Education Committee

Eğitimden Sorumlusu Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. A. Melda PAYASLIOĞLU
Eğitim Başkoordinatörü /  Tıp Eğitimi AD Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Züleyha ALPER
Dönem 1 Koordinatörü
Doç.Dr. Arzu Yılmaztepe ORAL
Dönem 2 Koordinatörü
Prof.Dr. İlknur ARI
Dönem 3 Koordinatörü
Doç.Dr. A. Melda PAYASLIOĞLU
Dönem 4 Koordinatörü
Doç.Dr. Özen ÖZ GÜL
Dönem 5 Koordinatörü
Prof.Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN
Dönem 6 Koordinatörü
Prof.Dr. Şule AKKÖSE AYDIN
Seçmeli Dersler Koordinatörü
Doç.Dr. İlker M. KAFA
Dr.Öğr.Üyesi Engin SAĞDİLEK
 
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
İlker GÖKAY GÜNEY
Dönem 1 Öğrenci Temilcisi
Enes BEYKOZ
Dönem 2 Öğrenci Temilcisi
Volkan GÖK
Dönem 3 Öğrenci Temilcisi
Merve SANDIKÇI
Dönem 4 Öğrenci Temilcisi
İlker GÖKAY GÜNEY
Dönem 5 Öğrenci Temilcisi
Mert TOPÇU
Dönem 6 Öğrenci Temilcisi
Senanur YAVUZTÜRK
Sekreter
Hatice UĞUR
 
Eğitim Komisyonu;
           Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, dönem koordinatörleri, eğitim başkoordinatörü, seçmeli dersler koordinatörü ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını temsil eden bir öğretim üyesinden oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan veya Dekan Yardımcısının başkanlığında her ay en az bir kez toplanır. Eğitim Komisyonu toplantılarına dönem öğrenci temsilcileri de katılır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.
 
Görev ve sorumlulukları;
  • Fakültede yürütülen tıp eğitim-öğretimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli çalışmaları koordine etmek,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretimi programlarını değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulundan gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek,
  • Yatay geçişle öğrenci alımı için Yönetmelikte belirlenen ölçütleri değerlendirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
  • Af kapsamında fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlamak,
  • Dönem ders programları, ders planları ve akademik takvim çalışmalarını koordine etmek ve Nisan ayı sonunda Dekanlığa göndermek,
  • Dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.