Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 42 50
Fax :
E-posta tead@uludag.edu.tr
Web sitesi : https://tip.uludag.edu.tr/tip-egitimi-anabilim-dali
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, USİM İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, 16059 Nilüfer/Bursa

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) kurulması ile ilgili 03.02.2014 tarihli isteği, Yüksek Öğrenim Kurumu Yürütme Kurulu tarafından 19.02.2014 tarihinde onaylanmış olup, 17.03.2014 tarihinde TEAD kuruluş kararı alınarak iki öğretim üyesi Anabilim Dalında görevlendirilmiştir. İlk Anabilim Dalı Başkanı olarak Prof. Dr. Şimşek CANKUR görevlendirilmiş, 2017 yılı başında emekli olması nedeniyle Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Doç. Dr. Züleyha ALPER üstlenmiştir. Tıp eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalara destek amacıyla Prof. Dr. Yeşim UNCU, Doç. Dr. İlker M. KAFA, Doç. Dr. Melda PAYASLIOĞLU, Doç. Dr. Güven ÖZKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Sezer ERER KAFA ve Dr. Öğr. Üyesi Engin SAĞDİLEK, bulundukları anabilim dalı görevleri uhdelerinde olmak üzere, kısmi zamanlı olarak TEAD’da görevlendirilmiş, 2018 yılında Doç Dr. İlker M. KAFA tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Okan AYDIN Anabilim Dalında tam zamanlı görevlendirilerek çalışmaya başlamıştır. 
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalı, USİM İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi binasında bulunmaktadır. Altyapısı 4 birimden oluşmaktadır:
1. İleri Simülasyon Birimi: Burada Acil Servis, Hasta Bakım Odası, Doğumhane, USG Odası ve Toplantı Odası yer almaktadır.
2. Poliklinikler: Standart hasta uygulamalarına yönelik tefriş edilen, kamera kayıt ve ses alma sistemi de bulunan polikliniklerde hasta-hekim görüşmesi, iletişim becerileri eğitimleri planlanmaktadır.
3. Öğrenme Kaynakları Merkezi: Bu merkezde bilgisayarlar, çeşitli eğitim CD’leri, anatomi maketleri, mikroskop slaytları, posterler, röntgen filmleri, deney materyali gibi bir çok araç, gereç ve imkan bulunmaktadır:
Mikroskop: Zoom özelliğine sahip 10 tane laboratuvar mikroskopu ve 1 tane bilgisayar üzerinden projektör, TV vb. cihazlara görüntü aktarabilen (toplam 11 öğrencinin preparatlar üzerinde çalışma yapabileceği) 11 tane laboratuvar mikroskopu bulunmaktadır. 
Siber Anatomi: İnteraktif 3-D Sanal İnsan Anatomisi İstasyonu, 5 istasyondan oluşmakta ve her istasyonda 2-4 öğrenci aynı anda çalışma imkânı bulabilmektedir. Sistemde bulunan anatomi modelleri şunlardır: İskelet, Eklemler, Bağlar, Kaslar, Sinir Sistemi, Beyin, Endokrin Sistem, Kardiyovasküler Sistem, Lenfatik Sistem, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Üreme Sistemi, Anatomik önemli oluşumlar.
Siber Fizyoloji: İnteraktif Sanal İnsan Fizyolojisi İstasyonu; 5 istasyondan oluşmakta ve her istasyonda 2-4 öğrenciye çalışma imkanı sunulmaktadır. Sistemde bulunan fizyoloji modülleri şunlardır: Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi, Renal Sistem, Dolaşım Sistemi. 
Bilgisayar odası: Toplam 20 Laptop öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu bilgisayarlarda öğrencilerin kullanabileceği çeşitli öğrenme kaynakları ve lisanslı programlar bulunmaktadır.
Sanal hasta (Bodyinteract): Sanal hasta uygulamalarında kullanılmaktadır.
İki adet çok amaçlı çalışma salonu: Yansıtıcı ve tabletlerle donatılmış olup küçük grup çalışmaları için kullanılmaktadır.
4. Klinik Beceri Laboratuvarları: Klinik beceri laboratuvarında (KBL), yeterliliğe dayalı ve iyi hekimlik uygulamaları temelinde maket ve mankenler üzerinden eğitimler verilmektedir. Klinik beceri laboratuvarımızda farklı uygulamaların yapıldığı 5 ayrı oda bulunmakta ve toplam kapasitesi 60 öğrenciden oluşmaktadır. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Bulunmamaktadır. 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Tıp Eğitimi Anabilim Dalının kuruluş amacı “Tıp eğitimi konusunda bilimsel verileri ve Türkiye’nin gerçeklerini göz önüne alarak tıp eğitiminin değişen koşullara ve gereksinimlere göre geliştirilmesini sağlamak, klinik öncesi ve klinik dönemde uygulanan eğitim programlarında süreci değerlendirmek ve geliştirmek, geleceğe yönelik yeni planlar yapmak” olarak belirlenmiştir.
 
Anabilim Dalı, tıp eğitimi ile ilgili çalışmalarda Dekanlık, Eğitimi Komisyonu, Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ve Ölçme ve Değerlendirme Kurulu ile birlikte görev yapmaktadır. Görevleri: 
1. Tıp Fakültesinin eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlarında danışmanlık yapmak,
2. Eğitici eğitimine yönelik kurs, seminer vb. etkinlikleri yürütmek, 
3. Tüm eğitim programlarında süreci geliştirmek, değerlendirmek; sonucu değerlendirerek geleceğe yönelik yeni planlamalar yapmak, 
4. Fakültemizin eğitim veren anabilim dalları arasında bütünleşmeyi sağlamak, bütünsel ve uyumlu yaklaşımı gerçekleştirmek, 
5. Öğrencilere beceri kazandırılması konusunda alt yapı olanakları sağlamak, yeni bilişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek, 
6. İyi hekimlik uygulamaları ve klinik beceri laboratuvarının planlama, organizasyonu ve işleyişini sağlamak, 
7. Tıp eğitimi ile ilgili literatür izlemek ve akademik çalışmalar yaparak eğitimin planlanmasına katkıda bulunmak, Tıp eğitimi konusunda araştırmalar yapmak, 
8. Mevcut durumu değerlendirmek üzere gereksinimleri belirleyici araştırmalar yapmak ve eğitim programlarının güncel gereksinimlere ve ülke gerçeklerine uygun olarak planlamasını sağlamak, 
9. Probleme Dayalı Öğrenim uygulamaları ve senaryo hazırlama konusunda eğitimler vermek, öğretim üyelerine destek sağlamak ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak,
10. İletişim becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlemek.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya