Uluslararası Klinik Etik Ödülü, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. M. Murat Civaner’e verildi.

7 Haziran, 2017 - 15:32 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. M. Murat Civaner, bu yıl dördüncüsü verilen ‘Hans-Joachim Schwager Uluslararası Klinik Etik Ödülü’nün sahibi oldu.
 
XIII. International Conference on Clinical Ethics Consultation toplantısında düzenlenen ödül töreninde, ödül jürisi başkanı Prof.Dr. Stella Reiter-Theil, Prof. Civaner’in Uludağ Üniversitesi’nde yürüttüğü klinik etik konsültasyonuna yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. 
 
Bu kapsamda; 
 • Hastane Etik Kurulu oluşturulmadan önce, hekimlerin klinikte karşılaşabildikleri etik sorunlarını ve klinik etik konsültasyonuna bakışlarını belirlemeye yönelik bir gereksinim saptama araştırması yapılmış olması
 • Ödül başvurusunda;
  • Kurul’a yapılan başvuruların klinikte karşılaşılan etik ikilemlerine dair danışmanlık alma talebinden çok, hastaların hizmete dair şikayetlerinden oluşması,
  • Kurul kararlarının uygulanmasındaki güçlükler gibi sorun başlıklarının içgörü ve içtenlikle paylaşılması,
 • Başvuruda dile getirilen;
  • Klinisyenlerin karşılaştıkları etik ikilemlerinde Kurul’a başvuruların artırılması için çaba gösterilmesi,
  • Hekimlerin; “Karşılaştığım etik sorunlarını kendim çözebilirim”, “Klinik etik konsültasyonu almak mesleki bağımsızlığıma müdahale anlamına gelir”, “Böyle bir hizmetin anlamlı katkısı olacağını düşünmüyorum” ve benzeri düşüncelerinin gerekçelerini ve arkaplanını anlamaya yönelik araştırmalar düzenlenmesi,
  • Kurul’un görüş oluşturma sürecine daha fazla tarafın katılmasının sağlanması,
  • Klinik etik konsültasyonunun daha yaygın yaşama geçebilmesi için kurumsal destek sağlanması,

   gibi önerilerin yeni kurulacak kurullar için önemli bir birikim sağlaması gerekçeleriyle Prof. Civaner’in ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Ödül konuşmasında ayrıca, Uludağ Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2012 yılında oluşturulan ve Türkiye’de sistematik olarak çalışan ender kurullardan biri olan Hastane Etik Kurulu’nun çalışmalarından övgüyle söz edildi ve hizmeti iyileştirici yöndeki çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi temenni edildi.
 
UÜ-SUAM Hastane Etik Kurulu’nun işlevlerini açıklayan Yönerge’ye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya