Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0 224 2954281
Fax : 0 224 2950019
E-posta : ekinm@uludag.edu.tr (Sekreterlik)
Web Sitesi
Adres : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Binası Kat: 2, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.

Tarihçe

Anabilim Dalı’mızın kuruluşu 1977 yılında Prof. Dr. Şermin (Kalaycı) Paker tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Bursa Tıp Fakültesi Anatomi–Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü’nün 26 Ağustos 1977 tarihinde yapılan 4 numaralı toplantısının 1. kararında; Prof. Dr. Şermin Kalaycı’nın Histoloji Bilim Dalı’na öğretim üyesi olarak göreve başlaması nedeniyle, Anatomi–Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü’nün kaldırılması ve yerine Anatomi Kürsüsü ile Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü kurulması önerisinin Fakülte Kurulu’na arz edilmesine karar verilmiştir. Fakülte Kurulu’nun kararıyla Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü Anatomi Kürsüsü’nden ayrılarak resmen kurulmuş ve Prof. Dr. Şermin Kalaycı Kürsü başkanı olmuştur.
 
4/11/1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı YÖK yasası ile birlikte; Anatomi ile Histoloji ve Embriyoloji Kürsüleri, Morfoloji Anabilim Dalı adı altında birleştirilmiştir. 1984 yılının Ekim ayının son haftası, tüm Temel Bilim Bölümleri Görükle Kampüsü Temel Tıp Bilimleri Binasına taşınmıştır. 17/11/1990 tarihinde Prof. Dr. Şermin (Kalaycı) Paker’in vefatından sonra, 05/05/1991 tarihinden itibaren Bilim Dalı Başkanlığı’na Doç. Dr. Şahin A. Sırmalı atanmıştır. Üniversitelerarası Kurul 24 Mayıs 1993 tarihinde Anatomi ile Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dallarının ayrı anabilim dalları olması kararını almıştır. Uludağ Üniversitesi Morfoloji Anabilim Dalı Kurulu da 22 Haziran 1993 tarihinde yaptığı toplantıda Morfoloji Anabilim Dalı altındaki bilim dallarının ayrılması kararını almıştır. Böylece, 1993 yılında Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’mızın resmi kuruluşu gerçekleşmiştir. Kuruluş süreci boyunca Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosunda yer alan ve 1978’de araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı 2016 yılında emekli olmuştur.  Anabilim Dalı’mızda 5 Profesör ve 2 Doçent olmak üzere 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Günümüze kadar Anabilim Dalı’mızda lisans üstü eğitimlerini tamamlayan 13 yüksek lisans, 10 doktora ve 7 uzmanlık öğrencisi mezun olmuştur. Halihazırda 14 öğrenci lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanlığı görevi, 1977-1990 yılları arasında Prof. Dr. Şermin Paker; 1991-2007 yılları arasında Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı; 2007-2010 yılları arasında Prof. Dr. İlkin Çavuşoğlu; 2010-2013 yılları arasında Prof. Dr. Zeynep Kahveci tarafından yürütülmüştür. 2013 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Semiha Ersoy atanmış ve halihazırda bu görevi sürdürmektedir.
 
Anabilim Dalı’mızın ev sahipliğinde 2 ulusal kongre düzenlenmiştir. 
1. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 31 Ağustos-2Eylül 1994, Otel Büyükyıldız, Bursa.
2. Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 1-4 Eylül 1999, Kervansaray Otel, Bursa.
 
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalı’mız, biri öğretim üyesi odaları ve ileri araştırma laboratuvarlarını, diğeri öğretim elemenları odaları ve öğrenci uygulama laboratuvarıyla rutin laboratuvarları içeren iki bölüm halinde Temel Tıp Bilimleri Binası ikinci katında yerleşiktir. 
Anabilim Dalı’mız altyapısını aşağıdaki laboratuvarların içerikleri oluşturmaktadır. Laboratuvar alt yapıları, Üniversite ve Tıp Fakültesi desteklerinin yanı sıra bugüne kadar gerçekleştirilmiş 5 TÜBİTAK ve 6 BAP projesi kapsamında oluşturulmuştur.
 
Elektron Mikroskopi Ünitesi: TEM elektron mikroskopu, ultramikrotom, blok trimleme aygıtı.
Mikrodalga Uygulamaları Laboratuvarı: 2 adet mikrodalga uygulamalarına uyumlu mikrodalga fırını.
Temel Sinir Bilimleri ve Nöroendokrinoloji Laboratuvarı: Kryostat, 2 adet vibrasyonlu mikrotom, soğutmalı santrifüj, perfüzyon pompası, orbital sallayıcı, hassas terazi.
Prof. Dr. Şermin Paker Hücre ve Embriyo Kültürü Laboratuvarı: İnkübatörler, invert mikroskop, laminer hava kabini, otoklav.
Görüntü Analiz Ünitesi: Floresan ataşmanlı araştırma mikroskobu, yüksek çözünürlüklü dijital mikroskop kamerası, stereomikroskop.
Rutin Histoloji Laboratuvarı: Rotary mikrotom, doku takip cihazı, sıcak su banyosu, etüv, distile su cihazı, -80 derin dondurucu.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalı’mızda hem tıpta uzmanlık öğrencileri hem de yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim almaktadır. Eğitim programı Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Eğitimi Müfredatı’na uygun olarak düzenlenmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi 3 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl ve doktora eğitimi 4 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalı’mızın araştırma alanları içerisinde sinir bilimleri ve nöroendokrin, üreme biyolojisi ve embriyoloji araştırmaları önemli yer kaplamaktadır. Ayrıca deneysel çalışmalarda diğer araştırmacılara rutin ve ileri histolojik teknikler kapsamında destek sağlanmaktadır. Anabilim Dalı’mız klinik hizmeti sunmamaktadır. 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya