Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 19 40-41
Fax +90 (0224) 295 19 50
E-posta cocukcerrahi@uludag.edu.tr
Web sitesi : -
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Görükle, Nilüfer 16059 Bursa  

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi Kürsüsü kurulmasına yönelik çalışmalar Genel Cerrahi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Fikret Karaca tarafından başlatılmıştır (09 Mayıs, 1978). Bu amaçla Op. Dr. Hasan Doğruyol,   Ege ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi kürsülerine bilgi görgü ve becerisini arttırmak amacıyla gönderilmiş ve takiben İngiltere’de ‘’Birminghan The Children’s Hospital, Pediatric Surgical Unit’de Çocuk Cerrahisi eğitimini tamamlayarak yurda dönmüştür.(4 Ekim1983).Ekim, 1983 yılında yurda dönen Dr. Hasan Doğruyol 2547 sayılı YÖK yasasına adaptasyon yıllarında Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış ve bu yıllarda Çocuk Cerrahisi yataklı ünitesinin ilk nüvesi de bu bölüm içinde atılmıştır. Bu sırada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı YÖK:17.03.1982 tarih 82/76 sayılı kararıyla Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde kurulmuştur.Bu süre içinde ‘’ Parenteral amino asit kaynağı olarak ‘’ Vamin 4200’ün’’ klinik etkinliğinin bebeklerin büyüme paterni  ve aminogramları ile ortaya konması ‘’ adlı uzmanlık tezini hazırlayan Doç. Dr. Hasan Doğruyol 27.06.1985 yılında Uludağ Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nın ilk uzmanı olmuştur. Doç. Dr. Hasan Doğruyol, Rektörlüğün 27.03.1986 tarihli kararnamesi ile Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda açık bulunan doçentlik kadrosuna tayin edilmiş ve arkasından 18.04.1986 tarihinde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekle görevlendirilerek Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Kurullarının oluşturulmasına işlerlik kazandırmıştır. 
 
Öğretim üyesi sayısı olarak da gelişimini sürdüren Anabilim Dalında 13.10.2003 tarihinde Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı kurulmuştur. Prof.Dr.Emin Balkan 17.12.2003 tarihinde Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanlığını yürütmek üzere atanmıştır. 12.05.2011 tarihinde Prof.Dr.Hasan Doğruyol, Prof.Dr.Emin Balkan ve Prof.Dr.Nizamettin Kılıç Çocuk Ürolojisi Uzmanlık belgelerini almıştır. Şu anda ki Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Akademik Kadrosunda Prof.Dr. Arif Nuri Gürpınar ve Prof.Dr.İrfan Kırıştıoğlu ile birlikte 5 Profesör bulunmaktadır. 
 
1. Pediatrik Laparoskopi Worshopu I. 26-27 Haziran 2001, Bursa.
2. Pediatrik Laparoskopi Worshopu II. 20-21 Kasım 2001, Bursa
3. Çocuk Cerrahisi Çocuk Ürolojisi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 2-3 Haziran 2003. Bursa.
4. 08 – 11 Eylül 2004 tarihinde 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 8.Hemşireliği Kongresi düzenlendi. 
- Workshop ---Çocuklarda Total Parenteral Beslenme 
- Pediatrik Retroperitoneskopik Cerrahi Kursu. 
5. 04 – 07 Eylül 2006 6.Ulusal Spina Bifida Kongresi 
6. 05 – 07 Nisan 2012 tarihinde 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi düzenlenmiştir.
 

Yer ve Altyapı

Çocuk Cerrahisinin yataklı ünitesi Genel Cerrahi Servisi içinde iki odada faaliyete başlamıştır. Hastane Görükle’ye taşınınca klinik önce 4. kattaki Çocuk Kliniği içindeki 4 odada hizmet vermeye devam etmiş ve takiben de Nöroşirurji’den boşalan yarım servisi kullanmaya başlamıştır. Halen kullanılmakta olan 3. kat B1-B3 bloğundaki Çocuk Cerrahisi Kliniğine 05.07.1999 tarihinde taşınılmıştır. Klinikte 25 hasta, 5 yenidoğan yoğun bakım, 2 büyük çocuk yoğun bakım ve 4 motilite laboratuarı gözlem yatağı olmak üzere toplam 36 yatak bulunmaktadır. Klinik içinde pH –metri, özofageal manometri ve impedans, anorektal manometri ve ürodinaminin yapıldığı bir motilite laboratuarı da mevcuttur.
 
Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ortalama olarak yılda 9657 poliklinik, 1924 hasta yatışı, 2016 ameliyat, 460 motilite çalışması yapılmaktadır.   
 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır. Bu sürede ilgili uzmanlık alanları ile birlikte çalışılarak, çocuğun cerrahi hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi için multidisipliner yaklaşım becerisi kazandırılır. Uzmanlık eğitim süreci güncel mevzuat çerçevesinde yürütülür.
 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Doğumsal anomalilerin tedavisi, Çocuk göğüs cerrahisi, Çocuk onkolojik cerrahisi, Çocuk gastrointestinal ve hepatobilier cerrahisi, Çocuk ürolojisi, Çocuklarda baş boyun cerrahisi, Laparaskopik cerrahi, Travmalı çocuk hastaların tedavisi, çocuk  yoğun bakım ve yeni doğan ünitesi , Fötal tanı ve tedavi alanlarında hizmet vermektedir.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya