Fizyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0 224 2954030
Fax :
E-posta :
Web Sitesi
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.

Tarihçe

Bursa Tıp Fakültesinin yasal kuruluşunun gerçekleştiği 1970-1971 eğitim öğretim yılında öğrenciler İstanbul Tıp Fakültesinde eğitime başladı. Bursa’da birinci sınıfa öğrenci kaydı ilk olarak 1977-1978 eğitim-öğretim yılında yapıldı. Bu tarihe kadar öğrenciler eğitimlerini İstanbul Tıp Fakültesinde sürdürdüler.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Muammer Bilge 27.01.1978 tarihinde Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesine atanarak Duaçınarı’nda bulunan hastanenin bahçesinde, barakadaki bir odada göreve başladı. O zamanki ismi ile Fizyoloji Kürsüsü böylece kurulmuş oldu. Kadir Kaymak ve Kasım Özlük kürsünün ilk asistanları olarak göreve başladılar. Prof. Dr. Muammer Bilge ve ailesinin bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmesiyle öğretim üyesi kalmayan Fizyoloji Kürsüsü, Histoloji Kürsüsü ile birleştirilerek Fizyoloji-Histoloji Kürsüsü oluşturuldu. Kürsü başkanlığına Prof. Dr. Şermin Kalaycı atandı. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dallarının danışmanlık ve teknik destekleri ile Kadir Kaymak ve Kasım Özlük tıpta uzmanlık ve takiben doktora eğitimlerini tamamladılar. Doktora eğitimini 1983 yılında tamamlayan Dr. Kadir Kaymak aynı yıl ana bilim dalındaki görevinden ayrılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalına geçiş yaptı. 

Fizyoloji-Histoloji Kürsüsü 1984 yılında ayrıldı. Uzm. Dr. Kasım Özlük 1984 yılında yardımcı doçentliğe ve takiben Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına atanması ile Fizyoloji Ana Bilim Dalı fiili olarak bu tarihte kurulmaya başladı. Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 1984 yılında Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri bölümünün diğer ana bilim dalları ile birlikte Görükle Kampüsü’ndeki bugünkü yerine taşındı.

Yrd. Doç. Dr. Kasım Özlük 1989 yılında doçent oldu.  Ana bilim dalının gelecekteki öğretim üyelerini yetiştirmek için, Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı ve Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalının desteği ile 1990 yılında Fizyoloji Ana Bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları başladı. 

Bugün itibarıyla ana bilim dalımızda yetişmiş öğretim üyesi kadromuz;                                                

Prof. Dr. Naciye İŞBİL, Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Prof. Dr. Tülin ALKAN, Prof. Dr. Fadıl Özyener, Prof. Dr. Bülent Gören, Öğr. Gör. Dr. Ayşen ÇAKIR.

Anabilim Dalımızda günümüze kadar lisansüstü programlardan; 18 yüksek lisans,17 doktora, 5 tıpta uzmanlık öğrencisi mezun olmuştur. 

Organize Edilen Ulusal Toplantılar

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi 1989. ULUDAĞ- BURSA
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXII. Ulusal Kongresi 1996.ULUDAĞ- BURSA

Yer ve Altyapı

Fizyoloji Ana Bilim Dalımız, Temel Tıp Bilimleri Binası birinci katında yerleşiktir. Öğretim üyesi ve asistan odaları, araştırma laboratuvarları ve öğrenci uygulama laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Ana bilim dalımızın araştırma laboratuvarları: Genel Fizyoloji Laboratuvarı, Hematoloji Laboratuvarı, Kardiyovasküler Laboratuvarı, Davranış ve Ağrı laboratuvarı, Nörovasküler Araştırma Laboratuvarı 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Ana bilim dalımızda lisans, tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Tıpta uzmanlık eğitimi 4 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl ve doktora eğitimi 4 yıl olacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

- Hemostaz, koagülasyon ve fibrinolizis ile ilgili çalışmalar, 

- Epilepsi ve periferik sinir çalışmaları,

- Oluşmuş nöronal hasarı geri döndürebilecek ya da sonrasında nöronal hasarlanmayı önleyecek nöron koruyucu süreçlerin ortaya konulabilmesi için nöroproteksiyonu; 

- Serebral iskemi modelleri (Gecici/Kalıcı fokal serebral iskemi modeli), Basiller arter oklüzyonu & SAK modeli, kafa travması modeli, spinal kord iskemi modeli, hipoksik iskemik ensefalopati modeli, hiperoksik beyin hasar modeli

- Nörodejeneratif hastalık modelleri ile deneysel parkinson modeli, deneysel otizm modeli

- Regülatör peptidlerin periferik ve santral enjeksiyonlarının kan basıncı, kalp hızı, gastrik mukozal hasarlar ve gastrik mukozal kan akımı üzerindeki etkileri ve etki mekanizmalarının araştırılması

- Çeşitli peptidlerin vasküler kontraktilite üzerine etkilerinin ve etki mekanizmalarının araştırılması

- Ağrı, uyku, öğrenme, bellek, depresyon gibi çeşitli modellerin oluşturulduğu bu laboratuvarda çeşitli maddelerin etki mekanizmaları araştırılmaktadır.

- Egzersiz ve Solunum Fizyolojisi ile ilgili çalışmalar Kardiyo Pulmoner Egzersiz Testleri (KPET)  ve Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) özelinde Göğüs Hastalıkları ve Spor Hekimliği Ana Bilim Dalları ile  disiplinlinler arası işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya