Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0224 295 25 41 - 42
Fax :
E-posta :
Adres  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anablim Dalı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
 

Tarihçe:

KHD A.D. (KHD Kürsüsü), Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulmasının kararlaştırılması ile birlikte Fakültenin kurulan ilk 9 kürsüsünden biri olarak çekirdek yapıda yerini almıştır. Bursa Üniversitesi 1983 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Uludağ Üniversitesi adını almıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum (KHD) Anabilim Dalı (A.D.), Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş yılı olan 1972 tarihinde kurulmuştur. KHD A.D., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Suat Kıyan’ın atanması sonrasında Araştırma Görevlileri Dr. Şakir Küçükkömürcü, Serpil Sarıgöl ve Bediz Tor’un 1973 yılında katılımıyla faaliyete geçmiştir.
 
Anabilim dalımizda Prof. Dr. Gürkan Uncu, Prof. Dr. KEMAL Özerkan, Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, Doç. Dr. Işıl Kasapoğlu, Doç Dr. Adnan Orhan, Doç Dr. Yakup Yalçın ve Öğretim Görevlisi Doktor Kiper Aslan 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır. 4'ü yandal olmak uzere 34 araştırma görevlisi doktor eğitimlerine devam etmektedir.
 
Kurulduğu günden bu yana, 3000’den fazla tıp fakültesi öğrencisine eğitim verilmiş, 100’den fazla kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yetiştirilmiştir. Anabilim Dalı tarafından dönüşümlü olarak her iki yılda bir ‘Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kış Kongresi’ ve ‘Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu’ olmak üzere her yıl ulusal boyutta geniş katılımlı toplantılar düzenlenmektedir. Tıp alanındaki günümüz bilgi ve birikimleri çerçevesinde, dünyada yapılabilen uygulamalara benzer şekilde Anabilim Dalı bünyesinde ileri seviyede jinekolojik, ileri seviyede onkolojik, laparoskopik yöntemle onkolojik, minimal invaziv laparoskopik jinekolojik ameliyatlar, kanser hastalarında üremenin korunması amacıyla sperm ve over dokusunun dondurulması, riskli gebeliklerin yönetimi, prenatal tanı ve tedaviye yönelik prosedürler başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Anabilim dalımız bünyesinde ileri düzeyde uygulanan bu tedavilerin hepsinin uygulandığı ülkemizdeki benzer merkez sayısı oldukça az sayıdadır. 
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, büyük bir özveri ile ve kesintisiz olarak kaliteli bir sağlık hizmeti verilmektedir. Yıllık ortalama 30,000 poliklinik muayenesi, ortalama 2,700 yatırılarak tedavi, 1900 jinekolojik ameliyat ve sezaryen ameliyatı, 1200 vajinal doğum gerçekleştirilmektedir. Tüp Bebek Merkezi’nde yıllık ortalama 1000 çocuk sahibi olamayan çifte tedavi verilmekte, tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.
 
Bağlı birimleri:
- Perinatoloji Bilim Dalı
- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı
- Benign Jinekoloji/ Endoskopi Ünitesi
- Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı ve Tüp    Bebek Merkezi
 
Anabilim Dalı Başkanları 
- Doç. Dr. Suat Kıyan 
- Prof. Dr. Fikret Önal 
- Prof. Dr. Ömer Daregenli 
- Prof. Dr. Mehpare Tüfekçi
- Prof. Dr. Candan Cengiz
- Prof. Dr. Ahmet Esmer
- Prof. Dr. Candan Cengiz
- Prof. Dr. Şakir Küçükkömürcü 
- Prof.Dr. Hakan Ozan 
- Prof. Dr. Gürkan Uncu
 
BAŞARILAR / İLKLER
1. Hirsutismus Sempozyumu, 1990
2. Uludağ Jinekoloji Kış Kongresi [1992 (ilk kez) - … (2 yılda bir halen devam etmektedir)]
3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu [2006 (ilk kez) - … (2 yılda bir halen devam etmektedir)]
4. Canlı Hayvan üzerinde Jinekolojik Endoskopi Eğitimi Kursu [2010 (Türkiye’de ilk kez), 2012, …(halen devam etmektedir)]
5. Histeroskopi Kursu (2018)
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK FAALİYETLERİ
1. Düzenlenen veya düzenlenmesinde yer alınan bilimsel toplantılar
- Hirsutismus Sempozyumu (1990, Bursa)
  1. – 11. Uludağ Jinekoloji Kış Kongresi (1992 – 2013, Bursa)
1. – 4. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu (2006 – 2012, Bursa)
2. Yayınlanan dergiler
- YOKTUR.
3. Kuruculuğunda yer alınan dernekler
- Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (2011) (Prof. Dr. Gürkan Uncu)
 

Yer ve Altyapı:

Anabilim Dalı’ mız, öğretim üyesi odaları  ve poliklinik birimi, doğumhane , tüp bebek merkezi ve yataklı hasta bölümünü içeren Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği halinde U.Ü.S.U.A.M  binası ikinci katında yer almaktadır.
 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ nde 27 standart yataklı ve 3 günübirlik yatak olmak üzere toplam 30 yatak bulunmaktadır.
 
Doğumhane birimi U.Ü.S.U.A.M. Binası zemin katında bulunmaktadır. Doğumhane bünyesinde 2 doğum odası ve 5 travay takip yatağı bulunmaktadır.
Yılda yaklaşık 1200 doğum gerçekleştirilmektedir.
 
Anabilim Dalı’ mızda Tüp Bebek Merkezi bünyesinde Üniversite ve Tıp Fakültesi destekleri ile BAP projesi kapsamında oluşturulmuştur. Tüp Merkezi bünyesinde 4 günübirlik hasta yatağı bulunmaktadır.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim almaktadır. Eğitim programı Ulusal Müfredata uygun olarak düzenlenmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi 4 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. 
Haftanın her günü seminer ve literatür toplantıları gerçekleşmektedir. Perşembe günleri ise haftalık veya aylık istatistik sunumu gerçekleşmektedir. Perşembe saat 16 ve 17 arasında ise İngilizce derslerimiz gerçekleşmektedir. Araştırma görevlilerinin yönetmelik doğrultusunda alacakları teorik ve cerrahi pratik eğitimleri sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı şekilde savunmaları belenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Klinik hizmet alanı da bulunan Anabilim Dalımızın  araştırma alanları içerinde perinatoloji, jinekolojik onkoloji, üreme endokrinolojisi ve infertilite, jinekolojik endoskopik cerrahi, ürojinekoloji kosusundaki araştırmalar önemli yer almaktadır. Ayrıca deneysel ve hayvan çalışmaları da araştırma, çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya