Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Phone : +90 (0224) 295 18 80
Fax :
E-mail :
Web address : -
Mail Address : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, Nilüfer 16059 Bursa  

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk ruh sağlığı alanında çalışmalar 1976 yılında verilmeye başlamıştır. Ülkemizde Çocuk psikiyatri alanının 1990 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabülünden sonra, Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı Temmuz 1993’de kurulmuştur. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ise  Mayıs 2002 ‘de kurulmuş ve poliklinik ve klinik hizmetine başlamıştır. 
 
Anabilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri
Prof. Dr.Suna Taneli (2002-2006)
Yard. Doç. Dr. Yeşim Taneli (2006-2013)
Doç. Dr. Ayşe Pınar Vural (2013-2020)
Dr. Öğretim Üyesi Şafak Eray (2020-2021)
Doç. Dr. Caner Mutlu (2021-halen)
 
 

Yer ve Altyapı

 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitim almaktadır. Eğitim program' Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Müfredatına uyarlanarak düzenlenmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi 4 yıl, kapsayacak şekilde teorik ve uygulamalı eğitim programlarına uyarlanmıştır. 
Öğrencilerden teorik ye uygulamalı derslerde başarılı olmaları ye eğitimlerinin sonunda bilimsel tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Kliniğimizde çocuk ve ergen ruhsal hastalıkları ile ilgili bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Kliniğimizde 12 yatak kapasitesi ve 4 poliklinik ile hasta hizmeti sunulmaktadır. 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya