Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 41 60
Fax :
E-posta sekretertibbio@gmail.com
Web sitesi : http://tibbio.uludag.edu.tr/hakkimizda.html
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059

Tarihçe

Anabilim Dalı’mızın kuruluşu 1981 yılında Prof. Dr. Leyla GÜREŞÇİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 1981 yılında YÖK’ün kurulması ve bunun paralelinde Fakültelerde Anabilim Dallarının oluşturulması sürecinde kurulmuştur.Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ilk olarak Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin anlatıldığı eğitim ağırlıklı bir Anabilim Dalı iken 1996 yılından itibaren Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik, FISH, Kanser Genetiği ve Prenatal tanı laboratuvarlarının kurulması ile birlikte yalnızca eğitim hizmeti veren bir birim olmaktan çıkıp, aynı zamanda rutin hasta hizmeti veren ve uluslararası çalışmaların gerçekleştirildiği bir bölüm haline gelmiştir. 2003 yılında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın kurulmasıyla birlikte Anabilim Dalımızda Kanser Genetiği, Moleküler Genetik, Doku Kültürü ve Moleküler Sitogenetik Laboratuvarları tekrar organize edilerek çalışmalarımız daha çok Moleküler Kanser Genetiği ve Nörogenetik konularında yoğunlaştırılmıştır. 2009 yılında Merkez  Laboratuvarları bünyesinde, yeniden yapılandırılan Kanser Genetiği ve Nörogenetik, Moleküler Genetik ve Gen Ekspresyonu Laboratuvarlarımızda çok sayıda genetik test gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 2010 yılında, Anabilim Dalı’mıza Kök Hücre ve Gen Tedavi Laboratuvarları da yapılandırılarak dahil edilmiştir. Laboratuvarlarımızda çok sayıda proje ve uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalı’mız bünyesinde görev yapan 3
Profesör Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi, 3 Doktora Öğrencisi, 7 Yüksek Lisans Öğrencisi, 1 Biyolog ve 1 Laborant bulunmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığı görevi, 1981-1985 yılları arasında Prof. Dr. Leyla GÜREŞÇİ; 1985-1996 yılları arasında Prof. Dr. İsmet KAN tarafından yürütülmüştür. 1997 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Ünal EGELİ atanmış olup kendisi hâlihazırda bu görevi sürdürmektedir.
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalımız,  öğretim üyesi odaları, asistan odası, lisansüstü öğrenci odası, sekreter odası, seminer odası, gen ekspresyon ve ilaç direnci laboratuvarı, doku ve kök hücre laboratuvarı, tıbbi biyoloji ve genetik öğrenci uygulaması laboratuvarı, gen tedavi ve protein analiz laboratuvarı, doku ve hücre kültürü laboratuvarı, moleküler genetik laboratuvarı, gümüş boyama odası, elektroforez odası, depo, kanser genetiği laboratuvarı ve nörogenetik laboratuvarını içeren iki bölüm halinde Temel Tıp Bilimleri Binası zemin katında yerleşiktir. Anabilim dalımız altyapısını aşağıdaki laboratuvarların içerikleri oluşturmaktadır.Laboratuvar altyapıları, üniversite ve tıp fakültesi desteklerinin yanı sıra bu güne kadar gerçekleştirilmiş devlet tabanlı projeler ve çok sayıda BAP projeleri kapsamında oluşturulmuştur.
 
Gen Ekspresyon ve İlaç Direnci Laboratuvarı: Soğutucu(-20), Soğutucu (+4), 1 Adet Real Time Gen Ekspresyon Cihazı, Makro Santrifüj Cihazı, UV-Kabin.
Moleküler Genetik, Nörogenetik ve Kanser Genetiği Laboratuvarı: 2 Adet Soğutucu (-20),2 Adet (+4) Soğutucu ,5 Adet PCR Cihazı,2 Adet Isıtıcı,1 Adet Laminar Flow, 3 Adet Yatay Elektroforez Cihazı,1 Adet Spektrofotometre Cihazı ,1 Adet (-80) Derin Soğutucu,1 Adet Etüv,1 Adet Mikrodalga,1 Adet UV Transilluminatör Cihazı, 1 Adet Mikrosantrifüj, 1 Adet Sekans Cihazı.
Gen Tedavi ve Protein Analiz Laboratuvarı: 1 Adet Soğutmalı Santrifüj,1 Adet Makro Santrifüj,2 Adet Soğutucu (+4),2 Adet (-20) Soğutucu,1 Adet (-80) Soğutucu,1 Adet (-150) Soğutucu,1 Adet MUSE Cell Cycle Cihazı,1 Adet İnvert Mikroskop,1 Adet Western Blot ve Görüntüleme Cihazı,1 Adet Çalkalayıcı
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Öğrenci Uygulaması Laboratuvarı: 15 Adet Mikroskop
Doku ve Kök Hücre Laboratuvarı: Mikroskop, Güvenlik Kabini, 1 Adet (-20) Soğutucu, 1 Adet (+4) Soğutucu, Santrifüj, Etüv.
Doku ve Hücre Kültürü Laboratuvarı: Güvenlik Kabini, Etüv, Mikroskop
Elektroforez Odası: 2 Adet Dikey Elektroforez Cihazı, 1 Adet UV Transilluminatör Cihazı. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalı’mızda yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim almaktadır. Eğitim programı, Tıbbi Biyoloji Eğitimi müfredatına uygun olarak düzenlenmiştir. Yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi 4 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Eğitim süresince uluslararası standartlarda kanser biyolojisi ve genetiği, moleküler genetik, nörogenetik alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir. Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmacı olarak dahil edildiği pek çok proje gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, çalıştıkları alanda çok sayıda uluslararası makaleye sahip olarak mezun olma fırsatı elde etmektedirler. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalı’mızın araştırma alanları içerisinde kanser biyolojisi ve genetiği, nörogenetik, moleküler genetik araştırmaları önemli yer kaplamaktadır. Ayrıca deneysel çalışmalarda diğer araştırmacılara rutin teknikler kapsamında teknik destek sağlanmaktadır.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya