İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon 0224 295 10 37
Fax 0224 295 00 00
Adres Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer/BURSA

Tarihçe

Bursa Tıp Fakültesi, eğitim ve öğretime 1974 yılında başladı. “İç Hastalıkları Kürsüsü” ilk kurulan ana bilim dallarından birisidir. Dahiliye Kürsüsünün ilk akademik kadrosunda, Prof. Dr. Aydoğan Obek, Doç. Ayhan Arınık, dahiliye başasistanı Dr. Ahmet Tunalı ve araştırma görevlileri Dr. Ender Tekin, Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Dr. Osman Manavoğlu, Dr. Şazi İmamoğlu ve Dr. Recep Kök görev aldılar. Daha sonra "Kürsü" ismi, “Ana Bilim Dalı” ismi olarak değiştirildi. Kuruluşundan itibaren büyüme ve gelişmenin spesifik bölümlere ayrılma ile mümkün olabileceği düşünüldü ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Hematoloji seksiyonlarına ayrıldı. Nefroloji seksiyonunda Dr. Aydoğan Öbek ve Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Endokrinoloji seksiyonunda Dr. Ayhan Arınık ve Dr. Şazi İmamoğlu, Gastroenteroloji seksiyonunda Dr. Recep Kök, Hematoloji seksiyonunda da Dr. Ahmet Tunalı ve Dr. Osman Manavoğlu görev aldılar. Doç. Dr. Jale Cordan (kardiyolog), Haziran 1977'de fakülteye atandı ve kardiyoloji bölümünü kurdu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Memik (gastronteroloji uzmanı, Gastroenteroloji seksiyonu) ve Aralık 1982 tarihinde Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Nedim Çobanoğlu (kardiyoloji uzmanı, Kardiyoloji seksiyonu), İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına dâhil oldular.

21 Mart 1991 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kabul edilen ilgili kanun değişikliklerine uygun olarak İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Gastroenteroloji, Nefroloji, Hematoloji ve Endokrinoloji bilim dallarının kurulmasına karar verildi ve mevcut bölümler "Bilim Dalı" olarak faaliyete başladılar. Mayıs 1991'de Yükseköğretim Kurulu kararıyla Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kuruldu ve Prof. Dr. Jale Cordan ve Prof. Dr. Nedim Çobanoğlu İç Hastalıkları Ana Bilim Dalından ayrıldılar.  

1993 yılının ikinci yarısında İç Hastalıkları Ana Bilim Dalının bünyesinde Tıbbi Onkoloji Bilim Dalının kurulmasına karar verildi ve Yüksek Öğretim Kuruluna müracaat edildi. Yüksek Öğretim Kurulunun 02.02.1994 gün ve 3120 sayılı kararı ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Manavoğlu başkanlığında faaliyetlerine başladı. Aynı yıl Yüksek Öğretim Kurulunun 30.06.1994 tarih ve 15674 sayılı kararı ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun 13.10.1994 gün ve 94-8/1 kararı ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Genel Dâhiliye ve Romatoloji Bilim Dalları kuruldu.

Günümüze kadar, İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Üniversite, Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminde çeşitli görevlerde yer almıştır. 2 öğretim üyesi rektör (Prof. Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Prof. Dr. Kamil Dilek), 1 öğretim üyesi rektör yardımcısı (Prof. Dr. Ahmet Tunalı), 3 öğretim üyesi dekan (Prof. Dr. Ayhan Arınık, Prof. Dr. Mustafa Güllülü, Prof. Dr. Selim Gürel), 3 öğretim üyesi dekan yardımcısı (Prof. Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Prof. Dr. Selim Giray Nak, Doç. Dr. Celaleddin Demircan) ve 4 öğretim üyesi başhekim (Prof. Dr. Mahmut Yavuz, Prof. Dr. Osman Manavoğlu, Prof. Dr. Macit Gülten, Prof. Dr. Rıdvan Ali) olmuşlardır. Öğretim üyeleri aynı zamanda “Üniversite Senatosu, Fakülte Kurulu, Etik Kurul ve Eğitim Komisyonu Üyelikleri” gibi kurullarda da görev yapmıştır.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı Yapmış Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Aydoğan Öbek (1973-1978), Prof. Dr. Ayhan Arınık (1978-1981), Prof. Dr. Faruk Memik (1982-2000), Prof. Dr. Ahmet Tunalı (2000-2001), Prof. Dr. Kamil Dilek (2001-2004), Prof. Dr. Faruk Memik (2004-2005), Prof. Dr. Şazi İmamoğlu (2005-2008), Prof. Dr. Ahmet Tunalı (2008-2009), Prof. Dr. Şazi İmamoğlu (2009-2011), Prof. Dr. Mustafa A. Yurtkuran (2011-2011), Prof. Dr. Rıdvan Ali (2011-2014), Prof. Dr. Selim Gürel (2014-2017), Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş (2017-2020), Prof. Dr. Alparslan Ersoy (2020-)

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalından Emekli Olmuş Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Aydoğan Öbek (vefatı: 2020), Prof. Dr. Ayhan Arınık, Prof. Dr. Faruk Memik, Prof. Dr. Ahmet Tunalı, Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Ercan Tuncel, Prof. Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Prof. Dr. Osman Manavoğlu (vefatı: 2019)

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalından Ayrılan Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ender Kurt, Prof. Dr. Özkan Kanat

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Halen Görev Yapan Öğretim Üyeleri:

Nefroloji Bilim Dalı: Prof. Dr. Kamil Dilek, Prof. Dr. Mustafa Güllülü, Prof. Dr. Mahmut Yavuz, Prof. Dr. Alparslan Ersoy, Doç. Dr. Abdülmecit Yıldız, Doç. Dr. Ayşegül Oruç

Hematoloji Bilim Dalı: Prof. Dr. Rıdvan Ali, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Doç. Dr. Vildan Özkocaman, Öğretim görevlisi Dr. Tuba Ersal

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı: Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Doç. Dr. Erdem Çubukçu, Dr. Öğretim Üyesi Adem Deligönül

Gastroenteroloji Bilim Dalı: Prof. Dr. Selim Giray Nak, Prof. Dr. Macit Gülten, Prof. Dr. Enver Dolar, Prof. Dr. Selim Gürel, Prof. Dr. Murat Kıyıcı, Öğretim görevlisi Dr. Fatih Eren

Endokrinoloji  ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı: Prof. Dr. Erdinç Ertürk, Prof. Dr. Canan Ersoy, Doç. Dr. Özen Öz Gül, Doç. Dr. Soner Cander

Romatoloji Bilim Dalı: Doç. Dr. Ediz Dalkılıç, Prof. Dr. Yavuz Pehlivan, Öğretim görevlisi Dr. Belkıs Nihan Çoşkun

Genel Dâhiliye Bilim Dalı: Doç. Dr. Celalettin Demircan

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kliniklerinde Görev Yapan Başhemşireler:

Hemşire Sabriye Güler (1979-1980), Hemşire Sevgi Bağcı Avcı (1980-1980), Hemşire Sevilay Sözen (1980-2002), Uzman Hemşire Semure Zengi (2002-)

 

Yer ve Altyapı

Ana Bilim Dalımız, bilim dallarının klinik-poliklinik bölümleri; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlileri ve intern odaları; öğrenci dersliği, seminer salonları, toplantı ve eğitim salonları ve diyabet eğitim merkezi; girişimsel müdahele odaları (endoskopi, ERCP ve biyopsi); mikroskop odaları, kemoterapi hazırlama ünitesi, ultrasonografi odaları, kök hücre ve böbrek nakil üniteleri ile aferez ünitesinden oluşmaktadır.

 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Ana Bilim Dalımız hem tıpta uzmanlık öğrencilerine hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim vermektedir. Eğitim programı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Müfredatına uygun olarak düzenlenmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi 4 yıl, yandal araştırma görevlisi eğitimi 3 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.

 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

 
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Genel Dahiliye, Nefroloji, Romatoloji, Kemik İliği ve Böbrek Nakli birimlerinin hizmet ve araştırma alanları bulunmaktadır. Bu branşlarla ilgili tüm hastalıkların teşhis, muayene ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya