Veri Giriş Yetki Listesi

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
NO ADI- SOYADI GÖREVİ VERİ GİRİŞ YETKİLERİ
1 Prof.Dr. N. Funda COŞKUN Dekan UDOS: Görme- İmza
MİA: Görme- Veri Girişi
KBS- MYS- E-Bütçe: Onaylama
Stratejik Plan Otomasyonu: Görme- Yazma- Onaylama
İç Kontrol Otomasyon Sistemi: Görme- Veri Girişi
SGK İşe Giriş- İşten Ayrılış Bildirge Sistemi: Onaylama
Kesenek Sistemi : Onaylama
Öğrenci Otomasyon Programı: Bilgi İşlem Daire Başk. Tarafından Verilen Yetkiler
UKEY-Kalite: Görme- Veri Girişi
2 Prof.Dr. Züleyha ALPER Dekan Yardımcısı UDOS:  Görme - Yazma - İmza
MİA: Görme- Veri Girişi
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Verilen Yetkiler
İç Kontrol  Otomasyon Sistemi: Veri Girişi
SGK İşe Giriş- İşten Ayrılış Bildirge Sistemi: Onaylama
Kesenek Sistemi: Onaylama
Öğrenci Otomasyon Programı: Bilgi İşlem Daire Başk. Tarafından Verilen Yetkiler
UKEY-Kalite: Görme- Veri Girişi
3 Doç.Dr. Erdal EREN Dekan Yardımcısı UDOS: Görme-Yazma - İmza
MİA: Görme- Veri Girişi
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Verilen Yetkiler
İç Kontrol  Otomasyon Sistemi: Veri Girişi
SGK İşe Giriş- İşten Ayrılış Bildirge Sistemi: Onaylama
Kesenek Sistemi : Onaylama
Öğrenci Otomasyon Programı: Bilgi İşlem Daire Başk. Tarafından Verilen Yetkiler
UKEY-Kalite: Görme- Veri Girişi
4 Prof.Dr.Cüneyt ÖZAKIN Temel Tıp Bilimleri
Bölüm Başkanı
UDOS: Görme- İmza
Öğrenci Otomasyon Programı: Bilgi İşlem Daire Başk. Tarafından Verilen Yetkiler
5 Prof.Dr.Ali AYDINLAR Dahili Tıp Bilimleri
 Bölüm Başkanı
UDOS: Görme- İmza
Öğrenci Otomasyon Programı: Bilgi İşlem Daire Başk. Tarafından Verilen Yetkiler
6 Prof.Dr.Gürkan UNCU Cerrahi Tıp Bilimleri
 Bölüm Başkanı
UDOS: Görme- İmza
Öğrenci Otomasyon Programı: Bilgi İşlem Daire Başk. Tarafından Verilen Yetkiler
7 Gülay UYAR Fakülte Sekreteri UDOS: Görme - Yazma - Onaylama - İmza
E Bütçe : Okuma - Yazma
KBS : Veri Girişi- Onaylama
MYS : Veri Girişi- Onaylama
Personel Otomasyon Sistemi: Görme
Stratejik Plan Otomasyon Sistemi: Veri Girişi- Onaylama
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Verilen Yetkiler
İç Kontrol Otomasyon Sistemi: Veri Girişi- Onaylama
SGK İşe Giriş- İşten Ayrılış Bildirge Sistemi: Onaylama
Kesenek Sistemi : Onaylama
UKEY-Kalite: Görme- Veri Girişi
8 Gülşen DİLİDÜZGÜN Personel İşleri UDOS: Görme- Yazma- Onaylama
MİA: Görme- Veri Girişi
Personel Otomasyon Sistemi: Personel Daire Başk. Verilen Yetkiler
Asistan Takip Programı: Görme- Veri Girişi
9 Leman ÖZKAN Personel İşleri UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Girişi
Personel Otomasyon Sistemi: Personel Daire Başk. Verilen Yetkiler
Asistan Takip Programı: Görme- Veri Girişi
10 Salihe GÜMÜŞ Personel İşleri UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Girişi
Personel Otomasyon Sistemi: Personel Daire Başk. Verilen Yetkiler
Asistan Takip Programı: Görme- Veri Girişi
11 Talip ARI Personel İşleri UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Girişi
Personel Otomasyon Sistemi: Personel Daire Başk. Verilen Yetkiler 
Asistan Takip Programı: Görme- Veri Girişi
12 Emrah KARAHANOĞLU Personel İşleri UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Girişi
Personel Otomasyon Sistemi: Personel Daire Başk. Verilen Yetkiler
Asistan Takip Programı: Görme- Veri Girişi
SGK İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgeleri: Görme-Veri Girişi
Ölüm Bildirim Sistemi: Görme
Sağlık Per.Takip Sistemi: Görme- Veri Giriş
13 Dilek KILIÇ Personel İşleri UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Girişi
Personel Otomasyon Sistemi: Personel Daire Başk. Verilen Yetkiler
Asistan Takip Programı: Görme- Veri Girişi
14 Ali BEY Personel İşleri UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Girişi
Personel Otomasyon Sistemi: Personel Daire Başk. Verilen Yetkiler
Asistan Takip Programı: Görme- Veri Girişi
15 Hatice UĞUR AYDIN Öğrenci İşleri UDOS: Görme- Yazma-Onaylama
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Görme- Yazma- Onaylama
16 Ayşe ÜZÜ Öğrenci İşleri UDOS: Görme- Yazma
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Görme- Yazma- Onaylama
17 Ece HOCAOĞLU Öğrenci İşleri UDOS: Görme- Yazma
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Görme- Yazma- Onaylama
18 Kübra TÖRÜN Öğrenci İşleri UDOS: Görme- Yazma
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Görme- Yazma- Onaylama
19 Elif ÖZAY Öğrenci İşleri UDOS: Görme- Yazma
Öğrenci Otomasyon Sistemi: Görme- Yazma- Onaylama
UKEY-Kalite: Görme- Veri Giriş
20 Birsen DEDE Yazı İşleri UDOS: Görme- Yazma- Onaylama
21 Füsun PİŞİRGEN ERTAN Yazı İşleri UDOS: Görme- Yazma
22 Zülfiye BAYRAKTAR Yazı İşleri UDOS: Görme- Yazma
23 Özhan BİGUBEY Mali İşler UDOS: Görme- Yazma - Onaylama
KBS- MYS- E-Bütçe- SGK İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgeleri- Kesenek Bilgi Sistemi- UKEY: Görme-Veri Giriş
24 Şebnem DURMUŞ Mali İşler UDOS: Görme- Yazma
KBS- MYS- E-Bütçe- SGK İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgeleri- Kesenek Bilgi Sistemi: Görme-Veri Giriş
25 Niyazi Serdar GÜZEL Mali İşler UDOS: Görme- Yazma
KBS- MYS- E-Bütçe- SGK İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgeleri- Kesenek Bilgi Sistemi: Görme-Veri Giriş
26 Gülçin SİVİŞ Mali İşler UDOS: Görme- Yazma
UKEY: Görme- Veri Giriş
27 Nurettin ŞANLI Taşınır Kayıt UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Giriş
KBS: Görme- Veri Giriş
28 Barış AKIN Taşınır Kayıt UDOS: Görme- Yazma
MİA: Görme- Veri Giriş
KBS: Görme- Veri Giriş
29 Seyhan MİĞAL Dekan Yard. Özel Kalem
Etik Kurul
UDOS: Görme- Yazma
30 Özlem KANTARCI KAYA Dekan Özel Kalem UDOS: Görme- Yazma
İç Kontrol Otomasyon Sistemi: Görme – Veri Girişi

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya