Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 20 40-41
Fax :
E-posta :
Web sitesi :
Adres :   

Tarihçe

UÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1972 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bursa Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmaya başlamış ve 1975 yılında Uludağ Üniversitesine bağlanmıştır. 1992 yılında Tıp Fakültesi hastanesinin yeni binasına taşınması ile genel cerrahi kliniği de yeni mekanına kavuşmuş, 1995 yılında buna modern bir yoğun bakım ünitesi eklenmiştir.1990 lı yıllarda başlayan alt branş çalışmaları 2000 yılında resmiyet kazanmış ve kolo-rektal cerrahi, hepatobiliyer cerrahi, meme cerrahisi, endokrin cerrahisi ve üst gastrointestinal cerrahi birimleri kurulmuştur. Bu atılımın sonucunda kliniğin akademik performansında belirgin bir yükselme kaydedilmiştir. Endoskopi laboratuarının kurulması ile 2005 yılında endoskopi hizmeti verilmeye başlanmıştır. 1990 yıllarda deneysel olarak başlayan karaciğer nakli çalışmaları nihayetinde 2007 yılının sonunda Bursa da ilk başarılı karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir ve böylelikle UÜTF Genel Cerrahi kliniği ülkemizin en önde gelen cerrahi kliniklerinden biri haline gelmiştir
 
UÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı;  poliklinik hizmetinin verildiği, haftada iki gün olmak üzere günde ortalama 6 gastroskopi, kolonoskopi ve diğer invaziv endoskopik girişimlerin yapıldığı ve çoğu major ve komplike olmak üzere yılda 3000 in üzeride ameliyatın yapıldığı seçkin bir cerrahi kliniğidir. Anabilim dalımız Temmuz 2008 de Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulunca denetlenmiş ve “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”  almaya hak kazanmıştır. 
 
Bu birimlerde birimin gerektirdiği her türlü çağdaş donanım mevcuttur ve her türlü güncel tedaviler yapılabilmektedir. 2007 yılında ilki yapılan “Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı” iki yılda bir periyodik olarak kliniğimiz tarafından organize edilmektedir.  2019 yılında 8. si yapılacaktır. 
 
Aynı zamanda UÜTF Genel Cerrahi Kliniği öğretim üyeleri Uludağ Üniversitesi tarihi boyunca gerek üniversite  ve gerekse Tıp Fakültesi dekanlığı düzeyinde aktif görevler almışlardır. Bu anlamda Prof. Dr. Ayhan Kızıl 3 dönem tıp fakültesi dekanlığı ve iki dönem üniversite rektörlüğü, Prof. Dr. Nusret Korun ve Prof. Dr. Burçin Kutlay cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanlığı ve Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay bir dönem tıp fakültesi dekanlığı yapmıştır. Son olarak Prof.Dr.Ekrem Kaya 2018 yılında tıp fakültesi dekanı olarak göreve atanmıştır.
 

Yer ve Alt yapı

UÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı poliklinik, eski- yeni klinik ve yoğun bakım-transplantasyon ünitesi olmak üzere 4 ayrı yerde konumlanmıştır. Genel Cerrahi öğretim üyeleri ve  poliklinik Tıp Fakültesi hastanesinin poliklinik 1. Katında, Genel Cerrahi kliniği ise hastane ana bina 3.katında yer almaktadır. Genel Cerrahi Yoğun Bakım ve Transplantasyon ünitesi ise yoğun bakım 2.katta bulunmaktadır. 
 
UÜTF Genel Cerrahi kliniği dördü  suit, ikisi iki kişilik ve diğerleri tek kişilik oda olmak üzere her biri içinde banyo, TV, buzdolabı barındıran  52 odadan oluşan servis, her türlü donanıma sahip endoskopi ünitesi, haftada 15 masa olmak üzere 4 ameliyathane, 7 yataklı ve tam donanımlı yoğun bakım ünitesi, iki yataklı karaciğer nakli yoğun bakım ünitesi ile donatılmıştır. Anabilim dalımız akademik kadrosu elemanlarının odaları ve buna bağlı sekreterya, toplantı salonu ve 8 adet poliklinik hizmet odasının bulunduğu modern bir cerrahi departmanı ve yaklaşık 50 kişilik bir seminer salonu anabilim dalının sahip olduğu diğer alt yapı olanaklarıdır.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim almaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi 5 yıldır. Eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve hizmet alanları

Anabilim Dalımızda hepatobiliyer cerrahi, kolorektal cerrahi, endokrin cerrahi ve meme cerrahi adı altında branşlaşmasını tamamlanmış olup, birimlerde ayrı poliklinik ve ameliyathane hizmeti verilmektedir. 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya