USİM'de “Simülasyon ve Simüle Hasta Eğitimi” Çalıştayı

13 Şubat, 2018 - 16:07 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

       Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının işbirliği ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezinde (USİM) 08-10.02.2018 tarihleri arasında Simüle Hasta Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

       Çalıştayın ilk gününde farklı illerden çalıştaya katılan sağlık çalışanlarına USİM tanıtılarak çeşitli senaryolar gerçekleştirildi. Sonraki iki gün boyunca katılımcılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ö. Sürel Karabilgin ÖZTÜRKÇÜ ve Doç. Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN tarafından simüle hasta seçimi, işe alma görüşmesi, senaryoların hazırlanması, hastaların eğitimi, simüle hastaya rolün verilmesi, hasta görüşmesinin uygulanması ve bu görüşmelerin değerlendirilmesi konularında uygulamalı olarak eğitim aldı.

       Tamamlanan bu eğitimle 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren “Simüle Hasta ile Eğitim” in UÜTF Aşama 1 eğitim programında yerini alması planlanmaktadır. Bu eğitim ile öğrenciler, seçilmiş ve eğitilmiş simüle hastalar ile “tam bir hasta görüşmesini simüle eden” görüşmeler yapacak, bu görüşmeler sonunda Simüle Hastalar ve arkadaşlarından geri bildirimler alacak ve görüşmelerinin video kayıtlarını izleyerek kendi öz-değerlendirmelerini yapabileceklerdir.

SİMÜLE HASTA NEDİR?

       Simüle Hasta, “sağlık çalışanlarının, eğitimi, sınanması veya iletişim/muayene beceri uygulamaları için bir hasta senaryosunu ya da kendi öykü ve fizik muayene bulgularını sunmak ve gerçek hastayı, deneyimli klinisyenin ayırt edemeyeceği biçimde simüle etmek üzere eğitilmiş kişidir. Gerçek hastanın yalnızca öyküsünü değil, beden dili, fizik bulguları, duygusal ve kişilik özelliklerini de ortaya koyar.” Bu eğitimler, öğrencilerin gerçek hastalarla karşılaşmadan önce deneyim kazanmaları, çok ve çeşitli olgular hazırlanabilmesi, öğrenciye hastaya zarar vermeden hatalarından öğrenme fırsatı tanıması gibi avantajları nedeni ile tıp eğitiminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

       Çalıştay sonunda eğiticilere, simüle hastalara ve öğrencilere Teşekkür Belgesi, diğer tüm katılımcılara ise Katılım Belgesi verildi.