Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon :
Fax :
E-posta :
Web Sitesi
Adres

Tarihçe

2002 yılına kadar Kalp Damar Cerrahi ile beraber çalışan bölüm 2002 yılında bir Öğretim Üyesi ve bir Uzman ile Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. 2011 yılında 12 yataklı yeni kliniğinde hizmet vermeye başlayan Anabilim Dalı halen 3 Öğretim Üyesi , 16 klinik yatağı ve 2 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermektedir. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı kurulduğu ilk günden beri Göğüs Cerrahisi ile ilgili tüm patolojilerde gerekli cerrahi yaklaşım alt yapısına sahiptir. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Göğüs Cerrahisi Asistan Eğitim süresi 5 yıl olup, bunun 1 yılı rotasyon ile beraberdir. 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

  • Akciğer kanseri evreleme-cerrahi tedavisi
  • Akciğer benign hastalıklarında cerrahi tedavi
  • Mediastenin benign ve malign hastalalıklarının cerrahi tedavisi
  • Videotorakoskopik her türlü rezeksiyon ve yaklaşım
  • Trakea Cerrahisi 
  • Kronik Pulmoner Embolisinde Cerrahi Yaklaşım
  • Torasik Travmalı hastalıkların tanı ve tedavsisi
  • Önümüzdeki yıllarda akciğer transplantasyonu için gerekli altyapının oluşturulması
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya