Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 41 30
Fax :
E-posta mikrobiyoloji@uludag.edu.tr
Web sitesi : -
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle yerleşkesi, Nilüfer- Bursa

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok tarafından “Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü” adıyla 10 Eylül 1974 tarihinde kurulmuş, 1976 yıllında ise “Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü” olarak adı değiştirilmiştir. Başlangıçta eski hastane binasında kütüphane karşısında bulunan üç oda ve bir orta büyüklükte laboratuvardan oluşan toplam 65 metrekarelik alanda yalnız bakteriyolojik ve serolojik testlerden ibaret hastane hizmetleri verilmiştir. Takiben arka bahçede yapılan prefabrik binaya taşınan Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsünde 02 Şubat 1979 tarihinde 16 yataklı Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği hizmete girmiştir. Yüksek Öğretim Kanunu’nun 1981 yılında yürürlüğe girmesi sonucu kürsünün adı “Mikrobiyoloji Anabilim Dalı” olarak değiştirilmiştir. Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı mikrobiyoloji eğitimleri 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren Görükle Kampüsü’ndeki derslikler ile Temel Tıp Bilimleri Binasında bulunan laboratuvarlarda yapılmaya başlanmış, Mayıs 1992 tarihinden itibaren ise klinik de dahil tüm öğrencilerin eğitimi Görükle Kampüsü’nde verilmeye başlanmıştır. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak 1991 yıllında Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji bilim dalları, 1992 yıllında ise İmmunoloji bilim dalı kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 25 Ocak 2005 tarihli kararı ile Anabilim Dalımız, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ile Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Daha sonra (26/03/2013 tarihinde) ise İmmünoloji Anabilim Dalı kurularak tek bir anabilim dalından üç anabilim dalı oluşmuştur.
 
Kuruluşundan günümüze Anabilim Dalı başkanlığı görevi, 1974-1978 yılları arasında Prof. Dr. Ö. Fethi Tezok; 1978-1979 yılları arasında Prof. Dr. Salih Toppare; 1979-1981 yılları arasında Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay; 1981-1982 yılları arasında Doç. Dr. Feridun Gökırmak; 1982-1983 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Okan Töre; 1984-1996 yılları arasında Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay; 1996-1997 yılları arasında Prof. Dr. Feridun Gökırmak; 1997-2011 yılları arasında Prof. Dr. Okan Töre; 2011- 2017 yılları arasında Prof. Dr. Güher Göral tarafından yürütmüştür. Halen bu görevde Prof. Dr. Beyza Ener bulunmaktadır. Anabilim Dalı’mızda iki profesör, beş doçent olmak üzere yedi öğretim üyesi görev yapmaktadır. Günümüze kadar 13 uzmanlık öğrencisi, altı mikrobiyoloji doktora öğrencisi, altı immünoloji doktora öğrencisi ve üç yan dal uzmanlık öğrencisi (iki Mikoloji, bir Parazitoloji) mezun olmuştur. 
 
Bu güne kadar Anabilim Dalı’mızın ev sahipliğinde üç ulusal kongre, iki panel, bir kurs, dokuz sempozyum düzenlenmiştir.
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalımız seminer salonu, kütüphane, yedi öğretim üyesi odası, iki adet öğrenci uygulama laboratuvarı, yedi rutin (Tüberküloz, Mikoloji, Parazitoloji, Seroloji, ELISA, PCR, Moleküler) laboratuvarı ile Temel Tıp Bilimleri Binası birinci katında yerleşiktir. Ayrıca hastane binamızda örnek kabul alanımız ile 7/24 ve Bakteriyoloji Laboratuvarımız bulunmaktadır. Laboratuvar alt yapıları, Üniversite ve Tıp Fakültesi desteklerinin yanı sıra kit tedarikçi firmalarının destekleri ve projeler kapsamında oluşturulmuştur.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalı’mızda doktora, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Doktora eğitim programı üniversitemiz “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” yönetmeliğine uygun olarak yapılmakta olup, ders programları web sitesinde bulunmaktadır. Uzmanlık eğitim programları ise “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatına” göre yapılmaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi dört yıl, yan dal uzmanlık eğitimi iki yılı kapsayacak şeklide programlanmıştır. Öğrencilerden programları doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları, eğitimlerinin sonunda araştırmaya dayalı bir tez hazırlamaları (yan dal uzmanlığı hariç), tezlerini başarılı bir şeklide savunmaları ve bilim, yönetim ve hizmet alanlarında yeterli olmaları beklenmektedir. 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalımızda mikroorganizmaların virülansları, konak-mikroorganizma ilişkileri, antimikrobik duyarlılıklar, direnç mekanizmaları ve direnç genlerinin belirlenmesi ile çeşitli epidemiyolojik ve sürveyans çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımız denetiminde çalışan rutin laboratuvarlarımız ile hastanemizdeki enfeksiyon olaylarına tanı, tarama ve korunma açısından destek hizmeti vermektedir.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya