Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 04 43
Fax :
E-posta :
Web sitesi : -
Adres : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 16059 Görükle / BURSA

Tarihçe

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 21.1.1974 tarihinde Prof. Dr. İbrahim Ildırım’ın göreve gelmesiyle kurulmuş, Anabilim Dalı kurucusu İbrahim Ildırım, Nisan 1976’da profesörlüğe yükseldikten sonra altyapıdan yetişen Dr. Özgen Eralp, Dr. Turgut Özeke, Dr. Ünsal Günay doçentlik ünvanını almışlar ve yaş haddinden emekli oluncaya kadar da özveriyle çalışmışlardır. 
18.7.1991 Tarihinde bilim dallarının kurulması için ilk girişim başlatılmış ve ilk olarak Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Nöroloji, Çocuk Hematoloji ve Çocuk Gastroenteroloji yan dalları kurulmuştur. İzleyen yıllarda Çocuk Alerji, Çocuk Kardiyoloji, Yenidoğan, Çocuk Endokrin, Çocuk Nefroloji, Çocuk Onkoloji, Çocuk İmmünoloji ve Çocuk Metabolizma Bilim Dalları kurularak hizmet vermeye başlamıştır.
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında başkanlık yapanlar, sırasıyla; Dr. İbrahim Ildırım, Dr. Ünsal Günay, Dr. Özgen Eralp, Dr. Mehmet Okan, Dr. Ömer Tarım, Dr. Nihat Sapan, Dr. Betül Sevinir ve Dr. Nilgün Köksal’dır.
 
Düzenlenen veya düzenlenmesinde yer alınan bilimsel toplantılar :
33. Milli Pediatri Kongresi 1989 yılında ve 44. Milli Pediatri Kongresi 2000 yılında Bursa’da Ana Bilim Dalımız başkanlığında yapılmıştır.
Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2005 yılından itibaren 14 yıldır Anabilim Dalımızı tarafınca düzenlenmekte olup, ülkemizin en önemli pediatri kongreleri arasında yer almaktadır.
 
Yayınlanan Dergiler :
Ana Bilim Dalımızın çıkardığı, ulusal ve uluslar arası birçok indekste yer alan Güncel Pediatri Dergisi (The Journal of Current Pediatrics) aralıksız olarak 14 yıldır yayınlanmaktadır.  
Kuruculuğunda yer alınan dernekler :
Ana Bilim Dalımızda; Türkiye Milli Pediatri Derneği Bursa Şubesi, Türk Pediatri Kurumu Derneği Bursa Şubesi kurulmuş olup her iki şube aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca Ana Bilim Dalımız tarafından kurulan Çocuk Sağlığını Koruma ve Geliştirme Derneği (ÇOSAD) aktif durumdadır.
Öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptıkları veya ortak çalışmaları olan kitaplar :
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tanıda Temel Bilgi (Propedötik)
Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene
Pediyatrik Kardiyoloji Terimler Kılavuzu
 

Yer ve Altyapı

Ana Bilim Dalımız öğretim üyesi odaları, Yenidoğan, Çocuk Alerji, Çocuk Göğüs, Çocuk Nöroloji, Çocuk Genel Poliklinik, Çocuk İmmünoloji, Çocuk İmmünoloji-Romatoloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nefroloji-Romatoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Gastroenteroloji poliklinik odaları ve Çocuk Diyaliz Birimi A blok 2. katta yerleşiktir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi 1, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi 2, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Büyük Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Endoskopi Ünitesi B blok 4. katta, Çocuk Endokrinoloji ve Çocuk Metabolizma Poliklinikleri ise B blok 2. katta yer almaktadır. 
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji öğretim üyesi odaları, poliklinikleri, servisleri ve kemik iliği nakil ünitesi 2014 yılında kullanıma açılan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde bulunmaktadır.
Çocuk Alerji Bilim Dalı bünyesinde; Alerji Testi Laboratuarı, Solunum Fonksiton Testi ve Ter Testi Laboratuarı, Çocuk Nöroloji bünyesinde EEG Laboratuarı, Çocuk Nefroloji bünyesinde Diyaliz Birimi, Çocuk Kardiyoloji bünyesinde Ekokardiyografi, EKG ve Anjiyografi Laboratuarı, Çocuk Gastroenteroloji bünyesinde Endoskopi Laboratuarı ve Çocuk Hematoloji bünyesinde Kemik İliği Nakil Ünitesi hizmet vermektedir. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Ana Bilim Dalımızda; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Eğitim programı “Tıpta Uzmanlık Kurulu” yönergelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Yasal mevzuat gereğince çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi 4 yıl, yandal uzmanlık eğitimi 3 yıl sürmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinden; eğitimleri süresince uygulanan sınavlardan başarılı olmaları, bilimsel araştırmaya dayalı tez yapmaları ve bu tezi tez savunma sınavında başarıyla sunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Ana Bilim Dalımız, bünyesinde barındırdığı Bilim Dalları aracılığıyla çocuk sağlığı ve hastalıklarının kapsamına giren tüm alanlarda hastalara hizmet sunmaktadır. Tüm bölümlerde öğrenci, asistan ve uzman eğitimi yapılmakta, birçok bilimsel çalışma gerçekleştirilmektedir. Bilim Dallarımız tamamlanmış ve devam eden çok sayıda ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışmanın yürütücü merkezi veya bir parçası olmuştur.  

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya