BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Sürecinde Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Önlenmesine Yönelik Afiş Yarışması

24 Mayıs, 2024 - 09:00 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

KONU VE AMAÇ

Çalıştayın / Yarışmanın konusu;
Tıp Eğitimi Sürecinde Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Önlenmesine Yönelik Afiş Yarışması

Çalıştayın /Yarışmanın amacı;
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Tıp Eğitimi Sürecinde Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Önlenmesine Yönelik farkındalık yaratmak amacıyla tasarım çalıştayı düzenlenmesi ve çalıştayda üretilen tasarımların sergilenmesi ve çıktıların tüm Tıp Fakültesi öğrencileri ile paylaşılarak eğitim sürecine katkı sağlaması.

Çalıştayın /Yarışmanın Takvimi
Başlangıç Tarihi                : 30 Mayıs 2024 Saat:13.00
Bitiş Tarihi                           : 31 Mayıs 2024 Saat: 17.00
Sonuçların İlan Edilmesi :  3 Haziran 2024

YARIŞMANIN DUYURUSU

ÖDÜL
Birincilik              : 10.000 TL
İkincilik                : 7.500 TL
Üçüncülük          : 5.000 TL

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

1. Ödüller, Tıp Fakültesinde düzenlenecek törenle ödül sahiplerine verilecektir.
2. Yarışma ödül töreni gününde, seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri ile sergilenmeye değer bulunan tasarımlar fakültede sergilenecektir.

SEÇİCİ KURUL

 1. Prof. Dr. Züleyha Alper
 2. Prof. Dr. Alis Özçakır
 3. Prof. Sezin Türk Kaya
 4. Dr. Öğr. Üyesi Sezer Kafa
 5. Öğr. Gör. Dr. Erhan Mutlugün
 6. Öğr. Gör. Gültekin Erdal
 7. Öğr. Gör. Alper Çetin

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

 1. Çalıştay / Yarışma Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler grafik tasarımı programı ve Tıp Fakültesi öğrencilerine açıktır. Tasarım öğrencileri Grafik Tasarım programının seçim kriterlerine göre belirlenecektir. Tıp Fakültesi öğrencileri başvuru sırasına göre ilk yirmi öğrenci ile sınırlıdır.
 2. Öğrenciler gurup halinde katılım sağlayacaklardır. Her gurupta en az bir Grafik Tasarım ve bir Tıp Fakültesi öğrencisi olması zorunludur.
 3. Her katılımcı gurup en fazla iki adet çalışma ile yarışmaya katılabilir.
 4. Çalıştay sırasında üretilen çalışmalar daha önce başka yarışmalarda ödül almamış ve yayımlanmamış olmalıdır.
 5. Çalışmaların özgün olması gerekmektedir.
 6. Katılımcılar çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 7. Çalışmalarda renk ve form yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak afişin kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (tekstil, broşür, gazete, dergi, vb.) için dört farklı baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir.
 8. Çalışmanın içinde Bursa Uludağ Üniversitesi Logosu, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Logosu, Gruplar tarafından geliştirilen slogan yer almalıdır.
 9. Katılım formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Şayet kazanan eser sahibinin başvuru formunun eksik ve/veya yanlış bilgi içerdiği anlaşılır ise kazananın ödülü iptal edilir.
 10. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü tarafından daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 11. Yarışmaya katılan tüm tasarımların telif ve yayın hakları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine ait olacaktır. Yarışmaya başvuranlar bunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 12. Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin ihtiyacını karşılayamadığını düşünmesi durumunda hiçbir tasarımı değerlendirmeye almama hakkını saklı tutar. Seçici kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma iptal edilebilir ve yeni tarih belirlenerek yarışma tekrarlanabilir. 

YARIŞMA DIŞI KALMA KOŞULLARI

Çalışmanın, belirtilen süre içinde teslim edilmemesi
Şartnamede belirtilen kurallara uyulmaması
Çalışmanın, yurt içinde ya da dışında daha önce yapılmış̧ başka bir çalışmanın benzeri olduğunun belirlenmesi
İki gün sürecek olan çalıştaya tam katılım sağlanmaması

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Çalışmalar grafik, görsel tasarım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir. Tasarımlar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin kültürel kimliğini oluşturan değerlerin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacı yanında aynı zamanda üniversitemizin ve fakültemizin modern yüzünü de yansıtacak nitelikte olmalıdır.

Tasarımlar tasarımcının hayal gücü ile sınırlıdır.

 

Çalışma boyutu ve özellikleri

Her tasarım 50 cm x 70 cm ebadında, 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır.

 

ÇALIŞMALARIN TESLİM EDİLMESİ

Çalışma dosya adı rakam ya da harflerden oluşmalıdır (rumuz).  (Örnek: 12345.PDF). Rumuz en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşmalıdır. Birden fazla çalışma ile katılanlar aynı rumuzu kullanarak gönderilen tasarımların sayısını rumuz sonuna ekleyebilirler. (Örnek: 12345_1.PDF, 12345_2.PDF)

Yarışmaya katılan tasarımcılar, her bir tasarım için kısa cümleler ile çalışmasında kullandığı unsurların anlamını ve tasarlamış olduğu afişin bilgilerini katılım formunda yer alan “Tasarım Açıklaması” kısmına yazacaklardır.

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalı, tasarım dosyaları (Vektörel Dosya, PDF Dosya) ayrı dosyalar halinde teslim edilmelidir.

TESLİM EDİLECEK DOSYALAR

Katılım Formu
Tasarımın Orijinal Vektörel Hali
Tasarımın PDF Hali

 

TASARIMIN KULLANIM VE TELİF HAKLARI

Yarışmada dereceye giren çalışmaların telif ve yayın hakları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait olacak ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bu eserlerden istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Dereceye giren eserler her türlü yazılı, görsel, üç boyutlu ve elektronik ortamda kullanılabilecektir. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tüm çalışmaları sergileme hakkı bulunmaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi gerek görürse dereceye giren çalışmalar üzerinde değişiklik yaptırma yetkisini saklı tutar. Kazanan çalışmanın, yüksek çözünürlüklü hali talep edilebilecektir. Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, yarışmada birinci olan veya ödül kazanan çalışmaları kullanıp kullanmamada, afiş olarak bunlardan herhangi birini kullanmayı tercih etmekte ve tasarımda değişiklik yapma konusunda serbesttir.

Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımla ilgili olarak 3. Şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında KHK kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Bu yarışmaya katılanlar şartnamede belirtilen koşulları ve yarışma şartlarını (seçici kurul –yarışma jürisi) kararlarını kabul etmiş olduklarını kabul ve beyan ederler.

Yarışmacılar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, yarışmaya katılan tüm tasarımlar üzerinde basma, çoğaltma, kopyalama, yayma, dağıtma, arşivleme, yazılı ve görsel basında, yazışma ve web sayfalarında, web sitelerinde, her türlü basılı materyalde, dijital ortamlarda ve hakları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından uygun görülen tüm alanlarda gösterim, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yurtiçi ve yurtdışında sergileme, umuma arz, işleme, tasarımlar üzerinde her türlü ekleme veya değişiklik yapma, tasarımların örnek modelini üretme veya ürettirme haklarına herhangi bir yer ve süre sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve tasarımların şartnamede belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan ederler. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bu hakları kullanırken dilerse yarışmacının adını belirtme hakkına sahiptir. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bu hakların kullanılmasında Yarışmacılar tarafından; telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Tasarımların yapılması halinde çizim, üretim vb. aşamalarda yarışmacıdan uygulamada teknik destek istenmesi halinde, yarışmacı herhangi bir bedel talep etmeksizin bu desteği sağlayacaktır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir. Bunun için katılımcıya bir ödeme yapılmayacak olup yarışmacı yapılacak değişikliklere şimdiden muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder.

Ödüle layık görülen tasarımların başvuru sahibi tarafından veya başkaca 3. Kişiler tarafından daha önceden TPE tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın bir şekilde özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecek ve yarışmacı almış olduğu ödülü iade edecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi sorumlu olmayacaktır.

 

İLETİŞİM:

Adres :
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
16059 Görükle Kampüsü-BURSA

Dekanlık Tel       : (+90 224) 295 00 15 — 295 00 21
Dekanlık e-mail:    tipdek@uludag.edu.tr

 

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya