AKADEMİK PERSONELİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

13 Mart, 2020 - 22:22 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Değerli Öğretim Üyeleri,
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak COVID-19 salgın sürecini Rektörlüğümüz, SUAM ve Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Komitesi ile koordineli olarak yakından izleyerek değerlendirmekteyiz. Ülkemizde ilk olgunun saptanması ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı,  T.C. Sağlık Bakanlığı, YÖK, T.C. Bursa Valiliği ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’den gelen bilgiler, duyurular ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm önlemleri almaktayız.
 
Bugün Başhekimimiz  Prof. Dr. Rıdvan Ali’nin Bursa Valiliği’nde gerçekleştirdiği toplantı sonrası Başhekimliğimizin hazırladığı olası salgın durumunda uygulamaya sokulacak olan acil eylem planı ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiş; planın tüm ayrıntıları dekanlığımız ve sürecin kritik noktalarında görev alan paydaşlarla birlikte değerlendirilmiştir. Kurumumuz olası bir salgın durumunda gerekli tedbirleri almaya ve uygulamaya hazırdır.
 
Dekanlığımız gün içerisinde T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından yayımlanan kararlar kapsamında aşağıdaki tedbirleri hayata geçirmiştir.
 
1) Tüm akademik ve idari personelimizin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurtdışına çıkışları durdurulmuştur. 
2) Son 14 (on dört) gün içerisinde yurtdışından gelerek yurda giriş yapan tüm akademik ve idari personelin giriş tarihinden itibaren 14 günü tamamlayacak şekilde evlerinde istirahat etmeleri sağlanacak ve tecrit edildikleri sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılacaktır. 
3) Akademik ve idari personelden, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri, hariç olmak üzere, 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli, hamile ve süt izninde olanlar 16 Mart 2020’den itibaren 12 gün süreyle idari izinli sayılacak; bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde değerlendirilecektir. 
4) Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin talepleri karşılanacak; yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılacak; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurumun personel ihtiyacı da dikkate alınarak işlem yapılacaktır.
5) İntörnler de dahil tüm Tıp Fakültesi öğrencileri 3 hafta süreyle tatil kapsamına alınmıştır.
6) Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri program ve staj yürütücüleri tarafından kandilerine bildirilecektir.
7) Tıpta uzmanlık öğrencileri tatil kapsamı dışında tutulmuştur. 
 
Takip eden süreçte alınacak yeni tedbirler ve güncellemeler en kısa sürede tarafınıza bildirilecektir.
 
Bu vesileyle savaşın, şiddetin, salgınların ve afetlerin olmadığı bir dünya özlemiyle 14 Mart Tıp Bayramınızı tekrar kutlar; tüm akademik ve idari personelimize sağlıklı günler dileriz.
 
Saygılarımızla.
BUÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı
 
 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya