Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon 0224 295 43 98 / 99
Fax :
Adres Bursa Uludağ Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı / 16059 Görükle / Bursa

Tarihçe

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2003 yılında Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri içinde Arş. Gör. Dr. Şehime Gülsün TEMEL, Arş. Gör. Dr. Şener Arıkan, Arş. Gör. Dr. Tahsin YAKUT, Yrd. Doç. Dr. Hakan CANGÜL ve Yrd. Doç. Dr. Emine Tuna GÜLTEN tarafından kurulmuştur. 2003 - 2007 yılları arası Yrd. Doç. Dr. Emine Tuna GÜLTEN Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 18.10.2010 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Hakan CANGÜL Anabilim Dalından ayrılmıştır. 01.11.2007 tarihinden 02.08.2016  tarihine kadar Prof. Dr. Tahsin YAKUT Anabilim Dalı Başkanlığını devir almıştır. 2013 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi" ruhsatı alınmıştır. Sürdürülen rutin tanı hizmetlerinin yanı sıra, birçok alanda araştırma projeleri de yapılmaktadır. 2016 yılında Prof. Dr. Tahsin YAKUT’un Anabilim Dalından ayrılmasından sonra 02.08.2016 – 05.07.2017 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Emine Tuna GÜLTEN Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır ve 20.08.2017’de emekli olmuştur. 2003 yılında Şehime Gülsün TEMEL'in ve 2005 yılında Şebnem ÖZEMRİ SAĞ'ın Araştırma Görevlisi olarak başladıkları hizmet, şu an Doç. Dr. olarak devam etmektedir. Doç. Dr. Şehime Gülsün TEMEL, 05.07.2017 tarihinden beri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında Öğr. Gör. Dr. Selcan ZEYBEK Anabilim Dalımızda göreve başlamıştır.
Anabilim Dalında 2 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 3 Araştırma Görevlisi, 8 Biyolog, 4 Tekniker ve 1 Sekreter görev yapmaktadır.
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalımız, Öğretim Üyesi odaları ve rutin, ileri araştırma laboratuvarlarını Tıbbi Genetik Anabilim Dalında ve Moleküler Genetik Laboratuvarı olarak iki kısım halinde Tıp Fakültesi birinci katında yerleşiktir.
 
Anabilim Dalımız altyapısını aşağıdaki laboratuvar ekipmanları oluşturmaktadır. Laboratuvar alt yapıları, Üniversite ve Tıp Fakültesi desteklerinin yanı sıra bugüne kadar gerçekleştirilmiş TÜBİTAK ve BAP projesi kapsamında oluşturulmuştur.
 
Prenatal Tanı ve Doku Kültür Laboratuvarı: Thermo Scientific İnkübatör, Thermo Steri – Cycle CO2 İnkübatör, Olympus CK2 Inverted Mikroskop, SIEMENS Laminar Flow.
 
Moleküler Sitogenetik (FISH) Laboratuvarı: NÜVE BD 402 Sirkülasyonlu Soğutmalı Su Banyosu, BANTE Instruments 920 Buz Makinesi, Memmert Su Banyosu, BioSan Vortex, ThermoBrite Thermocycler, Olympus BX51 Mikroskop, Arçelik Buzdolabı, NÜVE NS103 Distile Su Cihazı, IKA™ Magnetic Stirrer, Uğur -20oC Buzdolabı.
 
Sekans Laboratuvarı: ILLUMINA-MiSeq Yeni Nesil Dizileme Cihazı, ALLSHENG Mini10K Mini Santrifüj, BIOSAN Vortex V-1 Plus.
 
Likit Biyopsi ve Yeni Nesil Dizileme Laboratuvarları: QIAGEN GeneReader NGS System, QIAGEN GeneRead QIACube PCR, QIACube İzolasyon Cihazı, Hermle Masa Üstü Soğutmalı Santrifüj, Sensoquest Thermocycler, Eurolone Heat Block, T-Shaker Heat Block, Bio-Air Auto Mini Laminar Flow, Indesit Buzdolabı, Şenocak -20oC Buzdolabı, NÜVe DF490 -80oC Buzdolabı.
 
Moleküler Genetik Laboratuvarı: NÜVE NF400 Santrifüj., ALLSHENG Mini10K Mini Santrifüj, N-BIOTECH NB-500CIR, BIOSAN Vortex V-1 Plus, 2X BIO-RAD T100 Thermocycler, VESTEL CD-L1103W Buzdolabı, NUVAIRE Class II Biyolojik Güvenlik Kabini, QIAGEN Rotor-Gene Q RT-PCR cihazı, Maestro NanoDrop, ALLSHENG Dry Bath Incubator, UVP High Performans UV Transilluminatör, Arçelik Intellowave, BIO-RAD PowerPac Basic Elektroforez Cihazı, Automatic Flake Ice Maker, 3X SIEMENS Laminar Flow, CAS Micro Weighing Scale MW-II, Indesit Buzdolabı, Hettich UNIVERSAL 320 R Masaüstü Santrifüj, Applied Biosystems™ 3130 Genetic Analyzer.
 
 
Sitogenetik Laboratuvarları
 
Kromozom Preperasyon Bölümü: Arçelik Buzdolabı, HETTICH Rotofix 32 Santrifüj, IKA M3 Vortex, Siemens Laminar Flow, Elektro-Mag M420 Su Banyosu, NÜVE NF 800R Soğutmalı Santrifüj, CAS Hassas Terazi.
Kromozom Analiz Bölümü: Olympus CX31, CX21 (2) , CH20, CX22 (3) Mikroskop, Leica DM2500 Mikroskop, Zeiss Primo Star Mikroskop.
 
Hücre Kültür Odası: WTC Binder Etüv, Elektro-Mag Etüv, AEG Buzdolabı, NÜVE EN 120 İnkübatör, Chart/MVE Cryo System Azot Tankı, BOSCH Buzdolabı, KLEO -20oC Buzdolabı.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Tıbbi Genetik Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim almaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi 4 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalımız; pre ve postnatal konvansiyonel ve moleküler sitogenetik tanı, pre ve postnatal moleküler genetik tanı, kanser genetiği, genotip/fenotip korelasyonu, nadir hastalıklar, kişiye özgü tanı ve tedavi alanlarında rutin laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra, poliklinik ve genetik danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, deneysel çalışmalarda diğer araştırmacılara sitogenetik ve moleküler sitogenetik, ileri moleküler teknikleri kapsamında destek sağlanmaktadır. 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya