Biyofizik Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0 (224) 29 54045
Fax : ---
Web sitesi : ---
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
 

Tarihçe

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun (6 Kasım 1981) yürürlüğe girmesinden sonra, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin ikinci sınıflarında Biyofizik derslerinin verilmesi öngörülmüştür. 1982 yılında birkaç büyük üniversitede var olan Medikal Fizik veya Biyofizik Kürsüleri, Fizyoloji Anabilim Dallarına bağlı Biyofizik Bilim Dallarına dönüştürülmüş ve verilmekte olan biyofizik dersleri bu bilim dallarınca verilmeye devam edilmiştir. 1987 yılında Yüksek Öğretim Kanununda yapılan yeni bir değişiklikle Biyofizik Bilim Dalları, Temel Tıp Bilimlerine bağlı Anabilim Dalları olarak yapılandırılmıştır. 1987 yılındaki bu yapılandırma sürecinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı da kurulmuştur. 2004 yılına kadar hiçbir kadrosu bulunmayan Biyofizik Anabilim Dalı’nın başkanlığına 5 Ocak 2004 tarihinde vekaleten Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kasım Özlük atanmıştır. Fizyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlayan ve kadrosu Biyofizik Anabilim Dalına aktarılan Dr. Engin Sağdilek, Uludağ Üniversitesi adına Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalında doktora yapmak üzere görevlendirilmiştir. 2010 yılında doktorasını tamamlayarak Uludağ Üniversitesine dönen Dr. Sağdilek, 2011 yılı Ekim ayında öğretim üyeliğine ve anabilim dalı başkanlığına atanmıştır. Biyofizik Anabilim Dalı, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren akademik faaliyetlerine başlamıştır.
 

Yer ve Altyapı

Biyofizik Anabilim Dalı, 2010 Haziran ayında anabilim dalına tahsis edilen iki oda ile Temel Tıp Bilimleri binasındaki yerinde aktif çalışma hayatına başlamıştır. Öğretim üyesi odasının yanındaki diğer oda Biyofizik Araştırma Laboratuvarı olarak kullanılmaktadır.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Biyofizik Anabilim Dalında lisansüstü eğitim programı bulunmamaktadır.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Hemostaz, trombosit fonksiyonları temel çalışma alanlarıdır.
Algısal, bilişsel ve motor fonksiyonların değerlendirilmesi de yapılmaktadır.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya