Tıp Eğitiminde Simülasyon Sempozyumu

2 Mayıs, 2017 - 18:00 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Değerli Katılımcılar,
“Tıp Eğitiminde Simülasyon Sempozyumu ’17 - Medikal Simülasyona Multidisipliner Yaklaşım”, 05-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi-USİM ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Center of Advanced Simulation and Education-CASE işbirliğinde Bursa’da düzenlenecektir.
 
Sempozyumun esas amacı, ülkemizde uygulanan medikal simülasyon bazlı eğitim deneyimlerini paylaşmak, etkinliğini tartışmak, ulusal ve uluslararası uygulamaların benzerlik ve farklılıklarını araştırmak, katılımcılar ile disiplinler arası işbirliğini sağlamaktır. Bu bağlamda sunulacak olan çalışmalar ile tıp eğitimini güncel teknoloji ile birleştiren ve öğrenciye risk olmadan hatalarından da öğrenme imkânı sağlayan medikal simülasyonun tıp eğitimindeki yerini ve geleceğini tartışarak yararlı sonuçlar elde edileceğini umuyoruz.
 
Yurt içinden ve dışından bu alanda çok değerli meslektaşlarımızın katılımları ile iki gün sürecek olan sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.
 
Düzenleme kurulu adına,
Doç. Dr. Züleyha ALPER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği/Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
Sempozyum Web Sitesi: http://www.tess2017.org/

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya