Kardiyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0 224 2951640 - 41
Fax : 0 224 2951628
E-posta :
Web Sitesi
Adres  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
 

Tarihçe

KURULUŞ HİKAYESİ
 
1.Kuruluş Yılı ve Kurucular: 1977 Doç. Dr. Jale CORDAN
2.Anabilim Dalının Tarihsel Gelişimi: 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI TARİHSEL GELİŞİMİ: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç.Dr.Jale CORDAN’ın 28.06.1977 tarihinde Bursa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine atanması ile fakültemizde İç Hastalıkları bünyesinde Kardiyoloji seksiyonu kurulmuştur.
Kardiyoloji seksiyonunda hasta takibi ve bilimsel çalışmalar, klinik ve poliklinik çalışmaları İç Hastalıkları Kürsüsünden rotasyonla gelen asistanlarla yürütülmüştür. 
Daha sonra bu seksiyonda altı yataklı Koroner Yoğun Bakım, Kalp Kateterizasyonu Laboratuvarı, Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi laboratuvarları kurulmuş ve Kardiyoloji Polikliniği çalışmalarına başlamıştır.
Kardiyoloji seksiyonunca kurulan Hemodinami Laboratuvarı Radyoloji’nin skopi odasında hizmet görmekte idi. Aynı mekanda 3 gün Kardiyoloji seksiyonu, 1 gün Pediatrik Kardiyoloji, 1 gün Nöroloji ve Nöroşirürji Kliniği çalışmakta idi. 
28-29 Eylül 1981 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği ile ortaklaşa çalışılarak Bursa’da ilk Ulusal Kardiyoloji Kongresi yapılmıştır. 
1982 yılında YÖK kanundan sonra Rektör’ün emri ile Hemodinami Laboratuvarı kapatılmıştır. 
17.12.1982 yılında Prof.Dr. Nedim ÇOBANOĞLU Dicle Üniversitesi’nden gelerek Kardiyoloji seksiyonuna atanmıştır. 
17.05.1991 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunca, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ”Kardiyoloji Anabilim Dalı” kuruldu ve Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr.Nedim ÇOBANOĞLU atandı. 
1976 yılında Görükle’de yapımı başlamış olan Uludağ Üniversitesi Kampüsü 1990 yılında işletmeye açılmıştır. Kardiyoloji Anabilim Dalını oluşturan Kardiyoloji Polikliniği, Kardiyoloji Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi ile Noninvasiv Laboratuvarında (EKG-Ekokardiyografi, Holter, ve Efor testi) yeni yerleşim yeri olan kampüste hizmet vermeye başlamıştır.
28.09.1993 Bursa’da ikinci kez Ulusal Kardiyoloji Kongresi düzenlenmiştir. 
İpeker Ailesinin katkıları ile 1995 yılında Kardiyoloji kliniği, yoğun bakımı dört duvar durumundan alınarak modern bir Kardiyoloji kliniği oluşmuştur. 
Dr. Ali AYDINLAR 1985 yılında uzman olarak o zamanki Kardiyoloji seksiyonunda çalışmaya başlamıştır, 
Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ 1990 yılında Kardiyoloji seksiyonunda uzman olarak çalışmaya başlamıştır, 
Daha sonraki dönemde İç Hastalıkları asistanı olarak başlayan ve Kardiyolojinin Anabilim Dalı kurulması ile Kardiyoloji asistanlığına geçen Dr.Dilek YEŞİLBURSA ve Dr.Kani GEMİCİ de kardiyoloji anabilim dalında çalışmaya başlamışlardır. 
1993 yılında Dr.Ethem KUMBAY, Dr. A.Rıza KAZAZOĞLU ve Dr.O.Akın SERDAR kliniğe atanmıştır.
Yeni arkadaşlarımızın katılımları ile modern bir şekilde Kardiyoloji Anabilim Dalı Hemodinami Laboratuvarı faaliyete geçmiştir. Böylece Kalp Kateterizasyonları, Koroner Anjiyografi, PTCA ve Stent uygulamaları başlatılmıştır. 
İlk Koroner Anjiyografi 3 Ağustos 1993 tarihinde yapıldı. 
Hemodinami Servisi, Konsey salonu Türkiye’nin ilk kimya mühendislerinden Sayın Y. Mühendis Nerime Yüksel’in bağışlarıyla yapıldı.
2003 yılında Kardiyoloji Kliniği devletin imkanlarıyla yenilendi. 
Doç.Dr. Kani GEMİCİ 13 Şubat 2004 tarihinde Üniversitemizden ayrılarak İstanbul’da bir özel hastaneye geçmiştir.
Dr.Aysel Aydın Kaderli, 2003 tarihinden itibaren kliniğimizde uzman doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Dr. Aysel Aydın Kaderli, 2005 bahar döneminde Fizyoloji Anabilim Dalı"da doktora programına başlamıştır. 
Dr.Tunay Şentürk, 2004 tarihinden itibaren uzman doktor olarak kliniğimiz de çalışmaya başlamıştır. Tunay Şentürk, Farmakoloji Anabilim Dalı"da doktora programına başlamıştır.
2005 yılında Kardiyoloji Anabilim dalınca Prof.Dr.Jale Cordan’ın editörlüğünde Kardiyoloji Kitabı Uludağ Üniversitesi Basımevince yayınlandı.
Prof.Dr.Nedim ÇOBANOĞLU’nun 01-07-1997 tarihinde emekli olması ile Prof.Dr.Jale CORDAN Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir ve Profesör Cordan 12-05-2005 tarihinde emekli olmuştur. Bu tarihte Anabilim Dalı başkanlığında Prof.Dr.Ali AYDINLAR seçilmiştir.
17-21 Mart 2010 tarihlerinde Kardiyoloji Anabilim Dalımızın yönetiminde ilk Kardiyoloji Kongresi, Uludağ Kardiyoloji Günleri 1 adı altında yapıldı. 
Prof.Dr.A.Rıza KAZAZOĞLU. 16 Nisan 2010 tarihinde sağlık nedenleri ile emekliye ayrılmıştır. 
17 Ocak 2011 tarihinde Prof. Dr. Ethem KUMBAY Anabilim dalımızdan ayrılarak Bursa’daki bir özel hastaneye geçmiştir. 
6 Aralık 2011 tarihinde Kardiyoloji kliniği, yoğunbakımı, polikliniği ve hemodinami servisi Sayın İsmail Hakkı YILMAZ tarafından alet ve mobilya olarak yenilenmiştir.
17 Kasım 2011 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
31-3-2016 Tarihinde Prof.Dr.Mustafa Yılmaz Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinden Anabilim Dalımıza atanmıştır.
23-9-2016 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi yenilenmiştir.
31-5-2019 Tarihinde Uzm.Dr Şeyda Günay Anabilim Dalımıza Dr.Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.
13-2-2020 Tarihinde Prof.Dr.Tunay Şentürk Profesör kadrosunu almıştır.
10-6-2020 Tarihinde Prof.Dr.Alpaslan Birdane Anabilim Dalımız kadrosuna atanmıştır.
Halen Kardiyoloji Anabilim Dalında toplam 8 Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimini sürdürmektedir.
Uzmanlık eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapan doktorlar şunlardır:
 
 
Dr.Ali AYDINLAR, 
Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ 
Dr.Dilek YEŞİLBURSA,
Dr.Kani GEMİCİ, 
Dr.Cem HEPER,
Dr.Alper SERÇELİK,
Dr.Aşkın FİSKECİ,
Dr.Melih AKSU,
Dr.İbrahim BARAN, 
Dr.Bülent İLÇÖL,
Dr.Kubilay KAYA,
Dr.Aslan ÖZDEMİR,
Dr.Fatih TEKİNER,
Dr.Erkan EKİCİBAŞI
Dr.Ertuğrul MEHMETOĞLU,
Dr.Ahmet Yener ODABAŞI,
Dr.Sevil GOGOLADZE GÜÇLÜ,
Dr.Davran ÇİÇEK,
Dr.Emir DOĞAN,
Dr.Melike AYDIN,
Dr.Tunay ŞENTÜRK, 
Dr.Yelda SALTAN, 
Dr.Uğur YUVANÇ, 
Dr.Neslihan ŞENGEZER, 
Dr.Baybars TÜREL,
Dr.Metin GÜRBÜZ,
Dr.Tarık TORUN, 
Dr.Bülent ÖZDEMİR,
Dr.Murat SARAÇ, 
Dr.Adem EKBUL, 
Dr.Şenol COŞKUN, 
Dr.Aysel AYDIN KADERLİ, 
Dr.Saim SAĞ,
Dr.Çağdaş AKGÜLLÜ,
Dr.Murat FAZLIOĞLU,
Dr.Ufuk ERYILMAZ,
Dr.Kemal KARAAĞAÇ,
Dr.Enver YÜCEL,
Dr.Salih ERYILMAZ,
Dr.Hakan UÇAR,
Dr.Yusuf AKTÜRK,
Dr.Barış ŞENSOY,
Dr.Sinan ARSLAN,
Dr.Özlem AYDIN,
Dr.Gökhan BİLGİLİ,
Dr.Sezgin ALBAYRAK,
Dr.Ali EMÜL,
Dr.Zeynel Abidin YETGİN
Dr.Tolga DOĞAN
Dr.Özlem AKTAŞ,
Dr.Osman ÖZDABAKOĞLU,
Dr.Can ÖZBEK,
Dr.Ahmet TÜTÜNCÜ,
Dr.Taner KUŞTARCI,
Dr.M.Fethi ALİŞİR,
Dr.Sinem ÖZBAY,
Dr.Mesut KEÇEBAŞ,
Dr.Feyzullah BEŞLİ,
Dr.Selda KARABACAK
Dr.Ferit BÖYÜK
Dr.Şeyda GÜNAY 
Dr.Mehmet HAMİDİ
Dr.Serhat ÇALIŞKAN
Dr.Ufuk POLAT
Dr. Ahmet YILDIRIM
Dr.Fatih GÜNGÖREN
Dr.Ali UYSAL
Dr.Seçkin DERELİ
Dr.Kerem KÖZ
Dr.Alper ÖZTÜRK
Dr.Ömer BEDİR
Dr.Oktay KOYUNCU 
 
 
Kardiyoloji Kliniğinde 29 yatak, Yoğun Bakım Ünitesinde 13 yatak, Hemodinami Laboratuvarında 14 yatak olmak üzere; toplam 56 yatakla Kardiyoloji Anabilim Dalı hizmet vermektedir. 
 
Halen Kardiyoloji Anabilim Dalında görevli Öğretim Üyeleri şunlardır:
 
Prof.Dr.Ali AYDINLAR 
Prof.Dr.O.Akın SERDAR 
Prof.Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ 
Prof.Dr.Dilek YEŞİLBURSA 
Prof.Dr.Bülent ÖZDEMİR 
Prof. Dr.Mustafa YILMAZ
Prof.Dr.Tunay ŞENTÜRK 
Prof.Dr.Alpaslan BİRDANE
Öğretim Görevlisi Dr. Şeyda GÜNAY 
 
Anabilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri:
Prof. Dr. Nedim ÇOBANOĞLU: 1982-1997 
Prof. Dr. Jale CORDAN:1997-2005
Prof.Dr.Ali AYDINLAR:2005-2020 (halen göreve devam etmektedir)
 
 
BAŞARILAR/İLKLER:
1978 yılında ilk Kateter ve Ekokardiyografi yapıldı.
1981 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği ile ortaklaşa çalışılarak Bursa’da ilk Ulusal 
Kardiyoloji Kongresi yapılmıştır. 
1993 tarihinde ilk Koroner Anjiyografi yapıldı.
1995 yılında İpeker Ailesinin katkıları ile Kardiyoloji kliniği, yoğun bakımı dört duvar durumundan alınarak modern bir Kardiyoloji kliniği oluşmuştur. 
2003 yılında Kardiyoloji Kliniği devletin imkanlarıyla yenilendi. 
2005 yılında Kardiyoloji Anabilim dalınca Prof.Dr.Jale Cordan’ın editörlüğünde Kardiyoloji Kitabı Uludağ Üniversitesi Basımevince yayınlandı.
2010 tarihlerinde Kardiyoloji Anabilim Dalımızın yönetiminde ilk Kardiyoloji Kongresi, Uludağ Kardiyoloji Günleri 1 adı altında yapıldı. 
2011 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
2011 tarihinde Kardiyoloji kliniği, yoğunbakımı, polikliniği ve hemodinami servisi Sayın İsmail Hakkı YILMAZ tarafından yenilenmiştir. 
 
 
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK FAALİYETLERİ:
Uludağ İç Hastalıkları Kongrelerine düzenlemesine ve faaliyet olarak Kardiyoloji Anabilim Dalı katılmaktadır. 
Uludağ Kardiyoloji Günleri Toplantısı 2010, 2013
2005 yılında Kardiyoloji Anabilim dalınca Prof.Dr.Jale Cordan’ın editörlüğünde Kardiyoloji Kitabı Uludağ Üniversitesi Basımevince yayınlandı.
ANABİLİM DALI FOTOĞRAFLARI: Ektedir.
İLETİŞİM: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji AD Görükle BURSA
Tel: 0 224 295 16 40 – 0 224 295 16 41
Fax: 0 224 295 16 28
ANILAR: 
ANABİLİM DALINA AİT WEB SİTESİ: YAZILACAK
Prof. Dr. Ali Aydınlar’ ın KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Doç. Dr. Ali Aydınlar: TÜBERKÜLOZ PERİKARDİT, Editör: Prof Dr. Nihat Özyardımcı: AKCİĞER VE AKCİĞER DIŞI ORGAN TÜBERKÜLOZLAARI, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1999, s 212-223
Doç. Dr. Ali Aydınlar: İSKEMİK KALP HASTALIKLARINDA EKG, EKG Özel sayısı. Editör: Prof. Dr. Jale Cordan: 14:1, Şubat 2001, 29-51
Doç. Dr. Ali Aydınlar: DİABETİK KALP HASTALIKLARINDA KLİNİK YAKLAŞIM, HER YÖNÜ İLE DİABETES MELLİTUS. Editör: Doç. Dr. Mustafa Yenigün: İstanbul:Nobel, 2001 s 857-891
Prof. Dr. Ali Aydınlar: PERİKARDİYAL EFÜZYONLAR, Editörler: Prof. Dr. Kayıhan Engin, Prof.Dr.Nihat Özyardımcı. AKCİĞER KANSERLERİ. İstanbul.Avrupa kitapçılık, 2001 s 332-340
Prof. Dr. Ali Aydınlar: SİGARANIN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ, Editör:Prof. Dr. Nihat Özyardımcı SİGARA VE SAĞLIK. Bursa.Burkon,2002,2206-215
Prof. Dr. Ali Aydınlar: EGZERSİZ STRES TESTİ s 67-74
VENTRİKÜLER ARİTMİLERs217-224,
MİYOKARD İSKEMİSİ s 265-273,
KARARLI ANGİNA PEKTORİS S 275-284,
AORT DARLIĞI S 389-396,
AORT YETERSİZLİĞİ S 397-403,
KARDİYO MİYOPATİLER S 455-470.KARDİYOLOJİ,
Editör: Prof.Dr.Jale Cordan,Bursa,Uludağ Üniversitesi Basımevi,2005.
Prof.Dr.Ali Aydınlar, Angina pektoris, s:56-67,İÇ HASTALIKLARI; Editör Prof. Dr. Enver Dolar. İstanbul, Nobel-Güneş Kitabevi, 2005.
Prof.Dr.Ali Aydınlar,Sarkoidozda kalp hastalıkları,s:108-128,SARKOİDOZ;Editör Prof.Dr. Nihat Özyardımcı.Bursa ,Uludaü Üniversitesi basımevi,2005.
Prof.Dr. Akın Serdar KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ: 
Doç.Dr.O.Akın Serdar , Editör, Primer Kardiyoloji, Güneş&Nobel Tıp Kitapevi ; 2000 
Prof.Dr.O.Akın Serdar, Editör, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi , " Kardiyomiyopatiler Özel Sayısı " 2007Cilt/Vol :3, Sayı/No : 24, 
Prof.Dr. Akın Serdar kitap bölüm yazarlığı :
Doç.Dr.O.Akın Serdar, " İlaç Etkileşimleri ", Editör : Prof. Dr. Çetin EROL, Klinik Kardiyoloji ,MN Medikal & Nobel 2004 ; s 581-589 
Prof.Dr.O.Akın Serdar , " Konjestif Kalp Yetmezliği " Editör: Prof.Dr.Enver DOLAR, İç Hastalıkları,;Nobel & Güneş, 2005 ; s 19-31 
Prof.Dr. Akın Serdar ,A' dan Z' ye Kronik Kalp Yetersizliği, 
Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Belirteçler "
Editörler : Prof.Dr. Ömer KOZAN, ,Prof.Dr. Mehdi ZOGHİ ; Güneş Tıp Kitabevleri, 2010 ; 141-144 
Prof.Dr.O.Akın Serdar,“ Kalp Yetersizliği Tanımı ve Patofizyolojisi “Editör Prof.Dr. Ömer KOZAN ,Temel Kardiyoloji, Güneş Tıp Kitapevleri,; 2011 ; s577-590 
Prof. Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ’NÜN KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü: KÖTÜ VENTRİKÜLDE TANIDA VE CANLILIK ARAŞTIRILMASINDA EKOKARDİYOGRAFİ, Ed:Bülent Mutlu, Ciddi ventrikül yetersizliği: Tanıdan tedaviye, yeni yaklaşımlar. Anadolu Kardiyoloji dergisi özel sayısı, Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: özel Sayı 2; 45-53.
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü, Uz. Dr. Saim Sağ: MİKROVASKÜLER ANGİNA, Ed: Haldun Müderrisoğlu, L. Elif Sade: Koroner kan akışının değerlendirilmesi ve klinik önemi. Ankara; Başkent Üniversitesi Basımevi: 2012; 47-54
Doç. Dr. Sümeyye Güllülü: HİPERTROFİLER, Prof Dr Jale Cordan,Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, Elektrokardiyografi Özel Sayısı;T Klin J Cardiol, 2001; 14; 20-28.
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü: İnfiltratif Kardiyomiyopatiler; Ed: Dilek Yeşilbursa. Kardiyomiyopatiler Özel Sayısı, Türkiye klinikleri Kardiyoloji: 2011: 4: 4: 72-81
Doç.Dr. Sümeyye Güllülü: DOPPLER TEMEL PRENSİPLERİ ve TEKNİK KISITLILIKLARI, Dr Mehmet Özkan: 3. Ekokardiyografi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, İstanbul. Figür,2000, s 8-18.
Doç.Dr. Sümeyye Güllülü, Uz. Dr Bülent Özdemir: KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA ASETİL SALİSİLİK ASİT, M. Ali Oto: Türk Kardiyoloji Seminerleri. Ankara, Pelin Ofset, 2003:3;1; 55-60.
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: EKOKARDİYOGRAFİDE DEĞİŞİK UYGULAMALAR, Prof Dr. Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005, s 83-88.
Uz.Tunay Şentürk ,Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: ATEROSKLEROZUN PATOGENEZİ, Prof Dr. Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran, Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005, s 247-250
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: SİSTEMİK HİPERTANSİYON, Prof Dr. Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç. Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005, s 325-334. 
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü, Prof. Dr. Mustafa Güllülü: HİPERTANSİYON TEDAVİSİ, Prof Dr. Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005, s 335-345.
Uz. Dr. Aysel Aydın Kaderli, Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: KALP TÜMÖRLERİ, Prof Dr. Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005, s 487-490. 
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KALP, Prof Dr. Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005, s 83-88.
Doç. Dr. Sümeyye Güllülü: NORMAL KALBİN YAPI VE FONKSİYONLARI, Prof.Dr. Enver Dolar: İç Hastalıkları . İstanbul, Nobel Tıp kitabevleri, 2005, s 2-7.
Doç. Dr. Sümeyye Güllülü: KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ, Prof.Dr. Enver Dolar: İç Hastalıkları. İstanbul, Nobel Tıp kitabevleri, 2005, s 12-19.
Prof.Dr. Sümeyye Güllülü: PULMONER KAPAK, Prof. Dr. Çetin Erol, Doç. Dr. Mehmet Özkan Klinik ekokardiyografi. Ankara, MN Medikal& Nobel, 2007, s 279-288.
Prof.Dr. Sümeyye Güllülü: SİSTEMİK HASTALIKLARDA EKOKARDİYOGRAFİ VE KLİNİK PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ, William F. Armstrong, Thomas Ryan. Çeviri Editörü: Çetin Erol. Feigenbaum Ekokardiyografi. 7. Baskı. Ankara,Güneş Tıp Kitabevleri. 2011, s 741-774. 
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü: PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA KONVANSİYONEL TEDAVİ, Cihangir Kaymaz, M. Serdar Küçükoğlu, Pulmoner Hipertansiyon. İstanbul,Aves&Books. 2012, 132-135.
Prof. Dr.Dilek YEŞİLBURSA’NIN KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KARDİYOMİYOPATİLER Özel Sayısı Editör:Prof.Dr.Dilek YEŞİLBURSA, Türkiye Klinikler Kardiyoloji 4:4;2011
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ, Editör:Prof Dr. O.Akın Serdar: Kardiyomiyopatiler Özel sayısı. 3:27, 2007.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KARDİYOMİYOPATİ TANIM VE SINIFLAMASI, Editör:Prof. Dr Dilek Yeşilbursa. Kardiyomiyopatiler Özel sayısı, 4:4;2011
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: HEDEF TEDAVİ: HEMODİNAMİ: VAZODİLATÖR TEDAVİ, Editör: Prof Dr. Metin Özenci, Kalp Yetersizliği Özel Sayısı. 1:1, 2008.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: EKOKARDİYOGRAFİ STANDART İNCELEME VE ENDİKASYONLARI, Editör: Prof Dr. Bilgin Timuralp. Ekokardiyografi Özel Sayısı. 16:6:2003.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: NORMAL ELEKTROKARDİYOGRAFİ, Editör:Prof Dr Jale Cordan, Elektrokardiyografi özel sayısı, 14:1, 2001.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KALP YETERSZİLİĞİNİN TANIM VE TERMİNOLOJİSİ, Editör:Prof Dr Ahmet Temizhan, Kalp Yetersziliği Özel Sayısı, 5:4, 2012
Prof Dr Dilek Yeşilbursa, Prof Dr. O. Akın Serdar PRİMER KARDİYOLOJİ, Güneş-Nobel Kitapevi, Bursa-2000
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: FARMAKOLOJİK AJANLARIN KORONER AKIŞ YEDEĞİNE ETKİSİ, Editör:Prof Dr. Haldun Müderrisoğlu, Doç Dr. Elif Sade. Koronor Kan Akışının Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 2012
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: PULMONER HİPERTANSİYONDA GEBELİK, Editör:Cihangir Kaymaz, Serdar Küçükoğlu. Pulmoner Hipertansiyon. AVES Yayıncılık Ltd. Şti. 2012
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE VAZODİLATÖR TEDAVİ, Editör: Prod Dr Ömer Kozan, Prof Dr. Mehdi Zoghi, A’dan Z’ye Kronik Kalp Yetersizliği. Güneş Tıp Kitapevleri 2010.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: ÜÇ BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ, Editör:Prof Dr Çetin Erol, Doç Dr Mehmet Özkan. Klinik Ekokardiyografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri. MN Medikal & Nobel Tıp Kitapevi, 2007.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM, Ed: Prof Dr Enver Dolar. İç Hastalıkları Nobel & Güneç Tıp Kitapevi 2005.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: SİSTEMİK HASTALIKLAR VE GEBELİKTE KALP, KALP TÜMÖRLERİ VE TRAVMA, Ed: Prof Dr Enver Dolar. İç Hastalıkları Nobel & Güneç Tıp Kitapevi 2005.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: MİTRAL YETMEZLİĞİ VE MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005,s369-374. 
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: NONKARDİYAK CERRAHİYE GİDEN KALP HASTALRININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ed: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005, s523-530.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: PULMONER EMBOLİ Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005, s 361-366.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005, s251-258.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: EKOKARDİYOGRAFİ Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005,s67-74.
 
Prof. Dr. İbrahim BARAN’ın KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
 
Uz. Dr. İbrahim Baran : Gemici K, Baran İ. Örneklerle Tam EKG Kılavuzu: İstanbul Ulusal Tıp Kitabevi, 2001. 
Yard. Doç. Dr. İbrahim BARAN: Gemici K, Baran İ, Özdemir B. Kardiyak Konsültasyon. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2005. 
Yard. Doç. Dr. İbrahim BARAN:
Kalp Yetersizliğinin Fizyopatolojisi s 133-140
Pacemaker ve İmplante Edilebilir Kardiyoverter-Defibrilatörler s 231-236
Ani Kardiyak Ölüm ve Kardiyopulmoner Resüssitasyon s 237-244
Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonları s 305-314
Kalp Hastalıklarında Rehabilitasyon s 319-322
Kor Pulmonale s 353-360
Akut Romatizmal Ateş s 369-374
Protez Kapakların Takibi s 411-416
Miyokarditler s 451-454
Gebelik ve Kalp Hastalıkları s 503-514
KARDİYOLOJİ, Editör: Prof.Dr. Jale Cordan. Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005. 
Yard. Doç. Dr. İbrahim BARAN
Kardiyomiyopatiler, s, 92-97 
Miyokardit ve Spesifik Kalp Kası Hastalıkları s 98-99
Perikarditler s 100-102 
Akut Romatizmal Ateş s 103-106 
İÇ HASTALIKLARI; Editör Prof. Dr. Enver Dolar. İstanbul, Nobel-Güneş Kitabevi, 2005. 
Doç.Dr. Aysel Aydın Kaderli KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI 
Bölüm 3: Egzersiz stres testi (67-75. sayfalar, 8 sayfa)
Bölüm 5: Kalp blokları (191-198. sayfalar, 8 sayfa)
Supraventriküler taşiaritmiler (199-215, sayfalar, 16 sayfa)
Bölüm 9: Aort darlığı (389-396. sayfalar, 7 sayfa)
Aort yetersizliği (397-403. sayfalar, 7 sayfa)
Bölüm 11: Perikardiyal hastalıklar (471–486, sayfalar, 15 sayfa)
Kalp tümörleri (487-490. sayfalar, 4 sayfa)
Editörler: Cordan J, Yeşilbursa D, Baran İ, Güllülü S: Kardiyoloji, Uludağ Üniversitesi Yayınevi Müdürlüğü Bursa, 2005 ISBN: 975-6149-01-9
 
Ödüller : 
Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,November28 December 02, 2007, “Aydin Kaderli Aysel, Senturk Tunay, Ozdemir Bulent, Baran İbrahim, Kazazoğlu Ali Rıza, Ekicibaşı Erkan, Aydinlar Ali. Association of microalbuminuria with presence and severity of coronary artery disease in non-diabetic cases.” çalışması ile mansiyon ödülü,
 
5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan 2009, “Celaleddin Demircan, Sinem Kıyıcı, Aysel Aydın Kaderli, Deniz Sığırlı, Candan Demiröz, Selim Gürel, Şermin Külahoğlu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Stajı yapan öğrencilerinin çoklu zeka profili” çalışması ile birincilik ödülü,
13. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, 7-10 Mayıs 2009, “Primer Kardiyak Lenfoma” başlıklı sunum ile en duru Türkçe üçüncülük ödülü 
Doç. Dr. Tunay Şentürk’ün KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ, Editör:Prof.Dr. Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 145-150, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: VENTRİKÜLER ARİTMİLER, Editör:Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 217-224, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: ATEROSKLEROZUN PATOGENEZİ, Editör: Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 247-250, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: MYOKARD İSKEMİSİ, Editör: Prof.Dr.Jale Cordan KARDİYOLOJİ KİTABI 265-273 Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KARARLI ANGİNA PEKTORİS, Editör;Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 275-284, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KARARSIZ ANJİO PEKTORİS,Editör, Prof.Dr.Jale Cordan ,KARDİYOLOJİ KİTABI, 285-294, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KORONER ARTER HASTALIKLARINDA İNVAZİV GİRİŞİM Editör, Prof.Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 315-317, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: PULMONER HİPERTANSİYON Editör, Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOJİ KİTABI, 349-359, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KARDİYOMİYOPATİLER Editör, Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOJİ KİTABI, 355-370, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ TANIMI VE PATOFİZYOLOJİSİ Editör, Prof.Dr.Jale Cordan, Temel Kardiyoloji Kitabı, 577-590, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011
 

Ödüller : 
2 Temmuz 1998 Sümeyye Güllülü:International College of Angiology Scientific Poster Presentation  Certificate of Avard  aldı.
28 Kasım 2004 Tunay Şentürk:XX.Ulusal Kardiyoloji kongresinde ‘Akut Miyokard İnfarktüsü geçiren hastalarda N-Asetil sisteinin oksidatif stres ve QT  dispersiyonu üzerine etkisi’ isimli posteriyle günün posteri ödülünü kazanmıştır.
29 Kasım 2005 Tunay Şentürk:XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresinde /Akut koroner sendromlu hastalarda serum paraoksanaz enzim aktivitesinin koroner  arter hastalığının şiddeti ve erken dönem prognoz ile ilişkisi ‘ isimli çalışması ile günün posteri ödülünü kazanmıştır.
28 Ekim 2007, Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,November “Aydin Kaderli Aysel, Senturk Tunay, Ozdemir Bulent, Baran İbrahim, Kazazoğlu Ali Rıza, Ekicibaşı Erkan, Aydinlar Ali. Association of microalbuminuria with presence and severity of coronary artery disease in non-diabetic cases.” çalışması ile mansiyon ödülü,
 9-12 Nisan 2009. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, “Celaleddin Demircan, Sinem Kıyıcı, Aysel Aydın Kaderli, Deniz Sığırlı, Candan Demiröz, Selim Gürel, Şermin Külahoğlu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Stajı yapan öğrencilerinin çoklu zeka profili” çalışması ile birincilik ödülü aldı
7-10 Mayıs 2009.Aysel Aydın Kaderli: Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, , “Primer Kardiyak Lenfoma” başlıklı sunum ile en duru Türkçe üçüncülük ödülü.

 

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI TEZ KONULARI

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

TEZ KONUSU

TEZ YÖNETİCİSİ

TEZ BİTİRME YILI

Ali AYDINLAR

Hafif ve Orta Derecede Hipertansiyonlu Hastalarda Perindopril Tedavisinin Sol Ventrikül Duvar Kalınlığı, Kitlesi ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Nedim ÇOBANOLU

1994

Dilek YEŞİLBURSA

Tek Damar Koroner arter Hastalarında treadmil egzersiz testi ile dobutamin stres ekokardiyıgrafinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Ethem KUMBAY

1995

Kani GEMİCİ

Stabil angına pektorisli koroner arter hastalarında dilaltı kaptoprilin efor kapasitesine etkileri

Doç. Dr. Ali Rıza KAZAZOĞLU

1995

Sümeyye GÜLLÜLÜ

Daksazosin esansiyel hipertansiyonlu hastalarda çeşitli parametreler, sol ventrikül fonksiyon ve kitlesi ile efor kapasitesi üzerine etkisi

Porf. Dr. Nedim ÇOBANOĞLU

1995

Cem HEPER

Yaşlanmanın transmitral diyastolik doppler akım parametrelerine etkisi

Doç. Dr. Ali AYDINLAR

1996

Alper SERÇELİK

Trombolitik tedavi uygulanan akut miyokard enfarktüslü hastalarda reperfüzyon'un değerlendirilmesinde troponin-t 'nin değeri

Prof. Dr. Ethem KUMBAY

1997

Melih AKSU

Hastalığında kardiyak tutulum

Prof. Dr. Jale CORDAN

1997

İbrahim BARAN

Sentrikül disfonksiyonlu koroner arter hastalarında cerrahi revaskülarizasyon sonrası fonksiyonel iyileşme ile preoperatif dobutamin stres ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması

Doç. Dr. Ali AYDINLAR

1997

Aşkın FİSKECİ

Stabil koroner  arter hastalarında transmitral diyastolik doppler akım parametrelerinin sirkadiyen değişimi.

Doç. Dr. Ali AYDINLAR

1997

Tevfik Bülent İLÇÖL

Koroner anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalarda girişime bağlı sistemik inflamatuar yanıtın araştırılması ve restenozla ilişkisinin incelenmesi

Prof. Dr. Jale CORDAN

1998

Kubilay KAYA

Akut miyokard infarktüsünün erken döneminde kalp hızı değişkenliğinin prognostik önemi

Prof. Dr. Jale CORDAN

1998

Aslan ÖZDEMİR

Koroner arter hastalığı ve klamidya pnömoni arasındaki ilişki

Prof. Dr. Jale CORDAN

1998

Fatih TEKİNER

Kalp yetmezliğinde kısa dönem kalp hızı değişkenliğinin (KHD) prognostik değeri

Prof. Dr. Jale CORDAN

2002

Erkan EKİCİBAŞI

Diyabetik olmayan kişilerde lipid profili ve mikroalbüminüri ile koroner arter hastalığı varlığı ve ağırlığı arasındaki ilişkiler

Prof. Ali Rıza KAZAZOĞLU

2002

Ertuğrul MEHMETOĞLU

İnsanlarda kısa süreli hızlı atriyal pacing sonrası sinüs düğümü fonksiyonlarının elektriksel remodelizasyonu

Prof. Dr. Sümeyye GÜLÜLÜ

2004

Ahmet Yener ODABAŞI

Kardiyak yüksek risk grubunda paraoksanoz aktivitesi ile karotis ve femoral arter intima-media kalınlığnın ilişkisi

Prof. Dr. O. Akın SERDAR

2004

Sevil GOGOLADZE

Diyabetik hastlarda kardiyak otonomik nöropati ve diyabetik kardiyomiyopati arasındaki ilişki

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

1994

Davran ÇİÇEK

ST Elevasyonlu Akut MI ile başvuran hastaların mortalite, morbidite ve risk faktörü modifikasyonunun bir yıllık takip ve değerlendirilmesi

Doç Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2004

Emir DOĞAN

Anstabil Anjina Pektoris ile Koroner Yoğun Bakıma yatırılan hastalarda Troponin T düzeyleri ile EKG değişikliklerinin prognostik önemi

Doç. Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2004

Melike AYDIN

Koroner Arter hastalarında egzersiz stres testi sırasındaki QT dispersiyonunun iskemiyibelirlemedeki yararı ve diğer iskemi belirteçleri ile ilişkisi

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

2004

Tunay ŞENTÜRK

Akut koroner sendromlarda prokalsitonin ve yüksek duyarlıklı serum reaktif protein arasındaki korelasyonun saptanması

Prof. Dr. Jale CORDAN

2004

Yelda SALTAN

Orta dereceli kortoner arter lezyonlarında dobutaminli doku doppler ekokardiyografi ile miyokrad iskemisinin gösterilmesi

Doç. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2004

Uğur YUVANÇ

Koroner arter hastalığı ile karotis, brakial arter intima-media kalınlığı ve brakial arter akım bağlı vazodilatasyon arasındaki ilişki

Prof. Dr. Ethem KUMBAY

2004

Neslihan ŞENGEZER

Yüksek riskli kombine hiperlipidemi hastalarda  statin monoterapisi ile statin ve fibrat kombine
tedavsinin lipid parametreleri üzerine etkinliği ve güvenilirliği

Prof. Dr. Ali Rıza KAZAZOĞLU

2004

Baybars TÜREL

Akut miyokard infarktüsünde reperfüzyon tedavisine ek olarak glukoz-insülin potasyum solüsyon kullanımının erken dönem kardiyak morbidite üzerine etkileri

Prof. Dr. Jale CORDAN

2000

Metin GÜRBÜZ

Homosisteinin aterosklerotik koroner arter hastalığındaki rolü; lezyon ağırlığı, b12 vitamini ve folik asit ile ilişkisi

Doç Dr. Ali AYDINLAR

2000

Tarık TORUN

Perkütan transluminal koroner koroner anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalarda restenoz gelişime CRP, fibrinojen, interkolin-1β, interkolin -6 ve TNF a’nın etkileri

Prof. Dr. Ali Rıza KAZAZOĞLU

2002

Bülent ÖZDEMİR

PTCA ve stent uygulanan hastalarda trofibanın klinik izlem ve restenoz üzerine etkisi

Prof. Dr. Ethem KUMBAY

2002

Murat SARAÇ

Koroner arter hastalığı olasılığı yüksek hasta gurubunda kalp dışı cerrahi riskinin değerlendirilmesinde Dobutamin MPS’nin rolü

Doç Dr. O. Akın SERDAR

2002

Şenol COŞKUN

Nabız basıncı yüksek olan Hipertansif hastalar ile Nabız basıncı normal olan hipertansif hastalarda mikroalbüminürinin koroner arter hastalığı ile ilişkisi

Prof. Dr. Jale CORDAN

2002

Aysel AYDIN KADERLİ

Koroner Arter Hastalığı nedeniyle Revaskülarizasyon uygulanan hastalarda erken restenozla hiperkoagulobilitenin ilişkisi

Prof. Dr. Ethem KUMBAY

2002

Adem EKBUL

Kalp yetmezliğinde standart tedaviye eklenen spironolakton’un kardiak fonksiyonlar üzerine etkisinin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2002

Saim SAĞ

Kronik böbrek yetersizliği bulunan hastaların hemodiyaliz öncesi ve sonrası doku doppler ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması

Prof. Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2007

Çağdaş AKGÜLLÜ

Medikal tedavi kararı alınan koroner arter hastalarında dislipidemi tedavisinin arteryel sertlik (stıffness) ve arteryel elastisite üzerine etkisi

Prof. Dr. Ali Rıza KAZAZOĞLU

2007

Murat FAZLIOĞLU

Arteriyel sertlik (STIFNESS) ve arteriyel kaybı ile koroner arter hastalığı riski ve koroner tutulumunun ciddiyeti arasındaki ilişki

Prof. Dr. Ethem KUMBAY

2006

Ufuk ERYILMAZ

ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü' nde N -terminal pro - brain natriüretik peptid'in prognostik önemi

Prof. Dr. O. Akın SEDRAR

2006

Kemal KARAAĞAÇ

Koroner arter hastalığı saptanan hastalarda PFA-100 sistemi ile aspirin direnci sıklığının araştırılması

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2006

Enver YÜCEL

Koroner arter hastalığı olan ve olmayan metabolik sendromlu hastalarda paraoksonaz enzim aktivitesinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

2008

Salih ERYILMAZ

Uyku apne sendromunda cpap tedavisinin arteryel sertlik ''stiffness '' ve arteryel elastisite üzerine etkisi

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

2008

Hakan UÇAR

Behçet hastalarında arteriyel 'stiffness'

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

2008

Yusuf AKTÜRK

Sigaranın koroner kollateral gelişimine etkisi

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

2008

Barış ŞENSOY

İskemik sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda trimetazidinin sol ventrikül fonksiyonları ve NT-ProBNP seviyeleri üzerine etkisi

Prof. Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2009

Sinan ARSLAN

Koroner arter bypass greftleme sonrası aspirin direncinin greft tıkanması üzerine etkisi

Prof. Dr. O. Akın SERDAR

2009

Özlem AYDIN

Subklinik hipertiroidili hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının pulsed wave doku Doppler ile değerlendirilmesi

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2009

Gökhan BİLGİLİ

Hipertiroidili hastalarda otonomik disfonksiyonun kalp hızı toparlanması ve diğer egzersiz parametreleri ile değerlendirilmesi

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2010

Sezgin ALBAYRAK

Akut miyokard enfarktüslü hastalarda dört haftalık karvedilol veya metoprolol tedavisinin okside LDL ve paraoksonaz 1 aktivitesi üzerine etkisi

Doç Dr. İbrahim BARAN

2010

Ali EMÜL

Anjiyografik olarak koroner arter yapısı normal bulunan olgularda metabolik sendromun aort distensibilitesi üzerine etkisi

Doç.. Dr. İbrahim BARAN

2010

Zeynel Abidin YETGİN

Akut koroner sendromlu hastalarda, stabil koroner arter hastalığı olan ve koroner arter hastalığı olmayan hastalarda kendini değerlendirme formları ile ölçülen depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2010

Tolga DOĞAN

Koroner arter hastalığı-retina ilişkisi

Prof. Dr. O. Akın SERDAR

2010

Özlem AKTAŞ KARACA

Stabil koroner arter hastalarında inflamatuvar markırlar ile kalp hızı değişkenliği arasındaki ilişki

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

2011

Osman ÖZDABAKOĞLU

Vasküler erektil disfonksiyonu olan hastaların arteriyel sertlik ve kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesi, fosfodiesteraz tip V inhibitörü tadalafilin bu parametreler üzerine akut etkileri

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2010

Can ÖZBEK

Stabil koroner arter hastalarında gensini skoru ile belirlenen koroner arter hastalığının ciddiyeti ile serum neopterin seviyelerinin ilişkisi

Prof. Dr. İbrahim BARAN

2011

Ahmet TÜTÜNCÜ

Aort darlığı ve ciddiyeti ile serum fetuin-a düzeyinin ilişkisi

Prof. Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2012

Taner KUŞTARCI

Akut koroner sendrom ve stabil koroner arter hastalarında gensini skoruna göre hesaplanan koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ortalama trombosit hacmi düzeyleri arasındaki ilişki

Prof. Dr. Ali AYDINLAR 

2012

M. Fethi ALİŞİR

Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda koroner arter hastalığı erken tanısında miyokard perfüzyon sintigrafisi ve koroner kalsiyum skorunun değeri

Prof. Dr. O. Akın SERDAR

2012

Sinem ÖZBAY

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda akut alevlenmelerin kardiyak etkileri

Prof. Dr. O. Akın SERDAR

2012

Mesut KEÇEBAŞ

Sol ventrikül sistolik kalp yetersizliğinin tanısı ve değerlendirilmesinde serum fetuin-a düzeyinin yeri

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2012

Feyzullah BEŞLİ

Sol ventrikül sistolik kalp yetersizliğini tanısı ve değerlendirilmesinde serum-lektin-like okside ldl reseptör düzeyinin yeri

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2012

Selda KARABACAK

Kronik kalp yetersizliğinde görülen anemide hepsidin molekülünün rolü ve eritrosit dağılım genişliği artışı ile ilişkisi

Prof. Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2013

Ferit BÖYÜK

Metabolik sendromlu hastalarda ekokardiyografide ölçülen epikardiyal yağ dokusu miktarı ile efor stres testinde azalmış kalp hızı değişkenliği arasındaki ilişki

Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR

2013

Şeyda GÜNAY

Endotel işlev bozukluğunun arteriyel sertlik, serum endotelin-1 düzeyi ile değerlendirilmesi ve koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi

Prof. Dr. İbrahim BARAN

2013

Mehmet HAMİDİ

Stabil angina pektorisli hastalarda vaspin ve visfatin düzeylerinin değerlendirilmesi ve koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi

Prof. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

2013

Serhat ÇALIŞKAN

Çalışan kalpte koroner arter bypass greft operasyonu olan hastalarda miyokard hasraını göstermede kardiyotrfin -1’in yeri

Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR

2013

Ufuk POLAT

Akut koroner sendrom hastalarında kardiyotropin-1 (CT-1) düzeyinin değerlendirilmesi ve kardiyak enzimlerdeki artış (CK,CK-MB,cTn_T,AST) ile Arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

2014

Ahmet YILDIRIM

Elektif şartlarda çalışan kalpte koroner arter baypas greft operasyonu yapılan hastalarda miyokard hasarını değerlendirmede kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein düzeylerinin diğer biyobelirteçlerle karşılaştırılması

Prof. Dr. İbrahim BARAN

2014

Fatih GÜNGÖREN

Sol ventrikül sistolik kalp yetersizliğinin tanısı ve değerlendirilmesi serum paraoksonaz 1 aktivitesi ve total antioksidan kapasite düzeylerinin rolü

Doç. Dr. Tunay ŞENTÜRK

2015

Ali USAL

Stabil angina pektorisli hastalarda arteriyel sertlik ve AORT augmentasyon indeksinin koroner arter hastalığı ile ilişkisi

Prof. Dr. O. Akın SERDAR

2016

Seçkin DERELİ

Akut koroner sendromlu ve kararlı angına pektorsili hastalarad serum rage ve S100B düzeyleri, koroner arter hastalığı şiddeti ile ilişkisi

Doç. Dr. Aysel AYDIN KADERLİ

2016

Kerem KÖZ

Kararlı koroner arter hastalarında total antioksidan kapasite ve total oksidan durum kan düzeyleri ile AORT esneyebilirliği arasındaki ilişki

Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR

2016

Ercan ÇEĞİLLİ

Cryoablasyon yapılan hastalarda rekürrens.

Prof. Dr. İbrahim BARAN

2017

Alper ÖZTÜRK

Akut koroner snderomlu ve kararlı angına pektorisli hastalarda serum rage ve S100B düzeyleri, koroner arter hastalığı şiddeti ile ilişkisi

Doç. Dr. Tunay ŞENTÜRK

2018

Ömer BEDİR

Karaciğer transplantasyon adayı hastalarda pulmoner hipertansiyon sıklığı ve portopulmoner hipertansiyonun retrospektif olarak değerlendirilmesi 

Prof. Dr. Dilek YEŞİLBURSA

2018

Araştırma Görevlisi Eğitim Süresi: 

5 Yıl 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları : 

Kardiyoloji konusunda araştırma yapmak, Uzmanlık eğitimi vermek, Bilimsel toplantılara katılmak. Hastaların tanı, tedavisinde, araştırmalarda ekokardiyografi, efor testi laboratuarı, hemodinami laboratuarını kullanmak.Yataklı serviste ve poliklinik hastalarında araştırma ve tedavi işlemlerini yürütmek.
 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya