Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon :  
Fax
E-posta :  
Adres  :  

Tarihçe

1975-1976 yıllarında şimdiki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu binada kurulan Bursa Tıp Fakültesi’nde patoloji bölümü laboratuar hizmetleri vermeye başladı. Eğitim-öğretim ve laboratuar hizmetleri o dönemde İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesinden gelen öğretim üyeleri tarafından yürütülüyordu. Mayıs 1976’da Dr. Oktan Erol’un uzman patolog olarak göreve gelmesiyle patoloji laboratuarı çeşitli gereç ve cihazların alınması ile kurulmaya ve yavaş yavaş geliştirilmeye başlandı. Ayrıca Dr. Erol’un önderliğinde patoloji arşivinin temelleri atıldı. 1976 sonbaharında Doç. Dr. Ali Rıza Karaca’nın patoloji kadrosuna gelmesi ile eğitim öğretim hizmetleri başladı ve ilk patoloji uzmanları verildi. 1984-1985 yıllarında YÖK bünyesindeki değişiklikler ile “Patoloji Kürsüsü”, “Patoloji Anabilim Dalı” oldu. İlk asistanlardan sonra 1981 yılında gelen Dr. Şahsine Tolunay, 1985 yılında gelen Dr. Ömer Yerci patoloji anabilim dalında kalarak akademik hayatına devam etti. Üniversitenin 1985 yılında Görükle kampüsüne taşınması ile birlikte eğitim-öğretim hizmetleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kampüste devam ederken hastane hizmetleri eski binada kaldı. 1992 yılında Görükle’ye taşınmanın tamamlanmasıyla laboratuar ve eğitim hizmetleri şimdiki Rektörlük Binası 3. katta verilmeye başlandı. Dr. Şahsine Tolunay’ın 1991 yılında Viyana’da aldığı Nöropatoloji ve İmmünohistokimya eğitimi sonrası 1992 yılında immünohistokimya laboratuarı kuruldu. 1992 yılında Dr. Ömer Yerci Almanya’da sitoloji eğitim aldıktan sonra sitoloji laboratuarı kuruldu. Dr. Mete Cengiz’in dekanlığı döneminde patoloji laboratuarı hastane binası içerisine taşındı. Rutin laboratuar hizmetleri, makroskopi ve mikroskopi laboratuarı, sitoloji, enzim ve immünohistokimya laboratuarları hastane binasındaki yerinde, eğitim hizmetleri ise Rektörlük binasında ve doksanlı yıllardan beri de frozen hizmetleri ameliyathane içerisinde sürdürülmektedir. Doksanlı yılların başında asistan olarak gelen Dr. Hülya Öztürk ve Dr. Şaduman Balaban Adım, 2000’li yılların başında asistan olarak gelen Dr. Özlem Saraydaroğlu ve Dr. Berna Aytaç ile uzman olarak gelen Dr. Ülviye Yalçınkaya  akademik kariyerlerine devam etmek üzere anabilim dalında kaldılar. Dr. Oktan Erol’un desteği ile başlayan patolojik konularda spesifikasyona 2006 yılında tam olarak geçildi. Dr. Elif Ülker Akyıldız akciğer patolojisi ile ilgilenmek üzere uzman kadrosu ile 2008 yılında geldi ve akademik ilerlemesine devam etti. Dr. Fatma Öz Atalay ve Dr. Nesrin Uğraş da 2011 yılında uzman olarak aramıza katıldılar. 
 
 

Yer ve Altyapı

 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

 

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya