Öğretim üyeleri, probleme dayalı öğretmeyi öğrendi.

13 Ocak, 2017 - 14:00 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, bilgiyi öğrenciye hazır vermeyip problem çözdürerek öğretmeye dayanan “Probleme Dayalı Öğrenme” yönteminin nasıl uygulandığını öğrendi.  
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Züleyha Alper ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim Uncu tarafından düzenlenen Probleme Dayalı Öğrenme Eğitimi, İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezinde (USİM) gerçekleştirildi.
 
Tıp Fakültesi’nden 18 öğretim üyesinin katıldığı eğitim, Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar,  Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Uzuner ve Doç. Dr. Mehmet Akman’ın katkılarıyla verildi.
 
Eğitimde, yedi adım yaklaşımı, olgu/senaryo türleri ve senaryo yazma, uygulamada ilk beş adım ve probleme dayalı öğretim oturum süreci, grubun dinamiği, süreçte eğitim yönlendiricisinin rolleri ve yeterlilikleri gibi konular gözden geçirilerek uygulamalar yapıldı.
 
ÖĞRENCİ ARAŞTIRIRKEN ÖĞRENECEK
Yeni bir bilgi elde edilmesi ve kullanılmasında başlangıç noktası olarak problemleri kullanma ilkesine dayalı bir öğrenme yöntemi olan probleme dayalı öğrenim, küçük gruplarda uygulanan ve öğrenen merkezli bir yöntem... Bu yöntemde bilgi, öğrencilere hazır verilmiyor ve çözmesi için bir problem veriliyor. Öğrenciler ekip halinde probleme çözüm ararken, eğitici / öğretim üyeleri sadece yönlendirici olarak rol alıyor.
 
Probleme dayalı öğrenme eğitimi ile Tıp Fakültesi öğrencilerine doğru kaynaklardan öğrenme, problem çözebilme, araştırma becerisini geliştirme, kendi düşünceleri ile kendilerini ifade edebilme, ekip çalışmasında başkalarının konuşmalarını dinleme ve haklarını gözetme, liderlik kişiliği kazanma ve iyi iletişim kurabilme becerisi kazandırılması hedefleniyor.
 
Probleme dayalı öğrenme eğitimi sonunda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Sağlam ve Düzenleme Kurulu tarafından eğiticilere teşekkür belgesi, katılan tüm öğretim üyelerine ise katılım belgeleri verildi. 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya