Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0 224 2950741
Fax : 0 224 442 2992
E-posta :
Web Sitesi :
Adres 
 

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı; öncesinde Bursa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları bünyesinde yer alan Deri Hastalıkları Birimi iken Eylül 1975’de Doç. Dr. Zeki PALALI’nın YÖK tarafından atanması ile “Bursa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Kürsüsü” adı ile kurulmuştur. Doç. Dr. Zeki PALALI kurucu başkanlığında Uzm. Dr. Şükran TUNALI, Hemşire Bedriye YALIN ve Hastabakıcı Mehmet GÜLER'den oluşan Deri Hastalıkları Kürsüsü elemanları Eğitim Öğretim, Araştırma ve Kamu hizmetleri vermeye başlamıştır. Gelişen zaman içerisinde akademik kadro, mekan, araç-gereç, öğrenci ve hizmet yönünden gelişmeler olmuş. Üniversite 1992 yılında Görükle kampüsüne taşınmıştır. Prof. Dr. Özdemir BİNGÜL 21.04.1977-31.03.1983 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 1977-1978 yıllarında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1978-1980 yıllarında Dekan, 1981-1983 yıllarında ise Rektör Yardımcılığı görevlerini de yapmıştır. 1981 Kasım’ında çıkan 2547 sayılı Yasa gereğince kürsümüzün adı 17.03.1982 tarihinden itibaren Dermatoloji Anabilim Dalı, 18 Temmuz 2009 Tıpta Uzmanlık Kurulu Yönetmeliği ile Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı olarak değişmiştir. Doç. Dr. Zeki PALALI Ocak 1980'de Profesör, Uzm. Dr. Şükran TUNALI Kasım 1980 tarihinde Doçent, Eylül 1988 tarihinde Profesör, Kasım 1995 tarihinde Allerji Uzmanı;  Dr. Necdet TOKGÖZ Ocak 1980 tarihinde Uzman, Kasım 1988 tarihinde Doçent, Aralık 1993 tarihinde Profesör olmuştur. Prof. Dr. Şükran TUNALI 1996 yılında Dermatoloji Anabilim Dalına bağlı Alerji Bilim Dalını kurmuştur. Prof. Dr. Zeki PALALI 1983-2000, Prof. Dr. Şükran TUNALI 2000-2007 Prof. Dr. Hayriye SARICAOĞLU 2007-2012, Prof. Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN 2012-2018 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Kenan AYDOĞAN Ağustos 2018 tarihinde atanmış, halen Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Zeki PALALI 2000 yılında emekli olmuştur. Prof. Dr. Özdemir BİNGÜL 2003, Prof. Dr. Necdet TOKGÖZ 2006 yılında vefat etmiştir. Kliniğimiz kuruluşundan bu yana 45 uzman yetiştirmiştir. Yetişen Uzmanlardan Dr. Atilla Özcan, İnönü Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve emekli olmuştur. Anabilim Dalımız ilki 2000 yılında başlayan ve halen 2 yılda bir yapılan Dermatokozmetoloji Sempozyumuna ev sahipliği yapmaktadır. Anabilim Dalımız Türkiye ve Avrupa’da ilk olan EUROPEAN BOARD DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY U.E.M.S Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu (27-29 Ekim 2011) ve 27 Şubat 2014 tarihinde Türk Dermatoloji Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır. Akademik yapılanmamızda 3 profesör; Prof. Dr. Hayriye SARICAOĞLU, Prof. Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN, Prof. Dr. Kenan AYDOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan YAZİCİ görev yapmaktadır.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya