Üroloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0224 295 30  40 (41) 
Fax : 0 224 2950019
Web Sitesi
 
Adres  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
 

Tarihçe:

1.Kuruluş Yılı ve Kurucular
1973,   Doç. Dr. Yılmaz Türkeri, Uzman Dr. Mustafa Özyurt
 
2. Anabilim Dalının Tarihsel Gelişimi
 • 1983 yılında üniversitenin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. O tarihte kliniğin kadrosu Prof. Dr. Yılmaz Türkeri, Doç.Dr. Mustafa Özyurt, Uzman Dr. Bülent Oktay ve asistan doktorlardır.
 • Prof.Dr. Yılmaz Türkeri 1984 yılında emekli olmuştur.  Ana Bilim Dalı Başkanı olan Mustafa Özyurt 1985' te profesör kadrosuna atanmıştır.
 • 1986 yılında Dr.Ümit Şimşek yardımcı doçent kadrosu ile üroloji Ana Bilimdalı'na katılmıştır, 1988 de doçent, 1993 te profesör kadrosuna atanmıştır.
 • 1987 de Yrd. Doç. Kadrosuna atanan Bülent Oktay, 1990 da doçent, 1995'te profesör kadrosuna atanmıştır.
 • Klinik, fakülte ile birlikte 1992 de Görükle Kampüsüne taşınmıştır.
 • 1992 de uzman olarak Ana Bilim Dalında kalan İsmet Yavaşçaoğlu, 1998'de doçent, 2003' te profesörlüğe atanmıştır. 
 • Prof.Dr. Mustafa Özyurt, 2001 yılında Bursa Milletvekili olarak, TBMM'ye girmiştir.
 • 2002 yılında Prof.Dr. Ümit Şimşek'in emekli olmuştur. 
 • 2005 yılında, Doç.Dr. Hakan Kılıçaslan, Ana Bilim dalı kadrosuna dahil olup 2009 yılında profesör kadrosuna atanmıştır.
 • 1999 tarihinde uzman kadrosu ile atanan Dr. Hakan Vuruşkan, 2004 tarihinde yardımcı doçent, 2007’de doçent, 2013 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. 
 • Uzman Dr. Yakup Kordan 2003 yılında Ana Bilim dalına katılıp, 2010 tarihinde yardımcı doçent, 2011 tarihinde doçent olmuştur.
 • Uzman Dr. Hasan Serkan Doğan 2006 da Ana Bilim dalına katılıp, 2011 tarihinde doçent olup 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Bölümüne geçerek ayrılmıştır.
 • 2012 yılında Uzman Dr. Onur Kaygısız ve Uzman Dr. Burhan Coşkun Ana Bilim dalına atanıp 2015 tarihinde yardımcı doçent olmuşlardır.
 • 2017 yılında Uzman Dr. Mehmet Çağatay Çiçek Ana Bilim dalına atanmıştır. 
 • 2018 yılında Dr. Onur Kaygısız ve Dr. Burhan Coşkun Doçent Ünvanı almışlardır.
 • Temmuz 2013 tarihinde tekrar bölüm başkanı seçilen Prof. Dr. İsmet Yavaşcaoğlu halen bu göreve devam etmektedir.
 • Bugüne kadar bölümümüzde 50 Üroloji uzmanı yetiştirilmiştir. Kliniğimizde 6 adet tıpta uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.
 • Ürodinami ünitesi 1991 yılı, Çocuk ürolojisi bilim dalı 1993 yılı, Taş Kırma Ünitesi 2009 yılında kurulmuştur. 
 
3. Anabilim Dalı Başkanları ve Görev süreleri.
 • Prof.Dr. Yılmaz Türkeri 1973-1984
 • Doç.Dr. Mustafa Özyurt 1984-1985
 • Prof. Dr. Mustafa Özyurt 1985-2001
 • Prof. Dr. Ümit Şimşek   2001-2002
 • Prof. Dr. Bülent Oktay 2002-2011
 • Prof. Dr. İsmet Yavascaoğlu 2011-2011
 • Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan  2011-2012
 • Doç. Dr. Hakan Vuruşkan  2012-2013
 • Prof. Dr. İsmet Yavaşcaoğlu temmuz 2013- günümüz
 
BAŞARILAR / İLKLER
 • Mayıs 2011 tarihinden itibariyle EBU (European Board of Urology) tarafından kliniğimizin araştırma eğitim programı akredite edilmiştir.
 • 2011 yılından itibaren çocuk taş hastalarında anestezi altında taş kırma (SWL) yapılmaya başlandı.
 • 2010 yılı Haziran ayında Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu tarafından akredite edilmiştir.
 • 2003 yılından itibaren böbrek, üreter, prostat, mesane, palpe edilemeyen testis ameliyatları laparoskopik yöntemle yapılmaya başlanmıştır. Bölümümüz Türkiye’nin bu alanda öncü merkezlerinden olup 2008’den itibaren onu yurtdışından olmak üzere 50’ ye yakın üroloji uzman ve öğretim üyesine üçer aylık laparoskopik cerrahi kursu verilmiştir.
 • 1989 tarihinden beri yaklaşık 1000 adet böbrek nakli operasyonu yapılmıştır.
 • Türk Çocuk Üroloji kongresinin ilk ikisi Bursa ve Mudanya’da 1992 ve 1993 tarihlerinde bölümümüz desteği ile düzenlendi.
ANABİLİM DALI AKADEMİK FAALİYETLERİ
 
2012’ den günümüze düzenli olarak 1’e 1 canlı RIRS kursları düzenlenmekte
Avrasya Üroonkoloji toplantısı 2015 (Kliniğimizde)
1e1 Yerinde Canlı Laparoskopi Eğitimi BAHAR 2010
1e1 Yerinde Canlı Laparoskopi Eğitimi GÜZ 2010
01-02 Ekim 2010
1e1 Yerinde Canlı Laparoskopi Eğitimi BAHAR 2011
04-05 Mart 2011
1e1 Yerinde Canlı Laparoskopi Eğitimi GÜZ 2011
21-22 Ekim 2011
1e1 Yerinde Canlı PNL Eğitimi BAHAR 2010
19-20 Şubat 2010
1e1 Yerinde Canlı PNL Eğitimi GÜZ 2010
24-25 Eylül 2010
1e1 Yerinde Canlı PNL Eğitimi BAHAR 2011
11-12 Şubat 2011
ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ YAZ OKULU
07-12 Haziran 2010
IOWE “International Operating With the Experts”
08-09 Nisan 2011
Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı
05 Haziran 2010
Uludağ Üroloji Günleri (2001-2007)
 
 
Alınan ödüller:
 • Onur Kaygısız, Yakup Kordan, Berna Aytaç Vuruşkan, Sinan Çelen,Burhan Coşkun, Hakan Vuruşkan, İsmet Yavaşcaoğlu. pT3 prostat kanserinde laparoskopik prostatektomi sonrası takip bir seçenek midir? 2013, 11. Üroonkoloji Kongresi  Poster Bildiri Ödülü , Antalya
 • Bülent Oktay, İsmet Yavaşcaoğlu, Hakan Vuruşkan, Yakup Kordan. Laparoskopik Taş Cerrahisi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi / En iyi video ödülü, 2011, 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya
 • Murat Öztürk, Yakup Kordan, Hasan Serkan Doğan, Hakan Vuruşkan, Hakan Kılıçarslan, İsmet Yavaşcaoğlu. Association of urokinase gene 3’UTR T/C polymorphism   with recurrent urolithiasis in children. The EAU acknowledges the selection of the Best Poster Presantation in the Poster Session 20. 2007, Berlin, Almanya
 • Bülent Oktay, İsmet Yavaşcaoğlu, Hakan Vuruşkan, Hakan Vuruşkan, Yakup Kordan. Laparoskopik Piyeloplasti Deneyimimiz. 2004, 7.Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu "ÜRO-VİZYON 2004" video endoskopik sunu dalında üçüncülük, Antalya

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci:

Anabilim Dalımızda tıp fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim almaktadır. Eğitim programı EBU (European Board of Urology) müfredatına uygun olarak uygulanmaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi 5 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları:

Anabilim Dalı’mızın çalışma alanları: Androloji, Üriner sistem taş hastalığı, Üro-onkoloji, kadın ürolojisi, çocuk ürolojisi, Endoüroloji, Laparoskopik ürolojik cerrahi ve renal transplantasyondur.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya