Biyoistatistik Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 38 81
Fax :
E-posta :
Web sitesi : http://biyoistatistik.uludag.edu.tr | Danışmanlık Randevusu almak için tıklayınız.
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Kat:1 Nilüfer-Bursa  

Tarihçe

Bölümümüz, Prof. Dr. İsmet Kan başkanlığında 1986 yılında bilim dalı olarak kurulmuştur. 1997 yılında da anabilim dalı olmuştur. Anabilim dalımızda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verilmekle birlikte istatistiksel danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Anabilim dalımızda araştırmacılar için istatistiksel analiz laboratuvarları ve öğrenciler için uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. 
 
Danışmanlık Hizmeti: Anabilim dalımızda, araştırmacılara örneklem mevcudunun belirlenmesinde, deney tasarımının seçiminde, bilgi toplamada, istatistiksel analizlerde ve yorumlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
    
Araştırmacılara çalışmalarının planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Araştırmacılar danışmanlık hizmetinden U.Ü. Döner Sermaye İşletmesine danışmanlık bedeli yatırarak  faydalanabilirler. 
 
Uzaktan Online Danışmanlık Hizmeti: Bazı araştırmacılara  fiziki olarak aynı ortamda  danışmanlık verilemediği durumlarda, araştırmacıların çalışmalarına  planlama, analiz ve yorumlama aşamasında danışmanlık hizmeti uzaktan verilmektedir. Araştırmacılar e-danışmanlık hizmetinden U.Ü. Döner Sermaye İşletmesine danışmanlık bedeli yatırarak  faydalanabilirler. 
 
Çalışmaların biyoistatistiksel planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında araştırma yürütücüsü ve biyoistatistik uzmanının aynı ortamda birlikte çalışması en doğru uygulamadır ve tavsiye edilir. Bu nedenle, araştırmacının çalışma konusunda e-posta ile bilgilendirmesi sonrasında uygun görülürse e-danışmanlık hizmeti verilir. Her çalışma için e-danışmanlık hizmeti verilmesi mümkün olmayabilir.
 

Yer ve Altyapı

"Araştırmacı İstatistiksel Analiz Laboratuvarı" ve "Öğrenci Uygulama Laboratuvarı" bulunmaktadır. Araştırmacılar anabilim dalımızdan  randevu almak suretiyle, çalışmalarını biyoistatistik uzmanları danışmanlığında laboratuvarımızda yürütmektedirler.
Öğrenciler laboratuvarlardan ders saatleri dışında da faydalanabilmektedirler.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya