Tıp Eğitimi ve Aday Öğrenciler

 

Fakültemizin temel amacı, 

  • Çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış; 

  • Araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş; 

  • Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip;

  • Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen,

  • Birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlar ile donanmış; 

  • Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek;

  • Mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan; 

  • Kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren;

  • Sağlık teknolojisini iyi kullanabilen hekimler yetiştirmektir.

 
Tıp Eğitiminin Süresi Kaç Yıldır?
Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Öğrenci talepte bulunması halinde bir yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı uygulamasından yararlanabilir. Hazırlık sınıfı altı yıllık tıp eğitimi süresi dışındadır. 2017 ÖSS Tavan puanı 512,57586, 2017 ÖSS Taban puanı 483,12480, puan türü MF-3’tür.
 
Fakültemizin Eğitim ve Öğretim Süreci Akredite midir?
UTEAK-Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun 2017 yılında yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Eğitim Programımız Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış olup Fakültemiz, 01.01.2018-01.01.2024 tarihleri arasını kapsayan 6 yıllık süre için tekrar akredite edilmiştir.
 
Fakültemizde Nasıl bir Eğitim Modeli Uygulanmaktadır?
Fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren entegre eğitim sistemi uygulamalarına başlanmıştır. Bu sistem doğrultusunda moleküler düzeyden daha kompleks insan organizması sistemlerine ve hastalıklarına ilerleyen eğitim programında öğrenciler tıp alanıyla ilgili bilgi ve becerileri preklinik ve klinik alanda birbirlerini destekleyecek şekilde entegre edilmiş olarak bir arada öğrenirler. Ayrıca Dönem I-III arasında, öğrencilerden “Klinik Gözlem Uygulaması” için belirlenen klinik anabilim ve bilim dallarında ve Acil Tıp Anabilim Dalı’nda gözlemci olmaları/nöbet tutmaları istenmektedir. Bu uygulamaları öğrenciler her yarıyılda bir kez yapmaktadırlar. 
 
Ocak 2016 da açılan “USİM-İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi” entegre eğitime geçiş ile birlikte yeni eğitim programında da yerini almıştır. Mesleki beceri uygulamaları, çok sayıda yeni eğitsel maketin eklenmesiyle bu merkez salonlarında yapılmaya başlanmıştır. Siber anatomi, siber fizyoloji, bilgisayar ve mikroskop laboratuvarları ve multidisipliner teknoloji alanları gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde altı birimlik standart hasta polikliniği ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren simülasyon birimi oluşturulmuştur. Simülasyon biriminde acil servis, hasta gözlem odası, doğumhane, ultra-sound, eğitim ambulansı gibi uygulama alanları ile sayısız hasta/hastalık örneklemi yapabilme kapasitesi yaratılmıştır. 
 
USİM-İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezinin ikinci etabı yoğun bakım, ameliyathane, robotik ve endoskopik cerrahi üniteleri kapsayacak olup 9 Ağustos 2018 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
 
Fakültemiz ayrıca temel tıbbi uygulamaların yapıldığı uygulama laboratuvarlarına sahiptir. Fakültemizde kuramsal eğitim 3 büyük derslik ve 30’dan fazla küçük dershanede verilmektedir. Bu dershanelerin tamamında tüm teknolojik olanaklar mevcuttur.
 
Dördüncü ve 5. sınıflarda klinik stajlar blok eğitim olarak yapılmaktadır. Altıncı sınıf “Aile Hekimliği Dönemi” olarak programda yer almaktadır.  Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 844 yatak mevcuttur. Bu merkez, 2007 ve 2012 yıllarında uluslararası bir kuruluş olan JCI tarafından akredite edilmiş, ayrıca SGS’ den ISO 9001-2000 ve ISO 9001-2008 kalite belgelerini almıştır.