Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon +90 (0224) 295 26 45
Fax :
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 16285 Nilüfer/BURSA 
 

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 1975 yılında Doç. Dr. Metin Arat başkanlığında,  Uzm. Dr. İlker Tezel, Dr. İbrahim Hızalan, Dr. Serkıs Mığdısoğlu ve Dr. Selçuk Onart'ın oluşturduğu ilk çekirdek kadro ile kurulmuştur. Şu ana kadar 65 KBB uzmanının mezun olduğu kliniğimiz aynı zamanda bünyesinden 9 öğretim üyesi çıkarmıştır. 
 
Anabilim Dalımızın ev sahipliğinde 1998 yılından buyana 2 yılda bir kez olmak üzere Uludağ KBB Günleri Kongresi gerçekleşmektedir.
 
Anabilim Dalımız 16 Eylül 2010 tarihinde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonunca 5 yıl süreyle akredite edilmiş olup 18 Mart 2016 tarihinde tekrardan 5 yıl süreyle re-akredite edilmiştir. 
 

Yer ve Altyapı

Kliniğimizde 24 hasta odası mevcut olup, toplamda 30 yatakta hizmet verilmektedir. Haftada 10 ameliyathane odasında ameliyatlar yapılmakta olup robotik cerrahi  dışında KBB alanındaki tüm cerrahi işlemler uygulanmaktadır. 
 
Anabilim Dalımız polikliniğinde 4 adet muayene odası, 1 adet endoskopi odası, 1 adet pansuman odası, haftada bir gün ses polikliniği ve bir gün alerji polikliniği spesifik poliklinikler olarak hizmet vermektedir.  Günde ortalama 120-130 hasta muayene edilmektedir.
 
Anabilim Dalımız Odyoloji, Konuşma ve Denge bozuklukları Ünitesi'nde;  4 işitme odası, 1 adet elektrofizyolojik ölçüm odasında 3 odyometrist ve 1 uzman odyologtan oluşan kadromuz ile işitme kayıpları, konuşma ve lisan bozuklukları, ses bozuklukları, denge bozuklukları tanı ve rehabilitasyonu, koklear implantasyon programlanması, elektrofizyolojik incelemelere  yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Araştırma görevlileri eğitim süresi 5(beş) yıl olup eğitim programları ulusal düzeyde belirlenmekte olduğundan tüm kliniklerde standart olarak uygulanmaktadır. KBB eğitiminde şu anda acil, plastik cerrahi, anestezi ve beyin cerrahi rotasyonları birer aylık süreyle uygulanmaktadır. Haftada 1 kez öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin katılımıyla seminer/makale sunumu yapılmaktadır.  Ders müfredatları ulusal çekirdek eğitim programı çerçevesinde her tıp fakültesi tarafından ayrı ayrı belirlenmektedir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin KBB eğitimi için belirlediği ders müfredatı şu an itibari ile yeterlidir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Kliniğimizde yıllık ortalama 5 uluslararası yayın üretilmektedir. Bunun dışında ulusal toplantılarda yıllık 5-10  arasında sözlü bildiri veya poster sunulmaktadır. Öğretim üyeleri toplamda yılda yaklaşık 30 kez davetli konuşmacı olarak ulusal toplantılarda görev almaktadır.
 
Hedefimiz deneysel çalışmaları arttırarak uluslararası düzeyde yapılan yayın sayısını çoğaltmaktır. 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Marmara bölgesinin ve Kuzey Ege’nin referans merkezi olduğundan çok sayıda baş boyun kanserli hasta tedavi edilmektedir. Bunun dışında koklear implant, otolojik ve nöro-otolojik ameliyatlar, endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik kafa tabanı cerrahisi, uyku apnesine yönelik ameliyatlar, hava yolu girişimleri, ses cerrahileri sık yapılan ameliyatlar arasındadır.
 
Anabilim Dalımızda haftada bir kez olmak üzere Çarşamba günleri baş boyun konseyi ve Cuma günleri mortalite-morbidite toplantısı yapılmaktadır.

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya