, 2019 - 10:22 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Antaltya'da düzenlenen 23. Ulusal Kanser Kongresinde BUÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Gamze Güney Eskiler, Gülşah Çeçener, Ünal Egeli ve Berrin Tunca "Triple Negatif meme Kanserinde Talazoparib Direnci: MikroRNA Ekspresyon Profili" başlıklı bildirileriyle E-Sözel Bildiri Ödülü almaya hak kazanmıştır.

 

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya