Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon +90 (0224) 295 28 41/45
Fax :
Web Sitesi
Adres :

Tarihçe

1.Kuruluş Yılı ve Kurucular
Güney Marmara bölgesinde önemli bir cerrahi merkez olan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı 1975 yılında kurucu öğretim üyesi Doç. Dr. H. Ali SÖNMEZLER’in atanması ile kuruldu. 1976 yılında Uzm. Dr. Gayyur KURAP göreve başladı. 1983 yılında Doç. Dr. H. Ali SÖNMEZLER’in emekli olması üzerine Anabilim dalı başkanlığına Doç. Dr. Gayyur KURAP atandı. İlk asistanlar sıra ile Dr. Bülent Kavaklı, Dr. Ertan Destan, Dr. Yalçın Örnek, Dr. Cemil Karabay, Dr. Aytaç Altıer, Dr. Ertuğrul Aydın, Dr. Tufan Kaleli, Dr. Necmi Alyüz, Dr. Müjdat Enginsu oldular. 1986 yılında o dönemdeki yasa gereğince 19 Mayıs Üniversitesi’nden ayrılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı kliniğine atanan  Prof. Dr. Öner GEDİKOĞLU ile Ortopedi ve Travmatoloji kliniği ortopedik cerrahi konusunda ülkemizde daha geniş ve daha önemli bir yer tutmaya başladı.  Prof. Dr. Öner GEDİKOĞLU , Doç. Dr. Gayyur KURAP’tan sonraki Anabilim dalı başkanı oldu ve kliniğin gelişmesine olan katkılarını sürdürmeye devam etti.
 
2.Anabilim Dalının Tarihsel Gelişimi
 Prof. Dr. Öner GEDİKOĞLU’nun başkanlığı döneminde Anabilim Dalı’nda alt branşlara ayrılarak çalışma sistemi başladı. Alt branşlara göre çalışma sistemi, hekimin yöneldiği ortopedik alt branş konusunda uzun süre eğitilmesi, nitelik kazanması ve yine yöneldiği alt branşı konusunda hastanesinin ülke çapında bir merkez olarak çalışmasını sağlamaktaydı. Bu sistem Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde uygulanmaya başlandığı tarihlerde ülkemizde henüz çok yeniydi. Birçok nitelik gerektiren ameliyat bu sistemin gelmesi ile birlikte Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulanan sistem ülkede yapılamayan pek çok ortopedik cerrahi girişimin önünün açılmasına yardımcı oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı bu tarihten sonra gerçekleştirilen cerrahi sayısı, niteliği, eğitim verilen yeni cerrahların sayısı ve bilime katkılarının artması ile orantılı olarak kadrosunu arttırdı. Aşağıda sıralanmış olan öğretim üye ve görevlileri ortopedi ve travmatolojinin alt branşlarını üstlenerek bölümümüzün bugünkü konumuna gelmelerini sağladılar. Alt dalların bölümümüzde gelişmeleri şu şekilde oldu:
a- Artroskopik Cerrahi      Prof.Dr. ÖNER GEDİKOĞLU tarafından ülkemizde ilk uygulamalarla eş zamanlı olarak başlatıldı. Daha sonra bu dalda çalışmaya başlayan ve spor yaralanmalarında ortopedik tedavi seçenekleri konusunda da önemli katkıları olan  Prof.Dr. Burak DEMİRAĞ 1996 yılında uzman olarak göreve başladı, 1999 yılında yardımcı doçent ve 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör oldu. Artroskopik cerrahi Prof. Dr. Burak DEMİRAĞ ın emekliliği ile birlikte  Prof. Dr M.Sadık BİLGEN ve  Doç. Dr. Teoman ATICI  tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalından halen sürdürülmektedir.
b-Çocuk Ortopedisi konusunda çalışmakta olan Prof. Dr. Bartu SARISÖZEN 1987 yılında asistan olarak göreve başladı, 1991 yılında uzman, 1997 yılında doçent ve 2003 yılında profesör oldu. Ülkemizde nüfus artışı beraberinde ortopedik cerrahi ihtiyacı olan çocuk sayısında artışa neden olmaktadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim dalı Çocuk Ortopedisi konusunda artan ihtiyacın giderilmesi konusunda tüm ülkede bir merkez haline gelmiştir.
c-El Cerrahisi konusunda çalışmakta olan Prof. Dr. Tufan KALELİ 1992 yılında doçent ve 1998 yılında profesör oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim dalında El Cerrahisi uygulamaları, ünite olarak, 19.10.1990 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Tufan Kaleli tarafından başlatıldı. Poliklinik hizmetleri haftada 2 gün (pazartesi ve Perşembe günleri), acil hizmetleri ise 1990 tarihinden beri anabilim dalı ve bilim dalı olarak verilmektedir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04.06.2003 tarihli kararı doğrultusunda Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’na bağlı EL CERRAHİSİ BİLİM DALI kuruldu. Bilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Tufan Kaleli atandı. Yaklaşık 30 yılda birçok ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmiştir. El Cerrahisi Bilim Dalı’nın yan dal uzmanlık öğrencileri sıra ile, Dr. Sercan Çapkın, Dr. Ali Cavit, Dr. Bülent Nazmi Alp, Dr. Kutay Yılmaz, Dr. Eralp Erdoğan oldular. Dr. Ali Cavit 04.03.2020 tarihinde ilk el cerrahisi yan dal uzmanı oldu.
d-Erişkin ortopedik travma cerrahisi konusunda çalışmakta olan Prof. Dr. Kemal DURAK 1987 yılında asistan olarak göreve başladı, 1991 yılında uzman, 1997 yılında doçent ve 2003 yılında profesör oldu. 
e-Erişkin Rekonstrüktif cerrahisi  konusunda çalışmakta olan  Prof. Dr. Ömer Faruk BİLGEN 1986 yılında asistan olarak göreve başladı, 1989 yılında uzman, 1996 yılında doçent ve 2002 yılında profesör oldu.  Bu branşta pek çok katkıları olan  Prof.Dr. Ömer Faruk BİLGEN  2015 tarihinde emekli oldu. Artroplasti ameliyatlarına Prof. Dr. M.Sadık BİLGEN devam etti. Erişkin tümör cerrahisi konusunda çalışmakta olan Prof.Dr. M. Sadık BİLGEN 2004 yılında uzman olarak göreve başladı, 2011 yılında doçent ve 2020 yılında profesör unvanını aldı.  Günümüzde, Prof. Dr. M. Sadık BİLGEN  ve  Doç Dr. Teoman ATICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim dalında  Erişkin rekonstrüktif cerrahi konusunda halen çalışmalarına devam etmektedirler. 
f-Omurga cerrahisi konusunda çalışmakta olan Prof. Dr. Ufuk AYDINLI 1988 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladı,1993 yılında doçent ve 1999 yılında profesör oldu. Daha sonra bu branşta çalışmaya başlayan Doç.Dr. Burak AKESEN 2001 yılında asistan olarak göreve başladı, 2005 yılında uzman, 2011 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent oldu. 2011 yılında Prof Dr. Ufuk AYDINLI ‘ nın emekliliğinin ardından Doç. Dr. Burak AKESEN halen omurga cerrahisi konusunda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında çalışmaya devam etmektedir.
g-Omuz cerrahisi konusunda çalışmakta olan Doç. Dr. Teoman ATICI 1997 asistan olarak göreve başladı, 2002 yılında uzman oldu. 2007 yılında uzman oldu. 2007 yılında ise tekrar bölümüzde çalışmaya başladı, 2013 yılında doçent unvanını aldı.
 
3.Anabilim Dalı Başkanları ve Görev süreleri 
Prof.Dr. H.Ali SÖNMEZLER 1976 -1983
Prof.Dr. Gayyur KURAP 1983-1986, 2000-2011
Prof.Dr. Öner GEDİKOĞLU 1986-2000
Prof.Dr. Ömer Faruk BİLGEN 2011
Prof.Dr. Kemal DURAK 2011-2012
Prof.Dr. Burak DEMİRAĞ 2012-2014
Prof Dr. M. Bartu SARISÖZEN 2014-2020
Prof.Dr. Kemal DURAK 2021 yılında Anabilim Dalı başkanı seçilmiş olup halen görevine devam etmektedir.
 
BAŞARILAR/İLKLER  
Ülkemizde alt branşlara ayrılarak çalışma sistemini ilk uygulayan kliniklerin başında gelen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı, hem ülke çapında hem Dünya çapında gerçekleşen eğitim kursları, bilimsel toplantılar ve etkinliklerde önemli roller oynamaktadır. Bu sayede Ortopedi ve travmatoloji hakkında, uzun yıllardır süren branşlaşmanın anabilim dalımıza kazandırdığı nitelikli bilgi ve tecrübe, bir üniversiteye yakışır şekilde tüm dünya ile paylaşılmaktadır. Hem genç cerrahların eğitimine hem de tıp literatürünün bilimsel olarak gelişmesine katkıda bulunulmuştur.  1993 yılında anabilim dalımızın ana derneği olan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin Bursa Şubesi Prof. Dr. Öner GEDİKOĞLU öncülüğünde kurulmuştur. Bu dernekle gerek bursa ve çevresindeki meslektaşlarımıza, gerek ülkemizdeki tüm ortopedi ve travmatoloji uzmanlarına yönelik bilimsel bilgi alışverişi ve tartışma için gerekli platformların yaratılması amaçlanmıştır. Bu amaçla bugüne kadar ülke genelinde katılım ile düzenli olarak toplantılar ve sempozyumlar tertiplenmiş, ayrıca Bursa ve çevresindeki meslektaşlarımızın katıldığı çok sayıdaki panel ve tartışma platformları ile güncel bilgilere ulaşılması sağlanmıştır. Bu etkinliklerin en önde geleni olarak Prof. Dr. Öner GEDİKOĞLU tarafından ilk kez 1992 yılında başlatılan Uludağ Ortopedi Günleri, yıllar içinde gelişerek 2 yılda bir düzenlenen uluslararası bir bilim ve eğitim fuarı niteliğine bürünmüştür. Günümüzde yurt dışından bile pek çok ortopedi cerrahının dikkatini ve ilgisini çeken Uludağ Ortopedi günleri çok sayıda cerrahın katılımı ile halen düzenlenmektedir. Cerrahların tecrübelerini paylaşabileceği rahat ve bilimsel zeminli bu toplantılarda birçok kurs ve eğitimler de verilmektedir. Bu sayede ülkemizde yetişmekte olan yeni ortopedi cerrahlarının, uygulamaları ve bilgileri ülkemizin farklı yerlerinden gelen tecrübeli ve bilgili cerrahlardan dinlemesine olanak sağlanmaktadır. Prof. Dr. Ömer Faruk BİLGEN öncülüğünde başlayan Artroplasti Kış Toplantıları ise her yıl düzenlenen ulusal nitelikli bir toplantı özelliğindedir. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve dalımızın alt branş ile eşgüdümlü hazırlanan bu etkinlikler kapsamında, 2019 yılında 15.Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri ve 2020 yılında 16. Artroplasti Kış Toplantısı düzenlenmiştir. Uluslararası alanda seçkin cerrahlar ile ortak toplantılar düzenlenmiş, kongre ve toplantılara çok sayıda yine alanında önde gelen meslektaşlarımız davetli olarak katılmıştır. 
    Anabilim dalımızca gerçekleştirilen bir diğer uluslararası faaliyet ise 2005 yılında ilk defa düzenlenen Türk-Yunan Ortopedi Günleridir.  İki ülke arasında başlatılan bu bilgi ve tecrübe aktarımı günümüzde halen devam etmektedir.  Farklı uygulamalar ve yaklaşımlar, insan aynı olsa da coğrafyanın bilime olan etkileri paylaşılmakta olup Türk Ortopedi ve travmatoloji ailesine yeni bir bakış açısı kazanmada yardımcı olmaktadır.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı pek çok başarılı cerrahinin, bulunduğu coğrafi bölgede ilk defa uygulanmasına da aracılık etmiştir. Bu uygulamalar ile ülke çapında da bir merkez haline gelmiştir. Bursa’da ilk boy uzatma ameliyatı 1997 yılında Anabilim dalımızda gerçekleştirilmiş olup bu sayede deformite cerrahisi açısından ülke çapında önemli bir yük üstlenilmiştir.  Yine Bursa’da ilk ters omuz artroplastisi 2014 yılında anabilim dalımız tarafından yapılmıştır.
 
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK FAALİYETLERİ
 
Düzenlenen ve düzenlenmesinde yer alınan bilimsel toplantılar:
Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Bursa 
Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Bursa
Artroplasti Kış Toplantıları, Bursa
 
Öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptıkları veya ortak çalışmaları olan kitaplar:
1. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri 
2. Türkiye Klinikleri, Doğumsal Ortopedik Deformiteler Özel sayısı
 
 
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D.
1-DR. BÜLENT KAVAKLI               
2-DR. A. YALÇIN ÖRNEK             
3-DR. ERTAN DESTAN                  
4-DR. OĞUZ KÜÇÜKDEVECİ       
5-DR. CEMİL KARABAY             
6-DR. ALPASLAN ÖZTÜRK          
7-DR. AYTAÇ ATEER                           
8-DR. E. ZEKİ AYDIN                           
9-DR. A.ONUR TİREOĞLU             
10-DR. NECMİ ALYÜZ                        
11-DR. BURAK AKESEN                  
12-DR. TUFAN KALELİ                     
13–DR. AHMET UFUK TOKCAN    
14-DR. MÜJDAT ENGİNSU           
15-DR. AHMET DURAN KAYA      
16-DR. RECAİ ÖZDEMİR                
17-DR. Ö.FARUK BİLGEN                
18-DR. AHMET NURİ HASTÜRK     
19-DR. RÜŞEN EVREN                      
20-DR. BARTU SARISÖZEN               
21–DR. KEMAL DURAK                     
22-DR. MURAT GÜRÜN                     
23-DR. MUSTAF SÖNMEZ                 
24–DR. REMZİ ARİF ÖZERDEMOĞLU    
25–DR. MUSTAF ÇETİNTAŞ               
26-DR. H.SERDAR ÇELEBİ                    
27–DR. O.OKAN KARAEMİNOĞULLARI  
28-DR. TOLGA KAPLAN                        
29-DR. AYTUN TEMİZ                            
30-DR. NAİL DERLİOĞLU                      
31-DR. KAYAHAN TURAN                                                     
32-DR. KENAN TAŞKAYA                       
33-DR. GÜROL DİNÇER                         
34-DR. ALTAN KÜLEKÇİOĞLU                
35-DR. ALPASLAN ÖZTÜRK                     
36-DR. TEOMAN ATICI                            
37-DR. SALİM ERSÖZLÜ                        
38-DR. KEMAL BÖLÜK                             
39-DR. ÇAĞATAY ÖZTÜRK                       
40-DR. ABDULLAH KÜÇÜKALP                  
41-DR.ÖZGÜR ÖZER                                  
42-DR. HALİL SEDAT YILMAZ                   
43-DR. MÜREN ERMUTLU                      
44-DR. MEHMET KARAKAYALI                 
45-DR. TEVFİK ÖNCAN                            
46-DR. RECEP VURAL                               
47-DR. GÖKHAN KÜRŞAT SARI               
48-DR. ERTUĞRUL KÖSE                          
49-DR. ERGÜR COŞKUN                           
50-DR. AHMET MURAT AKSAKAL       
51-DR. HASAN KARA                                 
52-DR. OSMAN YARAY                             
53-DR. MUSTAFA DİNÇ                            
54-DR. BÜLENT ÖZDEMİR                       
55-DR. MUHAMMED MUTLU DANIŞ     
56-DR. M.FATİH AYDEMİR                     
57-DR. FERDİ GÖKSEL                             
58-DR. CENK ERMUTLU    
59-DR. TAHİR ALTAN KÜLEKÇİOĞLU                      
60-DR. GÜRAN DİNÇER
61-DR. YAVUZ YILMAZ
62-DR. RASİM ŞERİFOĞLU
63-DR. AYVAZ TURAN
64-DR. GÖKHAN KÜRŞAT KARA
64-DR. SARP BAYYURT
65-DR. AHMET ÖZDEL
66-DR. ÖMER KAYS ÜNAL
67-DR. MURAT TOSUN
68-DR. NURETTİN ŞAHİN YILDIZ
69-DR. NECMETTİN SALAR
70-DR. ENİS GÜRSEL
71-DR. GÖKAY EKEN
72-DR. EMRE KALAY
73-DR. FATİH BURGUCU
74-DR. MEHMET TUNÇ MOCAN
75-DR. SONER TOĞAÇ
76-DR. FATİH CANŞAH BARIŞAN
77-DR. ARMAĞAN CAN ULUSALOĞLU
78-DR. GÖZDE KAT
79-DR. AYŞE AYCAN
80-DR. ENVER İPEK
81-DR. EYYÜP ÇETİNER
 
 

Yer ve Altyapı

Poliklinikler ana bina zemin kat
Klinik ana bina 3. kat
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

5 yıl
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

  • Kas iskelet sistemi travma cerrahisi
  • Pediatrik Ortopedi
  • El cerrahisi
  • Rekontrüktif cerrahi
  • Spor cerrahisi
  • Onkoloji cerrahisi
  • Deformite cerrahisi
  • Omurga cerrahisi
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya