Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 24 47
Fax +90 (0224) 442 80 70
E-posta bursagoz@uludag.edu.tr
Web sitesi : -
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, Nilüfer 16059 Bursa  

Tarihçe

Kliniğimiz 1975 yılında Doç. Dr. Erhan YÖNEY tarafından kurulmuş olup, hemen ardından Prof. Dr. Hikmet ÖZÇETİN’in katılımıyla oluşmuştur. Daha sonra Prof. Dr. Öner GELİŞKEN, Prof. Dr. Haluk ERTÜRK, Prof. Dr. Ahmet Tuncer ÖZMEN, Prof. Dr. Ahmet Âli YÜCEL, Prof. Dr. Remzi AVCI klinik ekibine katılmıştır. Kliniğimiz göz hastalıkları alanında Türkiye’de bir ilk olarak segmentlere ayrılarak çalışan ilk klinik olmuştur. 
 
Kliniğimizin akademik kadrosunda Prof. Dr. Mehmet BAYKARA, Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, Prof. Dr. Ahmet Âli YÜCEL, Prof. Dr. Selim DOĞANAY, Doç. Dr. Özgür YALÇINBAYIR, Doç. Dr. Meral YILDIZ, Doç. Dr. Berna AKOVA BUDAK, Doç. Dr. Setaç Argun KIVANÇ ve Öğretim Görevlisi Dr. Gamze UÇAN GÜNDÜZ bulunmaktadır.      
 

Yer ve Altyapı

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesinde Sahra Hastanesi binasında 2. ve 3. katlarda poliklinik, klinik ve ameliyathaneler olmak üzere hizmet vermektedir. 
 
Hafta içi her gün en az 2 genel poliklinik, 2 retina polikliniği, 1 ön segment ve glokom polikliniği, 1 pediatrik oftalmoloji polikliniği ve 1 okuloplasti polikliniği hizmet vermektedir.  
 
Polikliniğimizde fundus floresein anjiografi, optik koherens tomografi, görme alanı, optik biyometri, ultrasonografi, kornea topografisi, ultrasonik biyomikroskobi tetkikleri yapılmaktadır. 
 
Poliklinik ortamında tedavi amacıyla lazer fotokoagülasyon, YAG-lazer uygulamaları, fotodinamik tedavi, intravitreal enjeksiyon ve kontakt lens uygulamaları devam etmektedir. 
 
Göz kliniği, 25 yataktan oluşmaktadır ve hastalara ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerinde hizmet vermektedir. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Göz Hastalıkları Araştırma Görevlisi eğitimi 4 yıl sürmektedir. Araştırma görevlileri, genellikle birinci yılda genel poliklinik ve klinikte, ikinci ve üçüncü yıllarda alt segment polikliniklerinde ve son yıllarında da ameliyathanede eğitim görmektedirler.
Poliklinikte amaç, hastanın değerlendirilmesi (anamnez ve fizik muayene) ve bir öğretim üyesi gözetiminde tedavi planının düzenlenmesi, kısa ve uzun süreli takibinin yapılmasıdır. Klinikte ise yataklı servis işleyişi öğrenilir. Hastaların preoperatif hazırlığı ile postoperatif bakımı konusunda eğitim alınır.  
 
Tüm araştırma görevlileri mesai saatleri dışında ve hafta sonları, önceden belirtilen tarihlerde nöbet tutmak zorunluluğundadırlar. Nöbetlerde asistanlar acil olgulara yaklaşım ve “tek başına karar verme” yeterliliğini kazanmaktadırlar.  
Araştırma görevlileri ameliyathane eğitimlerinde ise tüm cerrahi uygulamalara bizzat katılırlar. Son yıllarında acil vakalar için danışmanlık yaparlar ve gereken vakalarda perforan yaralanmalar için primer onarım yapabilme yeteneğini kazanırlar.  
Haftalık eğitim saatlerine araştırma görevlileri seminer, makale ve olgu sunumları ile katılırlar. 
 
Dördüncü yılın sonunda, tezinin başarılı kabul edilmesi durumunda, uzmanlık sınavına girerler. 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

 • Genel Poliklinik
 • Acil Poliklinik
 • Alt Segment Poliklinikleri 
 • o Retina ve uvea polikliniği
 • o Ön segment ve glokom polikliniği
 • o Pediatrik oftalmoloji polikliniği ve prematür retinopatisi muayeneleri
 • o Okuloplasti polikliniği
 • o Kontakt lens polikliniği
 • Rutin katarakt cerrahisi
 • Komplike katarakt cerrahisi
 • Pediatrik katarakt cerrahisi
 • Glokom cerrahisi
 • Vitreoretinal cerrahi
 • Klasik dekolman cerrahisi
 • Keratoplasti ve kornea ameliyatları
 • Şaşılık cerrahisi
 • Prematür retinopatisi tedavisi (lazer fotokoagülasyon / intravitreal enjeksiyon)
 • Gözkapağı ameliyatları
 • Lakrimal drenaj sistemi ameliyatları
 • Orbita cerrahisi

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya