Kalite Komisyonu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

KALİTE KOMİSYONU

Prof.Dr.N.Funda COŞKUN

Dekan

Kalite Temsilcisi

Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ

Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Alparslan TÜRKKAN

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Şahin ERDÖL

ÇSH Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Mustafa ASLIER

KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ayşen ÇAKIR Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Üye

Gülay UYAR

Fakülte Sekreteri

Üye

Prof.Dr.Senem ÖZDEMİR Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yedek üye)
 Doç.Dr.Ezgi DEMİRDÖĞEN Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yedek üye)

Mücahit BİÇİCİOĞLU

1.sınıf Temsilcisi

 

Kaan Ethem KURTPALA

2.sınıf Temsilcisi

 

Umut KOCAMAN

3.sınıf Temsilcisi

 

Simay EKİNCİLER

4.sınıf Temsilcisi

 

Shayan AKBARPOUR

5.sınıf Temsilcisi

 

Denizhan Talay TABUK

6.sınıf Temsilcisi

 

 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (BİDR) 01 Ocak – 31 Aralık 2023

 

Kalite Komisyonu

Üniversitenin akademik ve idari birimleri kendi içlerinde kalite güvencesi çalışmalarından sorumlu Birim Kalite Komisyonları oluştururlar. Her birimin üst yöneticisi, o birimin Kalite Temsilcisidir.
 
Akademik birimlerde birim üst yönetici başkanlığında kurulan Birim Kalite Komisyonları, bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanları, akademik birimin sekreteri, verilerin derlenmesinden sorumlu en az bir öğretim elemanı ve öğrenci temsilcisinden oluşur.
 
Kalite Komisyonunun çalışma esasları ve görevleri şunlardır:
  1. Birim Kalite Komisyonları her akademik yılda en az iki kez toplanır. Bunun dışında birim üst yöneticisinin çağrısıyla toplanır.
  2. Akademik Birim Kalite Komisyonları, Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışır. Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu bu komisyona iletir.
  3. İdari Birim Kalite Komisyonları, Kalite Koordinatörlüğünün sağlayacağı koordinasyon çerçevesinde faaliyet gösterir. Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu Kalite Koordinatörlüğüne sunar.
  4. Kalite Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürütüp, akademik birimlerde program/bölüm/anabilim dallarından gelecek bilgiler doğrultusunda Birim Performans İç Değerlendirme Raporu hazırlamak,
  5. Akademik ve idari birimlerde, birimin ve kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması ile kurumun ulusal ve uluslararası derecelendirme çalışmalarında başarılı olabilmesi için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek. Bu çalışmalarda Kalite Komisyonuna, Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna ve Kalite Koordinatörlüğüne her türlü desteği vermek,
  6. Üniversite dış değerlendirme çalışmalarında akademik ve idari birimler için gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
  7. Kalite Komisyonu kararlarını ilgili birimin ilgili program/bölümlerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
  8. Kalite Komisyonunun Yükseköğretim Kalite Kurulu için hazırlayacağı Bursa Uludağ Üniversitesi Performans Değerlendirme Raporu ve diğer raporlara gerekli katkıları sağlamak.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya