Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 41 60
Fax :
E-posta tibbibiyoloji@uludag.edu.tr
Web sitesi : http://tibbio.uludag.edu.tr/hakkimizda.html
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nın kurulması, 1981 yılında YÖK ve paralelinde Fakültelerde Anabilim Dallarının oluşturulması sürecinde Prof. Dr. Leyla GÜREŞÇİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ilk olarak Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin anlatıldığı eğitim ağırlıklı bir Anabilim Dalı iken 1996 yılından itibaren Doç. Dr. Ünal EGELİ’nin Rektörlük tarafından Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’na görevlendirilmesi sonrasında Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik, FISH, Kanser Genetiği ve Prenatal Tanı laboratuvarlarının kurulması ile birlikte yalnızca eğitim hizmeti veren bir birim olmaktan çıkıp, aynı zamanda rutin hasta hizmeti veren ve uluslararası bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği bir bölüm haline gelmiştir. Anabilim Dalımızda 2003 yılında Tıbbi Genetik Bilim Dalı’nın kurulmasıyla birlikte Kanser Genetiği, Moleküler Genetik, Doku Kültürü ve Moleküler Sitogenetik Laboratuvarları tekrar organize edilerek süreç içerisinde çalışmalarımız daha çok Moleküler Kanser Genetiği ve Nörogenetik konularında yoğunlaştırılmıştır. 2009 yılında BUÜ-SUAM Merkez  Laboratuvarları bünyesinde yeniden yapılandırılan Kanser Genetiği ve Nörogenetik, Moleküler Genetik ve Gen Ekspresyonu Laboratuvarlarımızda çok sayıda genetik test gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında, Anabilim Dalı’mıza Kök Hücre ve Gen Tedavi Laboratuvarı yapılandırılarak dahil edilmiştir. 2018 yılından itibaren rutin hasta hizmetini sonlandıran Anabilim Dalımızda araştırma odaklı bir döneme geçilmiş olup laboratuvarlarımızda çok sayıda proje ve uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. 2022 yılında ise Anabilim Dalımıza Prof. Dr. Ünal EGELİ öncülüğünde Yeni Nesil Sekanslama (NGS) Laboratuvarı dahil edilmiştir. Anabilim Dalı’mız bünyesinde görev yapan 3 Profesör Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Doktora Öğrencisi, 5 Yüksek Lisans Öğrencisi, 1 Birim Sekreteri, 1 Biyolog ve 1 Laborant bulunmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığı görevi, 1981-1985 yılları arasında Prof. Dr. Leyla GÜREŞÇİ; 1985-1996 yılları arasında Prof. Dr. İsmet KAN tarafından yürütülmüştür. 1997 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Ünal EGELİ atanmış olup kendisi hâlihazırda bu görevi sürdürmektedir.

 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalımız,  öğretim üyesi odaları, asistan odası, lisansüstü öğrenci odaları, sekreter odası, seminer odası, gen ekspresyon ve ilaç direnci laboratuvarı, doku ve kök hücre laboratuvarı, tıbbi biyoloji ve genetik öğrenci uygulaması laboratuvarı, gen tedavi ve protein analiz laboratuvarı, NGS laboratuvarı, doku ve hücre kültürü laboratuvarı, moleküler genetik laboratuvarı, gümüş boyama odası, elektroforez odası, depo, kanser genetiği laboratuvarı ve nörogenetik laboratuvarını içeren iki bölüm halinde Temel Tıp Bilimleri Binası zemin katında yerleşiktir. Anabilim dalımız altyapısını aşağıdaki laboratuvarların içerikleri oluşturmaktadır. Laboratuvar altyapıları, üniversite ve tıp fakültesi desteklerinin yanı sıra bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan çok sayıda proje ve bağışlar kapsamında oluşturulmuştur.

Gen Ekspresyon ve İlaç Direnci Laboratuvarı: 1 adet Soğutucu (-20), 1 adet Soğutucu (+4), 2 Adet Real Time PCR Cihazı, 1 adet Soğutmalı Makrosantrifüj Cihazı, 1 adet Güvenlik Kabini (Biyolojik Flow), 1 adet Doku Homejenizatörü, 1 adet Hassas Analitik Terazi

Moleküler Genetik, Nörogenetik ve Kanser Genetiği Laboratuvarı: 2 adet Soğutucu (-20), 2 adet (+4) Soğutucu, 5 adet Thermal Cycler, 2 adet Isıtıcı, 1 adet Laminar Flow, 3 adet Yatay Elektroforez Sistemi, 1 adet Spektrofotometre Cihazı, 1 adet (-80) Derin Soğutucu, 1 adet Etüv, 1 adet Mikrodalga, 1 adet Elektroforez Görüntüleme Cihazı, 1 adet ultra saf su cihazı, 1 adet Mikrosantrifüj, 1 adet Sanger Sekans Cihazı, 1 adet ELISA okuyucu, 1 adet Flourometre Cihazı, 1 adet kuru blok ısıtıcı, 1 adet Soğutmalı Mikrosantrifüj, 1 adet Buz Makinesi

Hücre Kültürü, Gen Tedavi ve Protein Analiz Laboratuvarı: 1 adet Soğutmalı Mikrosantrifüj, 1 adet Soğutmalı Makrosantrifüj, 2 adet Soğutucu (+4), 2 adet (-20) Soğutucu, 1 adet (-80) Soğutucu, 1 adet (-150) Soğutucu, 1 adet Sınıf II Biyogüvenlik Kabini, 2 adet CO2 Etüv, 1 adet Cell Analyzer Cihazı, 1 adet Kamera Sistemli Inverted Işık Mikroskobu, 1 adet Floresan Inverted Mikroskop, 1 adet Western Blot Sitemi ve Görüntüleme Cihazı, 2 adet Çalkalayıcı, 1 adet Hücre Sayım Cihazı, 3 adet Vorteks, 1 adet Minispin, 1 adet Otomatik Pipetör, 1 adet Kuru Blok Isıtıcı, 1 adet Su Banyosu, 1 adet Hassas Terazi,

NGS Laboratuvarı: 1 adet ChefReady Robot Sistemi, 1 adet Yeni Nesil Dizi Analizi (NGS) Cihazı, 1 adet Plate Santrifüj, 1 adet Plate Çalkalayıcı, 1 adet Qubit 4.0 protein / nükleik asit hassas ölçüm cihazı, 1 adet Qubit 2.0 protein / nükleik asit hassas ölçüm cihazı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Öğrenci Uygulaması Laboratuvarı: 16 Adet Işık Mikroskobu

Doku ve Kök Hücre Laboratuvarı: 1 adet Inverted Işık Mikroskobu, 1 adet Sınıf II Biyogüvenlik Kabini, 1 Adet (-20) Soğutucu, 1 Adet (+4) Soğutucu, 2 adet Soğutmalı Santrifüj, 3 adet CO2 Etüv, 1 adet Mini Elektroforez Sistemi,  1 adet Vorteks,

Elektroforez Odası: 2 Adet Dikey Elektroforez Sistemi, 1 Adet UV Transilluminatör Cihazı

 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalı’mızda yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim almaktadır. Eğitim programı, Tıbbi Biyoloji Eğitimi müfredatına uygun olarak düzenlenmiştir. Yüksek lisans eğitimi 2 (+1) yıl, doktora eğitimi 4 (+2) yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Eğitim süresince uluslararası standartlarda kanser biyolojisi ve genetiği, moleküler genetik, nörogenetik, kardiyogenetik alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir. Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmacı olarak dahil edildiği pek çok proje gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, çalıştıkları alanda çok sayıda uluslararası makaleye sahip olarak mezun olma fırsatı elde etmektedirler. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.

 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalı’mızın araştırma alanları içerisinde moleküler biyoloji ve genetik, kanser biyolojisi ve genetiği, nörogenetik, kardiyogenetik alanlarındaki araştırmalar önemli yer kaplamaktadır. Ayrıca çalışma alanlarımızı kapsayan deneysel çalışmalarda üniversitemiz ya da fakültemiz diğer birimlerinden araştırmacılar ile ortak projeler gerçekleştirilerek alan dışı araştırmacılara ve/veya uzmanlık öğrencilerine moleküler teknikler konusunda destek sağlanmaktadır.

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya