Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0 224 2953441
Fax :  
Web Sitesi : -
Adres : BUÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer BURSA

Tarihçe

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, 1994 yılında Yrd.Doç.Dr.Kayıhan ENGİN sorumluluğunda kurulmuştur. Bir lineer akseleratör, tedavi simülatörü, mold sistemi, bilgisayarlı radyoterapi planlama sistemi, hasta kayıt ve verifikasyon programı ve brakiterapi sistemi ile o günün ülkemizdeki en modern radyoterapi ekipmanlarıyla kurulan bölümümüz 25 Ekim 1995’de hasta tedavisine başlamıştır.
 
Anabilim Dalımız modern bir radyoterapi merkezi olarak her yıl yaklaşık 1250 yeni hasta tedavi ederek bölgenin ışın tedavisi gereksinimini karşılamakla kalmamış, onkoloji eğitimi konusunda da kongre ve kurslar düzenleyerek bölgeye hizmet vermeye devam etmiştir. Dr. Kayıhan Engin ve ekip arkadaşlarının 1997 yılında kurduğu ve o dönem başkanlığını yaptığı Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY) bilimsel programların yanında Bursa halkını bilgilendirme hizmeti de vermektedir.
 
Güney Marmara bölgesine hizmet eden bölümümüz düzenli olarak tedavi cihazlarını modern çağı yakalamak adına yenilemektedir. Bilimsel gelişmeler ışığında yeniliklere açık bir yol izlenmekte ve tedavi ettiğimiz hasta sayımız yıllar içinde artmaktadır. Hastalarımızı tedavi ederken onların sosyal, ulaşım, konaklama gibi problemleri de göz ardı edilmemektedir. Bu amaçla gönüllü hasta ve hasta yakınlarının, bölümümüz doktorlarının kurduğu derneğimiz ONKODAY ile tedavi anlayışımızı daha da genişletmekteyiz. 
 
Yoğunluk ayarlı ark radyoterapi yapabilen Elekta ve Artiste cihazlarımız üç boyutlu ileri görüntüleme imkanı ile tümörün yerleşim yerinin tedavi öncesinde kendi bünyesinde tomografisini çekerek kontrol edebilmektedir. Bu özelliği sayesinde tedavi doğruluğu ve tümör vurma etkinliğini en yüksek düzeyde sağlama, sağlıklı dokularda ise oluşabilecek yan etkileri en düşük düzeye çekme olanağı vermektedir. Dolayısıyla tedavi cihazı hasta etrafında farklı ya da çoklu ark açılarıyla hareket ederek yüksek hız ve hassasiyet ile tedavi uygulamasını gerçekleştirerek hasta kontrolünü en üst seviyeye taşımaktadır. 
 
2018 yılında alınan Cyberknife M6 tedavi cihazı oldukça hassas robot teknolojisini kullanarak tümörleri tedavi eder ve robot üzerine yerleştirilen doğrusal hızlandırıcı ile tümörün şekline göre farklı alan boyutlarında radyasyon üretir. Robot 6 farklı eksende hareket etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle özellikle kritik organlara yakınlığı olan tümörlerde robotik kol sayesinde birçok farklı noktadan ışın göndererek mükemmel doz dağılımları elde edilebilir. Tedavi sırasında mevcut seansın hassasiyetini ve doğruluğunu azaltacak hasta bazlı en küçük hareketler dahi sistem tarafından düzeltilerek yapılır. 
 
Cyberknife M6 sisteminin en önemli özelliklerinden birisi solunumu takip edebilmesidir. Özellikle toraks ve abdominal yerleşimli tümörler (örnek: Akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek üstü bezi, vs) solunuma bağlı hareket ederler. Hareket eden lezyonları ışınlamak oldukça zordur. Bu nedenle özellikle tedavi esnasında hareketin takibi için özel tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Cyberknife M6 tedavi cihazı hastanın göğüs bölgesine koyulan özel bir aparat ve infrared kamera yardımıyla hastanın dış göğüs hareketi görüntülemekte ve tümörün iç hareketiyle takip edilebilmektedir. Böylece robot tedavi esnasında robot hastanın nefes alışını kopyalayarak hasta ile birlikte nefes alıp verebilmektedir.
 
Brakiterapi radyoaktif kaynakların tümörün içine veya hemen yakınına yerleştirilmesidir. Kanserin tipine ve yerine bağlı olarak, brakiterapi sırasında, radyoaktif kaynaklar yerlerinde kalıcı ve geçici olabilirler. HDR Brakiterapi cihazının kullanıldığı intrakaviter, intraluminal ve interstisyel uygulamalarında tedavi planı 3 boyutlu olarak CT bazlı oluşturulmaktadır ve EBRT sonrası dış merkezlerden gelen hastalarda kabul edilmektedir. 
 
Merkezimizde kullanılan bu tedavi modelitilerine ek olarak, pediatrik ve erişkin hematolojik malignitelerde uygulanan alojenik kemik iliği transplantasyonu öncesi tümör hücrelerinin yıkımını ve nakil başarısını arttırmak amacı ile total vücut ışınlaması (TBI) yöntemi konvansiyonel yöntem ile uygulanmaktadır.
 
Bölümümüzde kullanılan tedavi planlama sistemleri gerçek tedavi koşullarını taklit edebilmesi bakımından en iyisi olarak kabul edilen Monte Carlo doz hesaplama algoritmasını kullanarak, gerçekçi ve mümkün olan en doğru doz dağılımı hesaplama şansı sunmaktadır. Ayrıca sağlıklı dokuları göz önüne alarak kanser hücrelerin yüksek dozu, keskinliği ve hassasiyet ile birleştirici olduğundan özel tedavilerin (3BKRT, IMRT, VMAT, ART, SRC, SBRT) planlamasına olanak sağlanmaktadır. Tedavi öncesi elde edilen tomografi MRI, PET-CT ve PSMA PET görüntüleri radyoterapi planlama amacı ile çekilen 3 ve 4 boyutlu planlama görüntüleri ile birleştirilmekte ve radyasyon alması gereken tümörlü dokular ışınlanırken sağlıklı dokuların maksimum korunmasını hedefleyen hasta bazlı tedavi planları oluşturulmaktadır. 
 
İlk kuruluştan günümüze değin birimimize hekim ve bölüm çalışanlarımızla hastalarımızın desteği ile en kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. 24. Yılımızı kutladığımız bu günlerde modern radyoterapi tekniklerini sunduğumuz cihazımızla hizmet vermek bizleri mutlu etmektedir. 
 
Prof.Dr.Kayıhan ENGİN’in 2004 yılında emekli olmuş ve yerine Doç.Dr.Lütfi ÖZKAN bölüm başkanlığı görevine atanmıştır. Prof.Dr.Lütfi ÖZKAN 2015 yılında emekli olmasının ardından Doç.Dr.Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ Anabilim Dalı Başkanlığı görevine gelmiştir. 2019 yılı başından itibaren bu sorumluluk Doç.Dr.Meral KURT tarafından yürütülmektedir. 24. yılını dolduracak olan Radyoterapi Merkezi 4 Öğretim Üyesi, 1 Uzman Fizikçi, 3 Sağlık Fiziği Uzmanı, 3 Onkoloji Hemşiresi, 16 Radyoterapi Teknikeri, 4 Büro Görevlisi ve 2 Yardımcı Sağlık Personeli ile kaliteli bir radyoterapi sunmaya devam etmektedir.
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalımızın poliklinik tarafı 4 Öğretim Üyesi odası, 2 Sekreter odası, 1 Hemşire deski, 1 Hemşire odası, 1 Hastane Baş Sağlık Teknikeri odası, 1 Seminer odası ve 4 poliklinikten ve kemoterapi ünitesinden oluşmaktadır.  Tedavi bölümü tarafında 4 lineer hızlandırıcı odası, 1 adet brakiterapi ünitesi, iki adet 3 ve 4 boyutlu simülatör özellikli tomografi odası, blok döküm odası ve 2 adet planlama odası bulunmaktadır. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalı’mızda hem tıpta uzmanlık öğrencileri hem de yüksek lisans öğrencileri eğitim almaktadır. 
 
Radyasyon Onkolojisi Tıpta Uzmanlık Programı: Bu programda uzman adaylarına radyasyon fiziği, radyobiyoloji ve klinik onkoloji konusunda eğitim verilmektedir. Beş yıllık eğitimin sonunda uzman doktorun ileri düzeyde radyasyon ve klinik onkoloji bilgi ve deneyimine sahip, radyobiyoloji ve radyoterapi fiziği konusunda bilgili ve akademik açıdan gelişmiş olması hedeflenmektedir. Şu ana kadar 24 Radyasyon Onkolojisi Uzmanımız mezun olmuştur.
 
Radyoterapi Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı: Bu programda lisansüstü öğrencilerin Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde günlük pratikte uygulayabilen tıbbi radyofizik uzmanları olarak mezun etmekteyiz. Yüksek Lisans programına Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği bölüm mezunları katılabilmektedir. Bugüne kadar 35 Radyofizik Uzmanı yetiştirilmiştir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Siemens Primus: 58 MLC’li lineer hızlandırıcı. 6MV,  18MV Filtreli Foton ve 6 farklı enerjide elektron üretmektedir.
 
Siemens Artiste: 160 MLC’li lineer hızlandırıcı. 6MV,  15MV Filtreli Foton ve 6 farklı enerjide elektron üretmektedir. 
 
Siemens EmotionDuo: Tek dedektörlü çift kesit görüntü alabilen bilgisayarlı tomografi ve simülatör cihazı
 
ElektaSygnery: 160 MLC’li lineer hızlandırıcı. 6MV,  15MV Filtreli Foton ve 5 farklı enerjide elektron üretmektedir. 
 
AccurayCyberknife M6: Robotik Radyocerrahi ve SBRT cihazı.  
 
GE Discovery RT: 16 dedektörlü 32 kesit görüntü alabilen 4 boyutlu bilgisayarlı tomografi ve simülatör cihazı
 
Gammamed-Plus: 3D Brakiterapi planlamalı. 
 
Monaco v.5.1: Sanal simülatör istasyonu 2 adet, 2 adet planlama istasyonundan ve Mosaiq hasta tedavi bilgi sisteminden oluşmaktadır. Ayrıca PTW ve İba dozimetrik ekipman, elektrometreler ve bütün kalite kontrol ekipmanları bulunmaktadır.
 
CMS XiO v.5.0: 1adet sanal simölatör, 2adet planlama istasyonu ve Lantis Network sisteminden oluşmaktadır. Ayrıca Siemens Somatom BT simülatörü bulunmaktadır.
 
Accuray Precision: 2 adet planlama istasyonundan oluşmaktadır.
 
Uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi; evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya