Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 41 30
Fax :
E-posta mikrobiyoloji@uludag.edu.tr
Web sitesi : -
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 16059, Görükle yerleşkesi Nilüfer- Bursa 

Tarihçe

1- Kuruluş Yılı ve Kurucular
Adı:Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü
Kuruluş Tarihi:10 Eylül 1974
Kurucu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok
 
Kuruluşunda görev alan diğer akademik personel
Asistanlar:Biyolog Gönül Pekintürk (Kasım 1974)
Biyolog Nursel Oğuz (Kasım 1974)
Biyolog Güher Göral (Mart 1975)
 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Feridun       
 Gökırmak (Ekim 1975)
Prof. Dr. Salih Toppare (Şubat 1976)
 
Zootekni Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Ataman Güre yönetiminde kürsüye bağlı Deney Hayvanları Araştırma Merkezi kuruldu (23 Şubat 1976). Merkez Dr. Ataman Güre’nin Doçent olmasını takiben müstakil hüviyet kazandı.
Anabilim Dalı’nın adı Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü olarak değiştirildi (1976).
Mikrobiyoloji Uzmanı Rebia Ceran kadroya katıldı, yaklaşık 1.5 yıl görev yaptı (1977).
Kurucu Rektör Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok’un 02 Şubat 1978 tarihinde vefat etmesi sonucu boşalan Profesör kadrosuna Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay atandı (Temmuz 1978).
 
1. Anabilim Dalının Tarihsel Gelişimi
Başlangıçta eski hastane binasında kütüphane karşısında bulunan; 3 oda, 1 orta büyüklükte laboratuvardan oluşan toplam 65 metrekarelik alanda yalnız bakteriyolojik ve serolojik testlerden ibaret hastane hizmetleri verilmekte; ayrıca Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinin Mikrobiyoloji uygulamaları yapılmakta idi.
Takiben arka bahçede yapılan prefabrik binaya taşınan Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü’nde 16 yataklı Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği hizmete girdi (02 Şubat 1979); hastane hizmetlerinin yanı sıra öğrenci eğitiminin profili de genişledi. 
Eskişehir Asker Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Okan Töre kadroya katıldı (Şubat 1979).
Prof. Dr. Salih Toppare 06 Aralık 1979 tarihinde vefat etti.
Yüksek Öğretim Kanunu’nun 1981 yılında yürürlüğe girmesi sonucu kürsünün adı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak değişti.
Enfeksiyon Hastalıkları klinik ve poliklinik hizmetleri Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde devam etti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Handan Ata göreve başladı (Nisan 1981).
Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay Sağlık Bakanı (Aralık 1981);
Doç. Dr. Feridun Gökırmak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı (Mayıs 1982) 
olarak geçici görevle Anabilim Dalı’ndan ayrıldılar.
Doç. Dr. Okan Töre’nin sorumluluğunda Kan Merkezi kuruldu (1983). Merkez kendi binası yapılıncaya kadar 1 yıl süre ile Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet verdi.
Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay ve Prof. Dr. Feridun Gökırmak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki görevlerinden döndüler (Ocak 1984).
Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin Mikrobiyoloji dersi kuramsal ve uygulamalı eğitimleri 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren Görükle Kampüsü’ndeki derslikler ile Temel Tıp Bilimleri binasında bulunan laboratuvarlarda yapılmaya başlandı.
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suna Gedikoğlu Anabilim Dalı’na katıldı (1986).
Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay yönetiminde Tıbbi Genetik (Sitogenetik) Laboratuvarı kuruldu (1986) ve 1986 yılından 1997 yılına kadar yürütücülüğünü ve yöneticiliğini Arşt. Gör. Sevim Akçağlar devam ettirdi. Rutin laboratuvar hizmetleri, 1997 yılında Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’na devredilinceye kadar Mikrobiyolog Sevim Akçağlar tarafından yürütüldü.
Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay yönetiminde İmmünoloji Laboratuvarı’nın kuruluş çalışmaları başlatıldı (1988).
Prof. Dr. Feridun Gökırmak, Arş. Gör. Dr. A. Cezmi Akdiş, Mikrobiyoloji Uzmanı Orhan Şenyüz ve Biyolog Ferah Budak kuruluşun değişik aşamalarında görev aldılar (1988-1990). 
Tıbbi Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Parazitoloji Bilim Dalları kuruldu (1989).
Klinik, poliklinik, laboratuvar hizmetleri ile tüm öğrencilerin eğitimi Görükle Kampüsü’nde verilmeye başlandı (Mayıs 1992).
Yrd. Doç. Dr. Reşit Mıstık yönetiminde Moleküler Viroloji Laboratuvarı’nın kuruluş çalışmaları başlatıldı (1993).
Ağırlıklı olarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinin yapıldığı laboratuvarda bilimsel araştırmalar ile rutin hizmet başladı (1994).
Prof. Dr. Feridun Gökırmak yönetiminde Uludağ Üniversitesi Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi (HEKK) kuruluş çalışmaları başlatıldı ve yönergesi hazırlandı (1993). Kuruluş çalışmaları sırasında, Dr. Halis Akalın ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Aytekin Prof. Dr. Feridun Gökırmak’ın yardımcılığını üstlendi.
Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun 21/09/1995 tarih ve 95-11 no.lu oturumunda kabul edilen HEKK ilk toplantısını Prof. Dr. Feridun Gökırmak başkanlığında 13/11/1995 tarihinde yaptı.
Kuruluşundan günümüze Prof. Dr. Feridun Gökırmak (1995-1997), Prof. Dr. Suna Gedikoğlu (1997-2006) ve Prof. Dr. E. Halis Akalın (2006-……) HEKK Başkanlığı yaptılar.
Prof. Dr. Halis Akalın, UÜ. SUAM Hastanesi’nin JCI akreditasyonunu aldığı 2 dönemde Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü Takımı Liderliği’ni yaptı.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Ener Anabilim Dalı’na katıldı (1995).
Prof. Dr. H. Barbaros Oral’ın sorumluluğunda hizmet veren Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat aldı (2003).
Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı kuruldu (25/01/2005).
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın 5 Öğretim Üyesi (Prof. Dr. Safiye Helvacı, Prof. Dr. Reşit Mıstık, Prof. Dr. E. Halis Akalın, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Heper ve Uzm. Dr. Emel Yılmaz) yeni kurulan Anabilim Dalı’nda görev aldı.
 
2. Kuruluşundan Günümüze Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Ö. Fethi Tezok 1974-1978
Prof. Dr. Salih Toppare 1978-1979
Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay 1979-1981
Doç. Dr. Feridun Gökırmak 1981-1982
Yrd. Doç. Dr. Okan Töre 1982-1983
Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay 1984-1996
Prof. Dr. Feridun Gökırmak 1996-1997
Prof. Dr. Okan Töre 1997-2005
Prof. Dr. Safiye Helvacı 2005-2014
Prof. Dr. Reşit Mıstık 2014-2017
Prof. Dr. E. Halis Akalın 2017-……
 
3. Kuruluşundan Günümüze Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Ö. Fethi Tezok 1974-1978 (Vefat etti)
Prof. Dr. Salih Toppare 1976-1979 (Vefat etti)
Prof. Dr. İ. Kaya Kılıçturgay 1978-1996  (Emekli)
Prof. Dr. Feridun Gökırmak 1975-1997 (Emekli)
Prof. Dr. Okan Töre 1979-2011 (Emekli)
Yrd. Doç. Dr. Handan Ata 1981-1984 (Kendi isteği ile ayrıldı)
Prof. Dr. Suna Gedikoğlu 1986-2010 (Emekli)
Prof. Dr. Güher Göral 1975- 2017 (Emekli) 
Prof. Dr. Safiye Helvacı 1980-2005 (2005 yılından itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Görevli) (2014 yılında emekli)
Prof. Dr. Beyza Ener 1995-……
Prof. Dr. Reşit Mıstık 1984-2005 (2005 yılından itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Görevli) (2017 yılında emekli)
Prof. Dr. A. Cezmi Akdiş 1987-1996 (İsviçre Alerji ve Astma Enstitüsü’nde Görevli  )
Prof. Dr. E. Halis Akalın 1989-2005 (2005 yılından itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Görevli)
Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1989-2013 (26/03/2013 tarihinden itibaren İmmünoloji Anabilim Dalı’nda Görevli)
Prof. Dr. Cüneyt Özakın 1991- ……
Doç. Dr. Yasemin Heper 1993-2005 (2005 yılından itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Görevli)
Prof. Dr. Ferah Budak 1993-2013 (26/03/2013 tarihinden itibaren İmmünoloji Anabilim Dalı’nda Görevli)
Doç. Dr. A. Melda Sınırtaş 1993-……
Prof. Dr. Emel Yılmaz 1995-2005 (2005 yılından itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Görevli)
Doç. Dr. Esra Kazak 2010 ….
 
4. Kuruluşundan Günümüze   Anabilim Dalında Yetişen Uzmanlar
Bio. Gönül Pekintürk
Bio. Güher Göral
Dr. Hayati Kara
Dr. Havva Kentsü
Bio. Orhan Şenyüz
Dr. Safiye Helvacı
Dr. Letafet Kurtuluş
Dr. Ahmet Yılmaz
Dr. Münir Erten
Dr. Necmi Tunç
Dr. Reşit Mıstık
Dr. A. Cezmi Akdiş
Dr. Yarser Tonguç
Dr. Saniye Dilek
Dr. Mustafa Ekici
Dr. E. Halis Akalın
Dr. H. Barbaros Oral
Dr. Naim Ulusan
Dr. Berrin Teber
Dr. Aynur Karadenizli
Dr. Cüneyt Özakın
Dr. Rabia Uçar
Dr. Mete Demirel
Dr. Serdar Erbek
Dr. Yasemin Heper
Dr. Nuran Delialioğlu
Dr. Figen Altıntaş
Dr. Necmiye Demircan
Dr. Hüsniye Gümüş
Dr. Şaban Gürcan
Dr. Nermin Öztürk
Dr. Emel Yılmaz
Dr. Okan Yüce
Dr. Fatma Erbay
Dr. Canan Evci
Dr. Ebru Kılıçarslan
Dr. Aslıhan Öztüfekçi
Dr. Emine Sevgican
Dr. Esra Kazak
Dr. Yasemin Coşkun
Dr. Hicran Güler
Dr. Zekiye Mine Kabaş
Dr. Şirin Efe
Dr. Saliha Bakır Özbey
Dr. Emel Gürcüoğlu
Dr. Çınar Öztürk
Dr. Ahmet Özmen 
Dr. Faruk Karakeçili
Dr. Sezin Zorlu Şahin 
Dr. Tülay Şener Özvatan
Dr. Emel Aslan
Dr. Ayşe Oğuz Ayarcı
Dr. Gülçin Bölük 
Dr. Hicran Akın
Dr. Gülay Çekiç Mor
Dr. Meltem Öner Torlar 
Dr. Didem Özer Yıldırım
Dr. Ali Rıza İlbaşı
Dr. Nesrin Kebabcı
Dr. Sibel Göktaş Yorulmaz
Dr. Tekin Tunçel
 
5. Kuruluşundan Günümüze   Anabilim Dalında Yetişen Yandal Uzmanları
Dr. A. Cezmi Akdiş (İmmünoloji, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 
6. Kuruluşundan Günümüze Anabilim Dalında Yetişen Doktora Mezunları
Mikrobiyoloji Uzm. Güher Göral (Mikrobiyoloji)
Dr. H. Barbaros Oral (İmmünoloji, Royal Postgraduate Medical School, Imperial College School of Medicine Londra)
Dr. A. Melda Payaslıoğlu (Mikrobiyoloji)
Bio. Ömür Aydın (Mikrobiyoloji)
Mikrobiyolog Sevim Akçağlar (Mikrobiyoloji)
Bio. Ferah Budak (İmmünoloji)
Dr. Bilkay Baştürk (İmmünoloji)
 
7. Kuruluşundan Günümüze Anabilim Dalında Yetişen Yüksek Lisans Mezunları
Mikrobiyolog Sevim Akçağlar 
Bio. Yaşar Dursun Ay
Bio. Ferah Budak
 
8. Anabilim Dalı Kadrosunda Görevli Diğer Akademik Personel(Uzmanlık öğrencileri)
Dr. Sümeyra Şimşek
Dr. Cihan Semet 
Dr. Hazel Öztürk
Dr. Hatice Sertkaya 
Dr. Canan Taşdemir 
Dr. Tuğba Çınar 
Dr. Rabia Aslı Özer
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK FAALİYETLERİ
Düzenlenen veya Düzenlenmesinde Yer Alınan Bilimsel Toplantılar
 
V. Ulusal Viroloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1980, Uludağ-Bursa.
 
4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül 1985, Uludağ-Bursa.
 
IX. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 05-09 Ekim 1987, Uludağ-Bursa.
 
XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 08-11 Eylül 1992, Bursa.
 
“Candida Enfeksiyonları Sempozyumu” 23-24 Eylül 1995 Uludağ-Bursa.
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Günleri I “Ulusal Mikobakteri Sempozyumu” 15-16 Kasım 1996 Kirazlıyayla-Bursa. 
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Günleri II “Salmonella Enfeksiyonları Sempozyumu” 11-14 Aralık 1997 Kirazlıyayla-Bursa.
 
Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu II. 15-20 Mart 1998, Bursa.
 
Hastane Enfeksiyonları Sempozyumu 20 Haziran 1998, Bursa.
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Günleri III “Tüberküloz Dışı Akciğer Enfeksiyonları Sempozyumu” 26-29 Kasım 1998 Uludağ-Bursa. 
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri IV “Bakteriyel Menenjitler ve E-Test Uygulama & Değerlendirilmesi Sempozyumu” 30 Mart-02 Nisan 2000 Uludağ-Bursa. 
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri V “Enfeksiyon İmmünolojisi Sempozyumu” 21-24 Mart 2002 Uludağ-Bursa. 
 
Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 17-20 Nisan 2003, Bursa.
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri VI “Sepsis Sempozyumu” 24-27 Mart 2004 Uludağ-Bursa. 
 
1. Ulusal Sağlık Teknisyenleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2004, Bursa.
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri-VII. “Viral Enfeksiyonlarda Korunma ve Tedavi: Yenilikler ve Sorunlar Sempozyumu” 23-26 Mart 2006, Uludağ-Bursa. 
 
3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Sempozyumu “Aspergillus türleri ve oluşturdukları hastalıklar” 15-18 Haziran 2006, Bursa.
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri-VIII. “Kan ve Kan Ürünleri ile Bulaşan Enfeksiyonlar Sempozyumu” 20-23 Mart 2008, Uludağ-Bursa. 
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri-IX “Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi: Güncel Durum Sempozyumu” 27-29 Mayıs 2011, Bursa. 
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri – X. “Enfeksiyon Hastalıklarının İmmünolojisi”  03 Mayıs 2013, Bursa.
 
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri –XI. “Laboratuvardan Kliniğe Antibiyotik Direnci” 17 Nisan 2015, Bursa.
 
Kuruculuğunda Yer Alınan Dernekler
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (1989)
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Araştırma ve Yardım Derneği (1997)
 
Alınan Ödüller
Akdiş C, Göral G, Kılıçturgay K. Immunologic studies in acute A and B viral hepatitis. Doğa-Tr.J.Med. Sci.1992;16:547-555.
(1992 Yılında Viral Hepatitler Konusunda Yapılmış En Başarılı Çalışma)
 
Kıyıcı M, Gürel S, Şengül (Budak) F, Dolar E, Nak SG, Yerci Ö, Karaaslan Y, Gülten M, Memik F. Flow cytometric detection of Fas antigen in hepatocytes of patients with chronic viral hepatitis. 
EASL Postgraduate Course & First Hepatology Day 26-27 Ekim 1998, İstanbul.   
(Golden Liver Award)
 
Budak F, Akdiş M, Vrtala S, Valenta R, Blaser K, Akdiş CA.
 Sağlıklı ve alerjik bireylerde kayın ağacı polenine karşı immün yanıt. 
IX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 08-11 Ekim 2000, Antalya.  
(Mansiyon) 
 
Yılmaz E, Akalın H, Özakın C, Kısa Ö, Kubar A, Gedikoğlu S, Töre O. Acinetobacter baumannii kökenlerindeki beta-laktamaz enzimlerinin IEF yöntemi ile araştırılması.
XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 08-13 Ekim 2000, Antalya.
(Poster Bildiri İkincilik Ödülü)
Kazak E, Akalın H, Yılmaz E, Sınırtaş M, Heper Y, Mıstık R, Göral G, Helvacı S. Bruselloz:115 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi.
KLİMİK 2005, XIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 14-18 Mart 2007, Antalya.
(Poster Bildiri İkincilik Ödülü)
 
Ertuğrul B, Öncül O, Tülek N, Willke A, Saçar S, Tunçcan ÖG, Yılmaz E, Kaya O, Öztürk B, Turhan Ö, Yapar N, Türe M, Diktaş H, Sönmezer, Ulukaya E. Diyabetik ayak infeksiyonlarında dirençli bakteri, osteomiyelit, antibiyotik maliyeti ve tedavi sonucuna etki eden faktörler (Çok merkezli, prospektif izlem çalışması). 
15. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi  23-27 Mart 2011, Antalya.
(Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
 
Aslan E, Mıstık R, Kazak E, Nak SG, Göral G. HBsAg kantitatif düzeyi ile hepatit B’nin klinik-virolojik-serolojik durumu arasındaki ilişki. KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 13-17 Mart 2013, Antalya. 
(Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü)
 
Budak F, Kazak E, Akalın H, Oral B, Heper Y, Yılmaz E, Mıstık R, Helvacı S, Göral G, Töre O. Toplum kökenli sepsis, ağır sepsis ve septik şok olgularında sFas ve sFasL düzeylerinin araştırılması.
KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 13-17 Mart 2013, Antalya. 
(Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü)
 
Akalın H. Uludağ Üniversitesi Bilim Ödülü, 2013.
 
Akın H, Akalın H, Budak F, Ener B, Ocakoğlu G, Gürcüoğlu E, Göral G, Oral HB, Alterations of serum cytokine levels and their relation with inflammatory markers in candidemia. Med Mycol 2015;53:258-68. 2016 yılı Prof. Dr. Enver Tali ÇETİN Genç Araştırmacı Ödülü (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi).
 
Akalın H. Uludağ Üniversitesi 2016 yılı Akademik Başarı Ödülü. 
 
Göktaş SY, Oral AY, Yılmaz E, Akalın H, Özkaya G, Yılmazlar S, Doğan Ş, Kocaeli H, Oral HB. Nozokomiyal menenjit düşünülen hastalarda BOS’da D-laktat, proinflamatuar sitokinlerin tanıdaki değeri. 2017 yılı Prof. Dr. Enver Tali ÇETİN Genç Araştırmacı Üçüncülük Ödülü (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi)
Öğretim Üyelerinin Editörlüğünü Yaptıkları veya Ortak Çalışmaları Olan Kitaplar
 
Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Editör :Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Yazarlar:Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
   Prof. Dr. Feridun Gökırmak
   Prof. Dr. Okan Töre
   Doç. Dr. Güher Göral
  Yrd. Doç. Dr. Safiye Helvacı
Onur Yayıncılık BURSA, 1992.
 
Klinik Mikrobiyoloji 
Editör: Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Yazarlar:Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
   Prof. Dr. Feridun Gökırmak
   Prof. Dr. Okan Töre 
   Doç. Dr. Suna Gedikoğlu
   Doç. Dr. Güher Göral
  Yrd. Doç. Dr. Safiye Helvacı
Onur Yayıncılık BURSA, 1993.
 
Klinik Mikrobiyoloji (Yenileştirilmiş 2. Baskı)
Editör: Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Yazarlar:Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
   Prof. Dr. Feridun Gökırmak
   Prof. Dr. Okan Töre 
   Doç. Dr. Suna Gedikoğlu
   Doç. Dr. Güher Göral
   Doç. Dr. Safiye Helvacı
Güneş & Nobel Tıp Kitabevleri BURSA, 1994.
 
Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji (Yenileştirilmiş 2. Baskı)
Editör: Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Yazarlar:Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
   Prof. Dr. Feridun Gökırmak
   Prof. Dr. Okan Töre 
   Doç. Dr. Suna Gedikoğlu
   Doç. Dr. Güher Göral
   Doç. Dr. Safiye Helvacı
Güneş & Nobel Tıp Kitabevleri BURSA, 1996.
 
İmmünolojiye Giriş
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Güneş Kitabevi BURSA, 1987.
 
İmmünolojiye Giriş (Genişletilmiş 2. Baskı)
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Güneş Kitabevi BURSA, 1991.
 
İmmünolojiye Giriş (Yenileştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı)
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Güneş & Nobel Tıp Kitabevleri BURSA, 1994.
 
İmmünoloji
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Güneş & Nobel Tıp Kitabevleri BURSA, 1997.
 
İmmünoloji (Yenileştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı)
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay 
Adilna-Sanovel İlaç San. ve Tic. A. Ş. İstanbul, 2000.
 
İmmünoloji 2003 (Yenileştirilmiş 3. Baskı)
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Güneş & Nobel Tıp Kitabevleri BURSA,2003.
 
Anabilim Dalımıza 12 Kasım 2010 tarihinde KLİMİK ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi verilmiştir.
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalı’mız SUAM Hastanesinde 7. katta bulunan 14 yataklı bir klinikte hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Hastane Binasının 1. katında bulunan polikliniğimizde, poliklinik ve aşı polikliniği hizmetleri verilmektedir.
Öğretim Üyesi odaları Temel Tıp Bilimleri Binası giriş katında bulunmaktadır. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalımız’da Tıpta Uzmanlık Öğrencileri eğitim almaktadır. Eğitimin süresi 5 yıldır. Seminer programları Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Anabilim Dalları ile birlikte yürütülmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Hizmet Alanları
- Klinik hizmetleri
- Poliklinik hizmetleri
- Konsültasyon hizmetleri
- Enfeksiyon Kontrol Komitesi
- Antibiyotik Yönetimi 
- Aşı polikliniği hizmetleri
 
Çalışma Alanları
Prof. Dr. E. Halis Akalın
Bilimsel ilgi alanları içinde yoğun bakım infeksiyonları  ve ventilatörle ilişkili pnömoni, antibiyotik direnci ve önleme politikaları, bağışıklığı kırılmış konakta gelişen infeksiyonlar,  Acinetobacter baumannii infeksiyonları, HIV/AIDS, sepsis ve fungal infeksiyonlar yer almaktadır. 
 
Prof. Dr. Emel Yılmaz
Bilimsel ilgi alanları; Cerrahi Alan Enfeksiyonları, Sağlık Bakımıyla ilişkili Enfeksiyonlar, Bruselloz, Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Antibiyotik Yönetimi.
 
 
Doç. Dr. Yasemin Heper
Bilimsel ilgi alanları; Özellikle protez enfeksiyonları olmak üzere ortopedik enfeksiyonlar, endokardit, gebelikte sorun yaratan enfeksiyonlar,  yanık enfeksiyonları, Hepatit B, Hepatit C ve HIV başta olmak üzere toplumdan kazanılmış ve hastane kaynaklı enfeksiyonlarla ilgilenmektedir. Ayrıca yoğun olarak kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbının her alanında, özellikle de transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar,  tarama testleri ve hasta kanı yönetimi konularında çalışmaktadır. 
 
Doç. Dr. Esra Kazak
Bilimsel ilgi alanları içinde bağışıklığı kırılmış konakta gelişen enfeksiyonlar, Mantar enfeksiyonları, antibiyotik direnci ve önleme politikaları, Lyme hastalığı, Bruselloz gelmektedir. 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya