İmmunoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 224-2954130
Fax : 0224-2954149
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı Nilüfer - 16059, Bursa
 

Tarihçe

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı 2013 yılında Prof. Dr. H. Barbaros ORAL ve Doç. Dr. Ferah BUDAK  tarafından kurulmuştur. İmmünoloji Anabilim Dalı'nın kuruluşu ile ilgili ilk temeller 1988 yılında Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY, Dr. A. Cezmi AKDİŞ ve Yard. Doç. Dr. Güher GÖRAL'ın çaba ve girişimleriyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan organ nakillerine immünolojik destek vermek amacıyla bir İmmünoloji Laboratuvarının kurulmasıyla atılmıştır.  Daha sonraki süreçte Dr. A. Cezmi AKDİŞ, Uzm. Bio. Ferah BUDAK ve  Dr. H. Barbaros ORAL'ın çabalarıyla İmmünoloji Laboratuvarı Türkiye'de en geniş immünolojik test profiline sahip laboratuvar haline gelmiş, sadece rutin hizmet değil üniversitede yapılmakta alan araştırmalara da destek vermiştir. 2013 yılı başlarına kadar Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı altında bir bilim dalı olarak yer alan immünolojinin Yüksek Öğretim Kurulu'nun 27/05/2010 tarihinde aldığı kararla Anabilim Dalı olarak yer alması uygun görülmüştür. Bunun üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kurulu 23/08/2010 tarihli Anabilim Dalı Kurulu Kararı ile İmmünoloji Anabilim Dalı'nın kurulmasının ve yeni kurulacak anabilim dalında Prof. Dr. H. Barbaros ORAL ve Doç.Dr. Ferah BUDAK'ın görevlendirilmesinin dekanlığa önerilmesine oybirliği ile karar vermesi üzerine kuruluş süreci başlatılmış ve YÖK'ün izni ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun kararı ile İmmünoloji Anabilim Dalı'nın kuruluş süreci tamamlanmıştır. Anabilim Dalı 2017 yılında Dr. Ferah Budak’ın Profesörlüğe yükseltilmesi ile birlikte 2 profesör ile hizmet vermektedir.
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalı bünyesinde Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı içerisinde hizmetlerini sürdüren Rutin İmmünoloji Laboratuvarı ve  T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Doku Tipleme Laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvardaki alt yapı olanakları araştırmalarda da yoğun olarak kullanılmaktadır. Anabilim Dalımız öğretim üyesi odaları, rutin ve araştırma laboratuvarını içermekte olup Temel Tıp Bilimleri Binası Zemin Katında yerleşiktir.
 
Anabilim Dalı Laboratuvarlarımızın altyapısı bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan rutin hizmet ihaleleri, 4 TÜBİTAK ve 7 BAP araştırma projesi kapsamında oluşturulmuştur. 
 
İmmünoloji Laboratuvarı: 2 adet Akım Sitometri Sistemi, Immünfiksasyon Elekroforez Sistemi, İmmünoblot Analiz Sistemi, Fluoresan mikroskop, Karbondioksitli etüv (Lenfosit Kültürü), binoküler ışık mikroskopu.
 
Doku Tipleme Laboratuvarı: Klas II Biyogüvenlik kabini, Luminex 200 Cihazı, Jel elektroforez sistemi, Jel görüntüleme sistemi, Inverted Fluoresan Mikroskop, DNA izolasyon robotu, PCR cihazları, Derin dondurucular ve buzdolapları.
 
Araştırma Laboratuvarı: 2 adet Klas II Biyogüvenlik kabini (Hücre kültürü), Karbondioksitli etüv, Western-Blot Sistemi, Fluoroluminometre, -80oC ve -20oC derin dondurucular, buzdolapları.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

İmmünoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde TIP-İmmünoloji Anabilim Dalı altında İmmünoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı kapsamında lisansüstü eğitim vermektedir.
 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

İmmünoloji Anabilim Dalımız İmmünoloji Laboratuvarı ve  T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Doku Tipleme Laboratuvarında rutin laboratuvar hizmet vermektedir. 
Rutin İmmünoloji Laboratuvarımızda, Akım Sitometrik Testler (Lösemi/Lenfoma Tiplendirmesi, İmmün Yetmezlik Paneli, Lenfosit Proliferasyonu v.b.), Otoimmün hastalıkların tanısı (Otoantikorlar), İmmünofiksasyon elektroforez ve İmmünolojik Fonksiyon Testleri gerçekleştirilmektedir.
Doku Tipleme laboratuvarımız UÜ-SUAM dışında Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne de hizmet vermektedir.  Doku Tipleme laboratuvarımızda, HLA Tipleme, Panel reaktif antikor saptama ve Lenfosit çapraz karşılaştırma (Cross-Match) test hizmetleri sunulmaktadır.
İmmünoloji Anabilim Dalının araştırma alanları içerisinde granülomatöz enfeksiyonların immün patogenezi, transfüzyon immünolojisi, otoimmün hastalıkların gen ve hücresel temelli tedavisi ve kanser immünolojisi yer almaktadır.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya