selim

Bu Kullanıcıdan

Mar 29, 2022

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Fakültemiz emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus, 1 Nisan Cuma günü saat 11.00'de Rektörlük A Salonunda "Bursa Tıp Farmakoloji'nin Kuruluş Hikayesi...

Mar 28, 2022

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Nöroşirürjinin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu, Türk Nöroşirurji Akademisi, Bursa Uludağ...

Mar 25, 2022
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından , 9-12 Mart 2022 tarihleri arasında, Antalya'da düzenlenen, Klimik 2022 - XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve...
Mar 16, 2022

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ NÖROŞİRÜRJİ

EĞİTİM KAMPI 

                               ...

Mar 14, 2022
14 Mart Tıp Bayramı; Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bursa Tabip Odası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ile Mezuniyet Kurulu tarafından...

Sayfalar

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya