Radyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon: +90 224 295 3340   +90 224 295 3341
Fax: +90 224 442 8142
Adres: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyoloji Anabilim Dalı Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer/Bursa
 
 

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak Ankara yolu üzerindeki, Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak inşa edilen bir bina ve çevresindeki barakalarda eğitim ve hizmete başlamıştır. Aynı yıl içerisinde Radyoloji Kürsüsü kurulmuştur.
 
Radyoloji Kürsüsü'nün kuruluşunda sorumlu radyoloji uzmanı olarak başlayan Dr.Turhan Kaba, 7 Mart 1974- 9 Temmuz 1979 tarihleri arasında görev yapmıştır. İzleyen yıllarda, Atatürk Üniversitesi'nden naklen gelerek kürsü başkanlığı görevine atanan Prof.Dr.Celal Adanır, 1976 yılında görevine başlamış, 29 Ağustos 1980 yılında vefat edene kadar bu görevini sürdürmüştür. 
Kuruluşumuzda görev alan 3 asistan, 7 teknisyen; el banyosuyla film üreten tek fluoroskopili röntgen cihazı ile hizmet vermiştir. 1979 yılında departmana bir fluoroskopi cihazı daha alınmış ve uzun süre bu cihaz ile çalışılmıştır. Aynı yıllarda, yasa gereği kürsüden  Anabilim Dalına dönüşen Radyoloji bölümü içerisinde bulunan konvansiyonel anjiyografi ünitesi, kardiyoloji, nöroloji ve nöroşirürjiden oluşan bir üçlü ekip tarafından yönetilerek anjiografiler yapılmıştır. 
 
1980 yılında Atatürk Üniversitesi'nden Uludağ Üniversitesi'ne atanan Doç.Dr.Ercan Tuncel, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı devralmıştır. 
1984 yılında Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi cihazları alınarak hizmet çeşitliliğinde artış yaşandıktan sonra, Tıp Fakültesi Hastanesi, 1992 yılında Görükle yerleşkesindeki yerine taşınmıştır. 
1991 yılında alınan Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA) ile Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazları ve renkli Doppler Ultrasonografi yeni hastanedeki yerine kurularak, 1991 yılından itibaren tüm anjiyografi işlemleri Radyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılmaya başlanmıştır. 
 
İzleyen yıllarda, departmanımız, organ sistemleri bazında organize olarak öğretim üyelerini ve hizmet anlayışını geliştirmiş, ülkemizde bu yönde hizmet veren ilk Anabilim Dalı olmuştur. 
Departmanımız, 1992 yılında 1.0 T Manyetik Rezonans (MR) cihazı; 1997 yılında helikal BT; 2000 yılında 1.5 T MR cihazı ve DEXA cihazı; 2004 yılında yeni DSA cihazı; 2009 yılında multidedektör BT cihazı; 2011 yılında 3.0 T MR cihazları ile donatılarak güncel teknolojik gelişmelere ayak uydurulmuştur.
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, radyoloji eğitiminde öncü departmanlardan birisi olmuştur. Türk Radyoloji Derneği tarafından radyoloji eğitimi alanında yapılan değerlendirmeden sonra 2013 yılında ülkemizde akredite alan ilk Radyoloji Anabilim Dalıdır. Tıpta uzmanlık sınavında (TUS) dereceye giren uzmanlık öğrencilerinin departmanımızı tercih etmeleri bu başarının bir göstergesidir.
 

YÖNETİM

Anabilim Dalı başkanlarımız:
Prof.Dr. Celal ADANIR: 1976-1980 
Prof.Dr. Ercan TUNCEL: 1980-2005 
Prof.Dr. Müfit PARLAK: 2005-2008 
Prof.Dr. Ercan TUNCEL: 2008-2010 
Prof.Dr. Gürsel SAVCI: 2010-2013 
Prof.Dr. Uğur Topal: 2013-2015 
Prof.Dr. Zeynep YAZICI: 2015-2018 
Prof.Dr.Bahattin HAKYEMEZ: 2018-2020
Prof.Dr. Müfit PARLAK: 2020-günümüz
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalımız, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezi Hastanesi ana poliklinik binasında zemin katta yer almaktadır. RadyolojiAnabilim Dalı, birisi öğretim üyesi odalarını barındıran ana koridor, diğeri US, BT, MR, Girişimsel Radyoloji, Mamografi yerleşimlerini içeren poliklinik bölümünden oluşur. Ayrıca, ikinci katta, Klinik Röntgen, Acil Serviste Düz Röntgen, US, BT ve MR odaları yer almaktadır. Poliklinikte yer alan MR cihazımız, haftanın dört günü 24 saat, diğer poliklinik ünitelerimiz mesai saatlerinde hizmet verirken, acil birimde yerleşen ünitelerimiz ve klinik röntgen birimimiz 24 saat hizmet sunmaktadır.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Uzmanlık öğrencisi eğitim süreci uzmanlık yönetmeliğindeki değişimlere uygun olarak tekrar güncellenmiştir. Önceleri beş yıl süreyle verilen bu eğitim altı yıl önce uzmanlık eğitim yönetmeliğindeki değişiklik ile dört yıla indirilmiş ise de daha sonradan tekrar beş yıla çıkarılmıştır. Radyoloji Uzmanlık öğrencisi, US, nöroradyoloji, abdomen radyolojisi, pediatrik radyoloji, kas-iskelet radyolojisi, mamografi, girişimsel radyoloji, kardiovasküler radyoloji olmak üzere genellikle organ sistemlerine göre hazırlanmış rotasyonları, birisi kıdemsizlik ve diğeri kıdemlilik dönemi olmak üzere ikişer kez üçer aylık rotasyonlarla tamamlar. İlk iki yıl içinde uzmanlık tezini alır ve sonraki yıllarda eğitimi süresince tezini tamamlamaya da özen gösterir. Eğitimini tamamladıktan sonra son yıl içinde klinik gereksinim ve uzmanlık öğrencisinin isteğine göre ek rotasyonlar tercih ederek eksik hissettiği veya deneyimini artırmak istediği bölümlere yoğunlaşma şansı bulabilir. 
 
Radyoloji Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi, akademik yıl başlangıcı olan 1 Ekim’de başlar ve akademik yılın sona erdiği 31 Mayıs’a kadar devam eder. Uzmanlık eğitimi, “seminerler”, “tanınız nedir?”,  “günlük olgu sunumları” ve rotasyon içi eğitim olmak üzere değişik bölümleri kapsar.
 
Seminerler, tanınız nedir? ve günlük olgu sunumları, ekte ayrıntılı olarak gösterilen programa uygun olarak, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 08:00-08:45 arası, Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. E.Tuncel Seminer Salonu’nda yapılır. Uzmanlık öğrencilerinin bu eğitime devamı zorunludur. 
 
Seminer konuları, veriliş tarihleri, konuşmacılar ve moderatörler eğitim yılı başlamadan önce duyurulur.  
 
 “Olgu sunumları” bölümünde, Çarşamba ve Cuma günleri değişik bir seksiyon tarafından, yeni olgulardan veya retrospektif olarak arşivden seçilen olgular, her hangi bir uzmanlık öğrencisiyle tartışılarak; sunulan olgunun ön tanısı, ayırıcı tanısı ve tanıya yönelik yaklaşımları içeren son görüşlerin aktarılması amaçlanır. 
 
Seksiyon içi eğitim ise, her seksiyonunun sorumlu öğretim üyesinin belirlediği program çerçevesinde yapılır. 
 
İki yılda bir dönüşümlü olarak Radyoloji Fiziği ve Acil Radyoloji kursu yapılır.
 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalımızda, güncel teknolojik cihazlarla modern radyolojik hizmetler sunulmaktadır. İkisi poliklinikte, birisi klinik Röntgen bölümünde ve diğeri acil serviste hizmet veren dört adet çift dedektörlü tam digital Röntgen cihazı, her üçü de ameliyathanede hizmet veren üç adet Digital Fluoroskopi cihazı, kontrastlı ürolojik ve gastroenterolojik incelemelerin yapılmasına uygun bir adet tam Digital yatar/kalkar Fluoroskopi masası, kemik mineral dansite ölçümü için kullanılan bir adet DEXA (Dual energy x-ray absorbsiometry) cihazı, bir adet tam Digital Mamografi cihazı ve Prone Masa Meme Biyopsi cihazı, birisi 2x64 dedektörlü, diğeri 16 dedektörlü olmak üzere iki adet Bilgisayarlı Tomografi cihazı, birisi 3.0 T, diğeri 1.5 T olmak üzere iki adet MR cihazı, birisi biplane, diğeri monoplane olmak üzere her ikisi de 3600 rotasyon yapabilen DSA cihazları, birisi acil serviste, birisi girişimsel radyolojide, birisi mamografi ve beşi ultrasonografi polikliniğinde olmak adet sekiz adet renkli Doppler US cihazı, üç adet Computerised Radiography (CR) üniteleriyle birlikte beş adet seyyar (portable) Röntgen cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlarla, güncel tüm tanısal radyolojik görüntülemeler yapılırken, içinde girişim öncesi ve sonrasında hasta izlemi ve monitorizasyonunun yapılabildiği altı adet yatağı barındıran girişimsel radyoloji ünitesinde; her türlü nörolojik, non-nörolojik ve vasküler, non-vasküler girişimler yapılabilmektedir. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Çalışma Konuları ve ilgili öğretim üyeleri

Abdomen Radyolojisi

Prof.Dr.Gürsel Savcı

Baş-Boyun Radyolojisi

Prof.Dr.Müfit Parlak

Girişimsel Radyoloji

Doç.Dr. Ömer Fatih NAS

Dr.Öğrt.Üye. Mehmet Fatih İNECİKLİ

Kardiovasküler Sistem Radyolojisi 

Prof.Dr.Naile Bolca Topal 
Doç.Dr.Gökhan Gökalp

Kas-iskelet Sistemi Radyolojisi

Doç.Dr.Gökhan Gökalp

Meme Radyolojisi 

Doç.Dr.Gökhan Gökalp

Girişimsel Nöroradyoloji 

Nöroradyoloji 

Prof. Dr. Bahattin Hakyemez

Prof.Dr.Müfit Parlak 
Prof.Dr.Bahattin Hakyemez

Pediatrik Radyoloji 

Prof.Dr.Zeynep Yazıcı

Toraks Radyolojisi

Doç.Dr.Gökhan Gökalp

Ultrasonografi

Prof.Dr.Naile Bolca Topal

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya